ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ ОКРЕМИХ ПИТАНЬ КЛІМАТОТЕРАПІЇ СТУДЕНТАМ 6 КУРСУ АНГЛОМОВНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О. О. БОГОМОЛЬЦЯ

A. M. Antonenko, N. V. Merezhkina, V. G. Bardov, P. V. Stavnichenko

Анотація


Мета дослідження – поділитися встановленими нами особливостями та досвідом викладання окремих тем, зокрема питань кліматотерапії, студентам-іноземцям медичних вузів, що знаходяться на завершальному етапі свого навчання.

Матеріали та методи дослідження. У роботі використано методи аналізу, синтезу та систематизації інформації, статистичні методи. Як джерела інформації використано дані Міністерства освіти і науки України та офіційного сайту НМУ. 

Результати й обговорення. Кліматотерапія – це доступний та приємний для пацієнта спосіб лікування, який має виражені терапевтичні та профілактичні властивості, допомагає в лікуванні хронічних та аутоімунних захворювань. Зважаючи на те, що більше 80 % студентів-іноземців НМУ імені О.О. Богомольця англомовної форми навчання приїхали із країн з жарким кліматом і повернуться туди ж працювати лікарями, більше уваги колектив кафедри гігієни та екології  приділяє розгляду питань використання кліматичних курортів саме пустельної та степової зон з метою лікування та профілактики захворювань. Для наочності навчання нами з використанням методичних рекомендацій кафедри курортології Ужгородського університету були створені матеріали у вигляді блок-схем, які включають інформацію щодо особливостей кожного типу кліматичних курортів, кліматичних факторів, механізму їх дії, показань та протипоказань до їх використання. Студенти навчаються застосовувати схеми використання кліматичних курортів для лікування і профілактики конкретних захворювань на прикладі ситуаційних задач з детальним описанням клінічної ситуації: анамнезу, симптоматики захворювання, місця проживання та роботи пацієнта тощо.

Висновок. Розроблена кафедрою методологічна база для викладаня питань кліматотерапії студентам англомовної форми навчання сприяєотриманню ними необхідних практичних навичок та підвищенню рівня загальної професійної підготовки.


Ключові слова


навчання; особливості; студенти-іноземці; кліматотерапія.

Повний текст:

ТУТ

Посилання


Ukrayins'kyy Derzhavnyy tsentr mizhnarodnoyi osvity Ministerstvа osvity i nauky Ukrayiny: Aktual'ni statystychno-analitychni pokaznyky nadannya osvitnikh posluh inozemtsyam [Ukrainian State Center of International Education of Ministry of Education and Science of Ukraine: Recent statistical and analytical indicators of educational services for foreigners]. intered.com.ua. Retrieved from http://intered.com.ua/Актуальні-статистично-аналітичні-показники/ [in Ukrainian].

Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny [Ministry of Education and Science of Ukraine]. mon.gov.ua. Retrieved from http://mon.gov.ua [in Ukrainian].

Natsional'nyy medychnyy universytet imeni O.O. Bohomol'tsya [O.O. Bohomolets National Medical University]. nmu.ua. Retrieved from http://nmu.ua [in Ukrainian].

Suhan V.S. (Eds.). (2011). Sanatorno-kurortne likuvannya khvorykh pul'monolohichnoho profilyu: metodychni rekomendatsiyi [Sanatorium treatment of patients with pulmonary diseases: guidelines]. Uzhgorod: Derzhavnyy vyshchyy navchal'nyy zaklad «Uzhhorods'kyy Natsional'nyy universytet», kafedra kurortolohiyi, medychnoyi reabilitatsiyi ta fizioterapiyi [in Ukrainian].

Antonenko A.M., Merezhkina N.V., Bardov V.G. (2016). Hygienic assessment of the impact of natural and anthropogenic biospheres’ constituents on human and health population. Kyiv: Natsional'nyy medychnyy universytet imeni O.O. Bohomol'tsya [in English].
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.1.7449

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.