РЕАЛІЗАЦІЯ ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ У ПРАКТИЦІ НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ В МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

  • T. L. Lenchuk ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"
Ключові слова: іноземні студенти, підготовчий факультет, загальнонаукова підготовка, дидактичні принципи.

Анотація

Мета роботи – розкрити особливості реалізації основних дидактичних принципів у процесі загальнонаукової підготовки іноземних студентів до навчання у медичному вузі.

Основна частина. Проаналізовано останні дослідження і публікації щодо підготовки іноземних студентів у ВНЗ. Реалізація принципу урахування рівня володіння мовою навчання означає, що при навчанні мовою-посередником (російською чи україн­ською) необхідно ураховувати етапи оволодіння нерідною мовою, їх недостатній словниковий запас у процесі підготовки. Так, на різних етапах навчання іноземні студенти-медики володіють по-різному обмеженим, а на початковому етапі вкрай не­достат­нім, лексичним арсеналом, мовними засобами і способами сприйняття й подання інформації.

Висновки. Застосування загальних дидактичних принципів при навчанні іноземних студентів-медиків є необхідною, але недостатньою умовою для успішної організації навчального процесу, бо кожний із принципів у певних умовах залежить від контингенту іноземних студентів-медиків, рівня їх базової підготовки, володіння ними мовою-посередником (російською чи українською), їх психоемоційного стану, а також від характеру навчального матеріалу, певного навчального завдання та від інших факторів, що є специфічними саме для навчання нерідною мовою у нерідному середовищі.

Біографія автора

T. L. Lenchuk, ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"
доцент кафедри радіології та рад.медицини

Посилання

Bulhakova, N.B. (2002). Systema propedevtychnoi pidhotovky inozemnykh hromadian z pryrodnychykh dystsyplin u tekhnichnomu universyteti [The system of propaedeutic training of foreign citizens from natural sciences at the technical university]. Doсtor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Bulhakova, N.B. (2012). Metodyka vykladannia u vyshchii shkoli. Navchalnyi posibnyk [Teaching method in high school. Tutorial]. Kyiv: NAU [in Ukrainian].

Satkina, М.N. (1982). Didaktika sryedney shkoly: nyekotoryye problemy sovryemennoy didaktiky [Didactics of high school: some problems of modern didactics]. Moscow: Prosvyeshcheniye [in Russian].

Dovhodko, Т.І. (2014). Zahalnonaukova pidhotovka inozemnykh studentiv do navchannia v universyteti [Ge­ne­ral scientific training of foreign students for university studies]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv: NAU [in Ukrainian].

Surgin, А.I. (2000). Didaktichieskiye osnovy predvuzovskoy podgotovki inostrannykh studentov v vysshykh uchebnykh zavedeniyakh [Didactic bases of pre-university training of foreign students in higher educational institutions]. Doctor’s thesis. Saint-Petersburg [in Russian].

Опубліковано
2018-06-12
Як цитувати
Lenchuk, T. L. (2018). РЕАЛІЗАЦІЯ ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ У ПРАКТИЦІ НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ В МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ. Медична освіта, (1). https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.1.8445
Номер
Розділ
Досвід з організації навчальної роботи