РЕЗУЛЬТАТИ ЗОВНІШНЬОГО І ВНУТРІШНЬОГО МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ВДНЗУ “УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ” ЗА 2015 КАЛЕНДАРНИЙ РІК

Автор(и)

  • V. M. Zhdan
  • V. M. Bobyriov
  • S. M. Bilash
  • O. M. Bieliaieva

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.v0i2.6224

Анотація

Стаття присвячена актуальному нині питанню моніторингу якості освіти. Проаналізовано результати зовнішнього і внутрішнього моніторингу якості вищої освіти у ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія” за 2015 календарний рік. Показано, що внутрішній моніторинг у вигляді самоаналізу і самооцінювання – це вимога часу та об’єктивна потреба інноваційного розвитку освітньої діяльності навчального закладу. У висновках зазначається, що внутрішній моніторинг дає змогу простежувати динаміку процесуального і результативного аспектів якості навчання, забезпечує умови для підвищення ефективності управління якістю освітнього процесу, підвищує відповідальність усіх суб’єктів (студентів, науково-педагогічних працівників, адміністрації, навчально-допоміжного персоналу), обумовлює внесення необхідних коректив в освітній процес, слугує міцним поштовхом для розвитку культури університетської автономії. 

Посилання

Біла книга національної освіти України / [Т. Ф. Алексєнко, В. М. Аніщенко, Г. О. Балл та ін.] ; за заг. ред. В. Г. Кре¬меня. – К. : ТОВ “Інформаційні системи”, 2010. – 342 с.

Болонський процес 2020 ‒ Європейський простір вищої освіти у новому десятиріччі : Комюніке конференції європейських міністрів, відповідальних за вищу освіту, Льовен і Лувен-ла-Ньов, 28–29 квітня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/education/higher/bolpr/ komunike_2009_ukr.doc.

Галузевий моніторинг діяльності вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти МОЗ України за показниками діяльності у 2015 календарному році : статистичний довідник / [уклад. : О. Павленко, С. Григоровська, Ю. П’ятницький та ін.]. – К. : ДО “Центр тестування”, 2016. – 21 с.

Закон України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Набув чинності з 06.09.2014 р. [Електрон¬ний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Методика і технології оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу : посібник / О. І. Ляшенко, Т. О. Лукіна, І. Є. Булах, М. Р. Мруга. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 160 с.

Моніторинг як важлива складова покращення якості освіти / М. С. Осійчук, О. П. Волосовець, Ю. С. П’ят¬ниць¬кий [та ін.] // Медична освіта. – 2014. – № 2 (62). – С. 19–24.

Рейтинг ВНЗ “Топ-200 Україна” ‒ 2015 [Електрон¬ний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/vnz/rating/47847/.

Управління якістю освіти у вищих навчальних закладах : навч. посіб. : у 2 ч. Ч. 1. Теоретичні засади формування систем управління якістю надання освітніх послуг / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 136 с.

Le code de bonnes pratiques de l’UNESCO / Conseil de L’Europe pour la prestation d’un enseignement transnational [Ressource йlectronique]. – Mode d’accиs : http://www.coe.int/T/DG4/HigherEducation/Recognition/Code.

Lignes directrices pour des prestations de qualitй dans l’enseignement supйrieur transfrontalier. – Paris, 2006. – 24 p. [Ressource йlectronique]. – Mode d’accиs : http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001433/143349f.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-05

Як цитувати

Zhdan, V. M., Bobyriov, V. M., Bilash, S. M., & Bieliaieva, O. M. (2016). РЕЗУЛЬТАТИ ЗОВНІШНЬОГО І ВНУТРІШНЬОГО МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ВДНЗУ “УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ” ЗА 2015 КАЛЕНДАРНИЙ РІК. Медична освіта, (2). https://doi.org/10.11603/me.v0i2.6224

Номер

Розділ

Матеріали конференції