ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ

O. P. Rogachevskyi, L. M. Popova, N. M. Rozhkovskaya, T. V. Kossei, M. Y. Golubenko

Анотація


Мета дослідження – порівняльна оцінка іноваційних технологій навчального процесу у студентів та лікарів-інтернів.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження базується на вивченні досвіду кафедри акушерства і гінекології № 1 Одеського національного медичного університету щодо забезпечення теоретичної та практичної підготовки студентів і лікарів-інтернів.

Результати й обговорення. Інноваційні методики навчання лікарів інтернів активізують навчально-пізнавальну діяльність і розширюють їх творчі здібності, що сприяє забезпеченню ефективної додаткової кадрової політики в системі охорони здоров’я. До традиційного способу передачі знань відносять лекції, семінари, практичні заняття. Проте інноваційні підходи до їх проведення дозволяють вирішувати завдання не лише засвоєння студентами знань і формування професійних умінь, а й розвитку творчих та комунікативних здібностей. Тому на кафедрі активно застосовуються методики нетрадиційного викладу лекційного матеріалу та активно використовується власна імітаційна методика навчання, створена на основі методик рольової гри і стандартизованого пацієнта. Також кафедра акушерства і гінекології № 1 співпрацює з кафедрою симуляційної медицини, на якій студенти старших курсів і лікарі-інтерни проходять навчання клінічних умінь, основане на застосуванні симуляційних технологій.

Висновки. Інноваційні методики навчання лікарів інтернів активізують навчально-пізнавальну діяльність і розширюють їх творчі здібності, що сприяє забезпеченню ефективної державної політики в системі охорони здоров’я. Досвід співпраці з симуляційним центром і отримані результати діяльності свідчать про його високий потенціал як у розвитку клінічної компетентності студентів та лікарів-інтернів, так і в забезпеченні безпеки пацієнтів.


Ключові слова


simulating learning; role-plays; innovative teaching methods.

Повний текст:

ТУТ

Посилання


Artomenko, V., & Nosenko, V. (2016). Efficiency of innovative simulation training obstetricians and gynecologists. Proceedings of the Association of Obstetricians and Gynecologists of Ukraine, 2 (38), 26-32.

Malanchuk, L.I. (2012). Current approaches to teaching specific issues of Obstetrics and Gynecology. Medical Education, 1, 93-95

Voronenko, J.V., & Serdyuk, A. (2007). Determination of quality criteria in a system of continuous professional development of physicians and pharmacists on the concept of credit. Medical Education, 3, 11-15.

Kukharenko, V.M. (2012). The development of distance learning today. -

Scientific Proceedings of the National Academy of Statistics, Accounting and Auditing. Zb. nauk. works, 2, 117-121.

Lobatenko, K.D., & Savchenko, M.V. (2014). Model adaptive control of knowledge (Information Technology: science, engineering, technology, education, health: Abstracts of XXII International Scientific Conference, Part III (15-17 October 2014, Kharkov). Tovazhnyansky, L.L. (Ed.). Kharkov: NTU "KPI".

Bulakh, I.E., Volosovets, A.P., & Moskalenko, V.S. (2005). Medical Education in the world and in Ukraine. Kyiv: Book Plus.

Kazakov, V. & Talalayenko, A.M. (2001). The methodology and implementation of quality management systems of medical education. Donetsk.

Zhuravlev, L. & Lopina, N.A. the use of modern information and educational web technology in undergraduate and postgraduate training of doctors in the context of the law on higher education. Retreived from: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/9290/1

Naumov, L.B. (1986). Teaching games in medicine. Tashkent: Meditsina.

James John, T.A. (2013). Evidence-based Estimate of Patients Harms Associated with Hospital Care. Journal of Patient Safety, 9 (3), 122-128.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.1.7695

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.