ДИДАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ПЕДІАТРІЇ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ЗА ФАХОМ “ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА”

G. O. Lezhenko, О. E. Pashkova, I. V. Sidorova, Н. V. Kraynya

Анотація


Мета роботи – аналіз власного досвіду використання кредитно-модульної системи при навчанні студентів на кафедрі педіатрії та оптимізування методики викладання до сучасних вимог.

Матеріали та методи дослідження. У роботі використано методи аналізу літературних джерел та власного досвіду роботи в умовах кредитно-модульної системи при викладанні педіатрії.

Основна частина. Для підвищення зацікавленості студентів ми пропонуємо надати можливість отримання додаткових балів з дисципліни за рахунок самостійної навчальної роботи та інших видів діяльності студентів (підготовка рефератів, доповідей та повідомлень на заняттях, що виходять за рамки обов’язкового мінімуму знань). Додаткові бали додаються до загальної кількості з дисципліни. У зв’язку з тим, що велика частина навчальної програми відводиться на самостійне вивчення матеріалу, ми збільшуємо кількість наочного матеріалу (мультимедійні матеріали, наукові фільми).

Оцінювання підготовки студентів до практичних занять включає перевірку базових знань, тестовий контроль, усне опитування, вміння виконувати практичні навички та вміння, тобто роботу з хворими, інтерпретування лабораторних та допоміжних методів обстеження, вирішення ситуаційних задач, які допомагають студентам відпрацьовувати навички клінічного мислення.

Важливим компонентом навчального процесу є створення умов самооцінки знань студента, одержання морального задоволення від розуміння теми та вільної орієнтації в ній.

Метою практичного заняття також є виховні елементи: студент повинен навчитися дотримуватися правил поведінки, принципів лікарської етики та деонтології біля ліжка хворого, оволодіти вмінням встановлювати психологічний контакт із пацієнтом та його родиною, засвоїти почуття професійної відповідальності за своєчасність та адекватність надання кваліфікованої медичної допомоги.

Висновки. Для повноцінної організації практично орієнтованого викладання педіатрії іноземним студентам, які навчаються англійською мовою за фахом “Лікувальна справа”, яке б відповідало європейським стандартам, необхідно збільшити кількість наочного матеріалу (мультимедійні матеріали, наукові фільми). У структуру практичного заняття включати клініко-ситуаційні задачі, роботу з хворими, інтерпретування лабораторних та допоміжних методів обстеження, які дозволять іноземним студентам застосувати отримані фундаментальні знання в прикладному аспекті й у практичній діяльності в майбутньому, що допоможе підвищити мотивацію студентів під час вивчення дисципліни. Для підвищення мотивації самостійної навчальної роботи з дисципліни необхідно уніфікувати можливість отримання додаткових балів за інші види діяльності, шляхом розробки алгоритму та вимог до надання додаткових балів до загального рейтингу.


Ключові слова


педіатрія; кредитно-модульна система; вища медична освіта.

Повний текст:

ТУТ

Посилання


Alchuk, О.І., Voloshchuk, N.I., & Lozynska, L.F. (2016). Formuvannia profesionalnykh kompetentsii u maibutnikh likariv u systemi novitnikh osvitnikh tekhnolohii [Formation of professional competencies for future doctors in the system of the newest educational technologies]. Medychna osvita – Medical Education, 1, 5-7 [in Ukrainian].

Syrtsov, V.K., Neryanov, Yu.M., Aliyeva, O.G., Sidorova, I.V., & Zidrashko, G.A. (2014). Analiz vykladannia medyko-biolohichnykh dystsyplin za spetsialnostiamy “Likuvalna sprava” i “Pediatriia” v Zaporizkomu derzhavnomu medychnomu universyteti v umovakh kredytno-modulnoi systemy orhanizatsii navchalnoho protsesu [The analysis of the teaching of medical and biological disciplines in the specialty of Medicine and Pediatrics in Zaporizhzhia State Medical University in the conditions of the credit-transfer system of the organization of the educational process]. Vseukrainska navchalno-naukova konferentsiia z mizhnarodnoiu uchastiu “Dosiahnennia i perspektyvy kredytno-modulnoi systemy orhanizatsii navchalnoho protsesu u vyshchykh medychnykh navchalnykh zakladakh Ukrainy” – All-Ukrainian educational and scientific conference with international participation “Achievements and perspectives of the credit-transfer system of the organization of the educational process in higher medical schools in Ukraine”. (pp. 358-362). Ternopil [in Ukrainian].

Burmas, N. I., Boyko, L. A., Bekus, I. R., & Kyryliv M. V. (2016). Doslidzhennia navchalnoi motyvatsii u studentiv pershoho kursu Ternopilskoho derzhavnoho medychnoho universytetu imeni I. Ya. Horbachevskoho [Researches of educational motivation among first-year students of I. Horbachevsky Ternopil State Medical University]. Medychna osvita – Medical Education, 4, 31-33 [in Ukrainian].

Nerush, P. O., Rodynskyy, O. H., Mozhunov, O. V., & Demchenko, O. M. (2008). Intehratsiia navchalnoho protsesu – osnova efektyvnosti kredytno-modulnoi systemy navchannia [Integration of the educational process is the basis of the effectiveness of the credit-transfer education system]. Medychna osvita – Medical education, 4, 16-17 [in Ukrainian].

Kolesnyk, Yu. M., & Neryanov, Yu. M. (2005). Bolonskyi protses ta iakist osvity [The Bologna process and quality of education] Medychna osvita – Medical Education, 2, 38-40 [in Ukrainian].

Lytvyna, L. A. (2009). Samostoyatelnaya rabota studentov kak interaktivnogo obucheniya [ work of students as an element of interactive learning]. Problemy i perspektivy sovremennoy nauki – Problems and Prospects of Modern Science, 1, 96-97 [in Russian].

Syrtsov, V. K., Ryzhov, O. A., Aliyeva, O. G., Sidorova, I. V., & Zidrashko, G. A. (2015). Metodolohichni aspekty vprovadzhennia innovatsiinykh tekhnolohii u navchalnyi protses na kafedrakh medyko-biolohichnoho profiliu medychnykh VNZ [Methodological aspects of introduction of innovative technologies in the educational process at the departments of medical and biological profile of medical higher educational institutions]. Vseukrayinska navchalno-naukova konferentsiia z mizhnarodnoiu uchastiu pamiati L. Ya. Kovalchuka “Realizatsiya zakonu Ukrayiny “Pro vyshchu osvitu” u vyshchii medychnii ta farmatsevtychnii osviti Ukrainy” – All-Ukrainian educational and scientific conference with international participation in the memory of L.Ya. Kovalchuk “Realization of the law of Ukraine “About higher education” in the higher medical and pharmaceutical education in Ukraine”. (pp. 223-225). Ternopil [in Ukrainian].

Svystunov, A. A., Spivakovskiy, Yu. M., & Eyberman, A. S. (2008). Modulno-reytynhovye obrazovatelnye tekhnolohii na vypuskayushchei kafedre meditsinskogo universiteta: vozmozhnosti i perspektivy v svete obshchikh printsipov Bolonskogo protsessa [The modular-rating educational technologies at the graduating department of the medical university: opportunities and perspectives in the light of the general principles of the Bologna process]. Saratovskiy nauchno-meditsinskiy zhurnal – Saratov Journal of Medical Scientific Research, 3, 14-18 [in Russian].

Syrtsov, V. K., Zidrashko, G. A., Aliyeva, O. G., Sidorova, I. V., Pototska, O. I., & Tavroh, M. L. (2014). Organyzatsiya samostoyatelnoi raboty studentov [The organization of independent work of students]. IX Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia “Vyshcha osvita Ukrayiny u konteksti intehratsii do ievropeiskoho osvitnoho prostoru” – IX International scientific-practical conference “Higher education of Ukraine in the context of integration into the European educational world”. (pp. 419-425). Kyiv [in Russian].

Tokarchuk, N. I., Kapitan, T. V., Rubina, O. S., & Mantak, H. I. (2008). Problemy navchalnoho protsesu v umovakh zaprovadzhennia kredytno-modulnoi systemy pry pidhotovtsi studentiv-inozemtsiv [The problems of the teaching process in the context of the introduction of the credit-transfer system in the training of foreign students]. Medychna osvita – Medical Education, 4, 27-29 [in Ukrainian].

Savka, I. H., Savka, S. D., & Yurniuk, S. V. (2016). Dosvid pidhotovky inozemnykh hromadian z anhlomovnoiu formoiu navchannia [Experience in preparing of English – speaking foreign students]. Medychna osvita – Medical Education, 4, 56-58 [in Ukrainian].

Syrtsov, V. K., Zidrashko, G. A., Chertov, S. A., Aliyeva, O. G., Sidorova, I. V., & Tavroh, M. L. et al. (2015). Sovremennye aspekty problemno-orientirovannogo obucheniya v meditsinskikh VUZakh [ Modern aspects of problem-oriented learning in medical universities]. / Vseukrayinska naukovo-metodychna konferentsiia z mizhnarodnoiu uchastiu “Vnedrenie innovatsionnykh tekhnolohiy v meditsinskoe obrazovanie: problemno-orieniyrovannoe obuchenie i virtualnye patsienty» – All-Ukrainian scientific and methodological conference with international participation “Introduction of innovative technologies in medical education: problem-oriented learning and virtual patients”. (pp. 156-160). Zaporizhzhia [in Russian].

Lorenz W. (2005). Social work and the Bologna Process. Social Work & Society, 2, 224-235 [in English].
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.1.7714

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.