РОЛЬ ЦИКЛОВОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ З ХІРУРГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Автор(и)

  • A. H. Shulhai Тернопільський державний медичний університет, Тернопіль
  • V. O. Shidlovskyi
  • L. Yu. Ivashchuk

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.2.7881

Ключові слова:

вищий навчальний заклад, циклова методична комісія, хірургічні дисципліни.

Анотація

Мета роботи – проаналізувати і оцінити роботу циклової методичної комісії із хірургічних дисциплін в організації навчального процесу вищих навчальних закладів.

Основна частина. Проведений аналіз  18-річної роботи циклової методичної комісії з хірургічних дисциплін ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України ».

Результати та обговорення. Діяльність методичної комісії із хірургічних дисциплін спрямована на удосконалення організаційного та методичного забезпечення навчально-виховного процесу.  Вона надавала рекомендації стосовно вдосконалення навчальних планів підготовки спеціалістів за відповідними напрямками та структурування змісту навчальних програм. Планування роботи методичної комісії здійснюється щорічно на основі  рішень  і рекомендацій  ректорату, вченої ради університету, деканатів. План роботи складався на кожний навчальний рік у червні місяці. Після обговорення та схвалення методичною комісією план роботи затверджувався ректором. Засідання методичної комісії проводилися один раз на два місяці. При необхідності, скликались оперативні позачергові засідання. У разі необхідності на засідання методичної комісії запрошувались представники відповідних структурних підрозділів університету та окремі викладачі, які мають відношення до питань, що розглядались на методичній комісії. Рішення методичної комісії приймались відкритим голосуванням і  вважались прийнятими тоді, коли за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні, доводились до відома працівників хірургічних кафедр університету впродовж 3-х днів. Однією з особливостей роботи комісії є реалізація навчально-виховних цілей. Зміст цієї роботи полягав у вдосконаленні методичної майстерності  викладачів, зміні авторитарно-дисциплінарної моделі навчання на особистісно-орієнтовану.

Висновок. Циклова методична комісія  з хірургічних дисциплін повинна бути однією з ланок цілісної системи організації навчального процесу в медичному вищому навчальному закладі.

Посилання

(2006). Kontseptsiia rozvytku Ternopilskoho derzhavnoho medychnoho universytetu imeni I. Ya. Horbachevskoho (intehratsiia u svitovyi medychnyi osvitnii prostir). [The concept of I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (integration into the global medical educational space)]. Ternopil: TDMU [in Ukrainian].

Kovalchuk, L.Ya. (2009). Vprovadzhennia novitnikh metodyk i system navchalnoho protsesu v Ternopilskomu derzhavnomu medychnomu universyteti imeni I. Ya. Horbachevskoho [The introduction of new techniques and learning process at I. Horbachevsky Ternopil State Medical University]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 10–14 [in Ukrainian].

Kovalchuk, L. Ya. (2010). Novitni shlyakhy vdoskonalennia pidhotovky fakhivtsiv u Ternopilskomu derzhavnomu medychnomu universyteti imeni I. Ya. Horbachevskoho [Innovative ways to improve specialist training at I. Horbachevsky Ternopil State Medical University]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 27–30 [in Ukrainian].

Kovalchuk, L.Ya, Mysula, I.R., Sakharova, I.Ye., & Fedortsiv O.Ye. (2008). Vprovadzhennya obieektyvnoho strukturovanoho klinichnoho ispytu (OSKI) v Ternopilskomu derzhavnomu medychnomu universyteti imeni I. Ya. Horbachevskoho [Implementation of the objective structured clinical examination (OSCE) at I. Horbachevsky Ternopil State Medical University]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 43–44 [in Ukrainian].

Mysula, I.R., Martseniuk, V.P., Pashko, K.O., & Stakhanska, O.O. (2010). Semestrovi kompleksni testovi ispyty – nadiinyi kryterii otsinky znan studentiv [Semester exams complex tests – reliable criterion for assessing students’ knowledge]. Medychna osvita – Medical Education, 1, 16–37 [in Ukrainian].

Horshunova, N.K. (2009). Innovatsiini tekhnolohii v pidhotovtsi likaria v systemi bezperervnoi profesiynoi osvity [Innovative technologies in medical training in the system of lifelong professional education]. Fundamentalni doslidzhennia – Fundamental Studies, 2, 87–88 [in Ukrainian].

(2014). Zakon Ukrayiny pro vyshchu osvitu: stanom na 1 lyp. 2014 r. № 1556-VII [Higher Education Act of Ukraine: as of July 1, 2014, № 1556-VII]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny – Verkhovna Rada of Ukraine Bulletin, 37-38 [in Ukrainian].

Kremen, V.H., Luhovyi, V.I., & Liashenko, O.I. (Eds). (2014). Kompetentnisnyy pidkhid v osviti: teoretychni zasady i praktyka realizatsiyi [Competency approach in education: theoretical principles and practice of implementation]. K.: In-t obdarovanoi dytyny NAPN Ukrainy [in Ukrainian].

Opar, N.V. Osoblyvosti normatyvno-pravovoho zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity v Ukraini v umovakh yevrointehratsii [Features of normative and legal maintenance of higher education quality in Ukraine in terms of European integration]. Retrieved from httl://el-zbirn-du.at.ua/2015_1/22.pdf [in Ukrainian].

Fitsula, M.M. (2006). Pedahohika vyshchoi shkoly [Pedagogy of High School]. K.: Akademvydav [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-24

Як цитувати

Shulhai, A. H., Shidlovskyi, V. O., & Ivashchuk, L. Y. (2017). РОЛЬ ЦИКЛОВОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ З ХІРУРГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Медична освіта, (2). https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.2.7881

Номер

Розділ

Досвід з організації навчальної роботи