ОЦІНКА АКАДЕМІЧНОЇ УСПІШНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ НАВЧАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІНТЕГРОВАНОГО ІСПИТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “СТОМАТОЛОГІЯ”

O. M. Doroshenko, O. F. Sirenko

Анотація


Мета дослідження: –визначення шляхів покращення рівня академічної успішності лікарів-інтернів шляхом удосконалення форматів оцінювання, основаних на визначенні компетентності, у стоматологічній освіті із застосуванням системи моніторингу навчання для підготовки до ліцензійного інтегрованого іспиту.

Матеріали та методи дослідження: Система моніторингу навчання була застосована з метою покращення готовності лікарів-інтернів до складання ліцензійного інтегрованого іспиту. Було порівняно результати тренувальних тестів, пробних іспитів та ліцензійного іспиту.

Результати й обговорення: Використання системи моніторингу навчання для підготовки до ліцензійного інтегрованого іспиту за спеціальністю “стоматологія” дозволило досягти кращих результатів державної атестації: відзначалось зростання середнього відсотка складання та зростання числа інтернів, які склали ліцензійний іспит. Доведено високий рівень прогнозування успіху складання іспиту при застосуванні системи моніторингу навчання.

Висновки. Застосування дистанційного он-лайн навчання та системи моніторингу навчання дає можливість здійснювати моніторинг академічної успішності та оцінити рівень компетентності під час первинної спеціалізації за спеціальністю Стоматологія.


Ключові слова


стоматологічна освіта; інтерни; система моніторингу навчання; інтегрований ліцензійний іспит.

Повний текст:

ТУТ

Посилання


Gerhard-Szep, S., Gьntsch, A., Pospiech, P., Sцhnel, A., Scheutzel, P., Wassmann, T., & Zahn, T. (2016). Assessment formats in dental medicine: An overview. GMS. Journal for Medical Education, 33 (4). doi: 10.3205/zma001064

Degerfдlt, J., Sjцstedt, S., Fransson, P., Kjellйn, E., & Werner, M. U. (2017). E-learning programs in oncology: a nationwide experience from 2005 to 2014. BMC Research Notes, 10, 39. doi: 10.1186/s13104-017-2372-8

Cook, D.A., Levinson, A.J., Garside, S., Dupras, D.M., Erwin, P.J. & Montori, V.M. (2008). Internet-based learning in the health professions: a meta-analysis. JAMA, 300, 1181–96. doi: 10.1001/jama.300.10.1181

Wass, V., van der Vleuten, C., Shatzer, J. & Jones, R. (2001). Assessment of clinical competence. Lancet, 357 (9260), 945-949. doi: 10.1016/S0140-6736(00)04221-5

Tarrant, M., Ware, J. & Mohammed, A.M. (2009). An assessment of functioning and non-functioning distractors in multiple-choice questions: a descriptive analysis. BMC Medical Education, 9, 40. doi: 10.1186/1472-6920-9-40
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.1.7503

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.