ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ФІЗІОЛОГІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП`ЮТЕРНОЇ СИМУЛЯЦІЇ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

O. H. Rodynskiy, O. M. Demchenko, G. O. Rodynska, I. O. Hutnik

Анотація


Мета дослідження – огляд сучасних засобів комп’ютерної симуляції фізіологічних функцій та оцінка і досвід впровадження цих технологій  у навчальний процес кафедри фізіології ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України” м. Дніпро.

Матеріали та методи дослідження. Теоретичний та методологічний аналіз сучасних симуляційних технологій, які використовуються для викладання курсу фізіології, зокрема програмне забезпечення: “Віртуальна фізіологія” (LuPraFi-Sim, програма представлена Міжнародною спілкою гуманної освіти – InterNICHE, та за підтримки WSPA), Sim Nerv, Six Second ECG. Дескриптивний аналіз якості складання ліцензійного тестового іспиту “Крок-1” за фахом “Стоматологія” вітчизняними студентами у 2017р.

Результати й обговорення. На сьогодні доступні та успішно впроваджені у викладання курсу фізіології програми-симулятори з таких розділів, як: фізіологія збудливих структур, центральна та периферична нервова система, автономна нервова система, гуморальна регуляція вісцеральних функцій, система виділення, дихальна система, кров, фізіологія шлунково-кишкового тракту та харчування, серцево-судинна система. За результатами складання ліцензійного тестового іспиту “Крок-1” за фахом “Стоматологія” вітчизняними студентами у 2017 р. середній результат із дисципліни “Фізіологія” складає 74,9 %, при загальному середньому балі по іспиту 72,5 %.

Висновки. 1. Нові розробки програмного забезпечення, у яких об’єднані текстова інформація, графіка, відео та анімація фізіологічних процесів, а також можливості впливати на їх перебіг, дають змогу якісного засвоєння теоретичної інформації та більш успішної інтеграції студента до клінічних дисциплін. 2.  Згадані розробки активно реалізуються у всіх розділах курсу фізіології й орієнтовані на безперервність і послідовність навчання, основані на історичному досвіді та гуманістичних цінностях, розвитку нових педагогічних технологій. 3.  Використання сучасних симуляційних технологій у викладанні курсу фізіології чинить позитивний вплив на якісну успішність студентів при складанні ліцензійного тестового екзамену “Крок-1”.


Ключові слова


фізіологія; освіта; сучасність; педагогіка; комп’ютерна симуляція.

Повний текст:

ТУТ

Посилання


Artomenko, V.V. (2015). Symuliatsiyne navchannia v medytsyni: mizhnarodnyi ta vitchyznianyi dosvid [Simulation in medical education: international and national experience]. Odeskyi medychnyi zhurnal – Odesa Medical Journal, 6, 152, 67–74 [in Ukrainian].

Kovalchuk L.Ya. & Martseniuk V.P. (2008). Kompiuterni tekhnolohii v medychniy osviti [Computer technology in medical education]. Medychna informatyka ta inzheneriia – Medical Informatics and Engineering, 1, 14-16 [in Ukrainian].

Popova, L.D., Nakonechna, O.A. & Stetsenko, S.O. (2016). Perspektyvy vykorystannia symuliatsiynykh tekhnolohiy na teoretychnykh kafedrakh [Prospects for the use of simulation technologies in theoretical departments]. Symulyatsiyne navchannya v systemi pidhotovky medychnykh kadriv: materialy L navchalno-metodychnoi konferentsii, prysviachenoi 212-iy richnytsi vid dnia zasnuvannia KhNMU – Simulation training in education of medical personnel, materials of L educational conference dedicated to 212 anniversary of the founding KhNMU, 134-136 [in Ukrainian].

Svystunov А.А. (Eds.). (2013) Symulyatsyonnoe obuchenye v medytsyne [Simulation education in medicine] Moscow: First Moscow State Medical University [in Russian].

Sarah, E.S., Kurt, O.G., Cheryl, Mc.N. & Kenneth R. (2015). The Flipped Classroom Improved Medical Student Performance and Satisfaction in a Pre-clinical Physiology Course. Medical Science Educator, 25 (1), 35-43 [in English].
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.1.7605

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.