ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ВУЗУ

Автор(и)

  • M. M. Suleiman Національний фармацевтичний університет

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.2.7656

Ключові слова:

інноваційні технології, інноваційні методи, кейс-метод.

Анотація

Мета роботи – дослідження ефективності впровадження інноваційних  методів навчання в підготовці кваліфікованих спеціалістів фармації.

Основна частина. Для проведення дослідження були використані новітні інформаційно-комунікаційні технології, а саме: Інтернет-сайти, блог-технології, аудіо- і відеоресурси, програма  Skype, мультимедійні презентації, проведення тренінгів, рольових ігор та тестування на комп’ютерах.  

Використання інноваційних освітніх технологій e Національному фармацевтичному університеті надає великі можливості для підвищення ефективності процесу навчання. Інформаційні і мультимедійні навчальні програми сприяють не лише якісному засвоєнню теоретичного матеріалу, але й удосконаленню навичок володіння комп’ютерною технікою.  Інновації у змісті освіти мають доповнюватися і реалізовуватися через оволодіння інноваційними методами. Одним із таких методів, який доцільно застосовувати в підготовці майбутніх фармацевтів, є кейс-метод. Використання цього  методу у формі кейс-випадку, кейс-вправи та кейс-ситуації на заняттях із клінічної фармації, фармакогнозії, фармацевтичної хімії, аптечної та заводської технології ліків в осінньому семестрі  2016 р. привело до підвищення показників якісної успішності студентів середньостатистичної групи на 20–25 %.

Висновки. Використання інноваційних методів навчання в освітньому процесі несе в собі великий потенціал, бо прискорює оволодіння знаннями і робить цей процес цікавим і динамічним.  Застосування інтерактивного методу (кейс-методу) щодо профільних дисциплін показало підвищення якісної успішності студентів порівняно з використанням традиційних методів.

Біографія автора

M. M. Suleiman, Національний фармацевтичний університет

кафедра медичної хімії

Посилання

Zhyliaiev, І.B., Rodionov, М.К., Semenchenko, А.І. & Samoilyk, К.S. (Eds.) (2007). Materialy vyizdnoho spilnoho zasidannia Komitetu Rady Ukrainy z pytan nauky i osvity ta Konsultatyvnoi rady z pytan informatyzatsii pry Verhovnii Radi Ukrainy pro khid vykonannia Derzhavnoi programy «Informatsiini ta komunikatsiini tekhnolohii» [Materials of on-site meeting of the Commitee of Verkhovna Rada of Ukraine on Science and Education Issues and the Advisory Council on Informatization issues under the Verkhovna Rada of Ukraine on the implementation of the State Program “Information and Communication Technologies”]. Кyiv: SoftPres [in Ukrainian].

Kozak, L.V. (2014). Doslidzhennia innovvatsiinykh modelei navchania u vyshchii shkoli [Innovative models of teaching in higher educational institution study]. Retrieved from http://elibrary.kubg.edu.ua [in Ukrainian].

Syladii, I. (2011) Yakisna osvita v konteksti upravlinnia vprovadzhenniam innovatsii [High-quality education in the context of innovation implementation management]. Vyshcha osvita Ukrainy – Higher education of Ukraine, 4, 105-112 [in Ukrainian].

Pedahohika vyshchoi shkoly. Metod keisiv (vyrishennia praktychnykh problem [Pedagogy of high school. Method cases (solving practical problems)]. Retrieved from http://pidruchniki.com/18380828/pedagogika/mikrovikladannya [in Ukrainian].

Skrynnyk, Z.E. (2012) Psykholohiia i pedahohika. Provedennia indyvidualnoho zaniattia za metodom analizu konkretnykh navchalnykh sytuatsii (case study) [Psychology and Pedagogy. Conducting individual lessons by the method of analysis of specific learning situations]. Lviv: LIBS UBS NBU [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-24

Як цитувати

Suleiman, M. M. (2017). ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ВУЗУ. Медична освіта, (2). https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.2.7656

Номер

Розділ

Вдосконалення вищої медичної освіти