ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПЕРВИННОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ НА НАЯВНІСТЬ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ

Автор(и)

  • M. K. Khobzey Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • A. R. Verhun Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2016.3.6924

Анотація

За 2015–2016 рр. у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького впроваджено ряд заходів з протидії академічному плагіату. На факультетах, теоретичних та клінічних кафедрах затверджуються (з числа працівників уні­верситету: штатних викладачів, доцентів, професорів) особи, від­повідальні за перевірку наукових робіт з застосуванням елек­тронних систем програмного забезпечення антиплагіатної екс­пертизи; не можуть призначатися викладачі-сумісники, аспіранти, здобувачі. Рекомендоване програмне за­безпечення визначається та обновлюється науковим відділом. Запроваджено повноцінну поточну перевірку працівниками наукового відділу публікацій та ди­сертаційних робіт на предмет виявлення академічного плагіату програмами “Etxt Антиплагиат”, “AntiPlagiarism.NET” та “AdvegoPlagiatus 1.3.1.7”. За період з 01.09.2015 до 01.09.2016 р. проведено перевірку 429 наукових праць: 208 статей у фахові наукові журнали; 99 тез доповідей; 66 дисертаційних робіт та авторефератів; 14 наукових звітів; 22 методичних рекомендацій та методичних вказівок; 11 підручників та навчальних посібників, 9 монографій. Система запобігання та виявлення академічного плагіату розповсюджується на наукові та навчальні праці науково-педа­гогічних, наукових та інших працівників університету, докто­рантів, аспірантів; осіб, прикріплених до університету з метою здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) поза аспірантурою, та студентів. Виявлення в поданій до захисту дисертації (науковій доповіді) академічного плагіату є підставою для відмови у присудженні відповідного наукового ступеня.

Посилання

Artamonov YE. B. Analiz metodiv protydiyi avtomatychnym sys¬temam vyznachennya plahiatu v elektronnykh dokumentakh / YE. B. Artamonov // Problemy informatyzatsiyi ta upravlinnya. – 2012. − № 4 (40). – S. 12–18.

Zakon Ukrayiny “Pro avtorsʹke pravo i sumizhni prava” // Za¬konodavstvo Ukrayiny pro okhoronu intelektualʹnoyi vlasnosti. Za stanom na 25 chervnya 2007 r. / Verkhovna Rada Ukrayiny. – Ofits. vyd. – K. : Parlam. vyd-vo, 2007.

Kapitsa YU. Spetsialʹni mekhaniz¬my zakhystu avtorsʹkoho prava i sumizhnykh prav v Interneti / YU. Kapitsa, O. Rassomakhina, K. Shakhbazyan // Intelektualʹna vla¬snistʹ. – 2012. –№ 4. – S. 13–24.

Kovalʹova A. Problemy akademichnoho plahiatu ta avtor¬sʹ¬koho prava / A. Kovalʹova // Spetsialʹni istorychni dys¬tsy¬pliny. – 2014. − № 21. – S. 61–71.

Chopʺyak V. V. Tekhnichna ekspertyza naukovykh pratsʹ na nayavnistʹ akademichnoho plahiatu: analiz pivrichnoho dosvidu / V. V. Chopʺyak, O. B. Nadraha, A. R. Verhun // Medychna osvita. – 2016. – № 1 (69). – S. 50–53.

Prevalence of Plagiarism Medical Students / L. Biliae-Zulle, V. Frkoviae, T. Turk [et al.] // Croat. Med. J. – 2005. – № 46 (1). – R. 126–131.

Cognitive Technologies predstavlyaye Systemu avtomatychnoho analizu ta porivnyannya tekstiv [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://iukraine.runwww.iukraine.ru/2011/12/19/cognitive_technologies_predstavlya_sistemu_avtomatichnogo_analzu_ta_porvnyannya_tekstv.html. /– Nazva z ekrana.

http://studway.com.ua/akademichniy-plagiat/– Nazva z ekrana.

http://tdo.at.ua/publ/distance_education/plagiat/1-1-0-45/– Nazva z ekrana.

http://vkurse.ua/ua/technology/obnaruzheniyaplagiata-v-tekstakh.html/– Nazva z ekrana.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-22

Як цитувати

Khobzey, M. K., & Verhun, A. R. (2016). ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПЕРВИННОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ НА НАЯВНІСТЬ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ. Медична освіта, (3). https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2016.3.6924

Номер

Розділ

Досвід з організації навчальної роботи