ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОГО СТИЛЮ ВИКЛАДАЧІВ ДИСЦИПЛІН РІЗНИХ НАВЧАЛЬНИХ БЛОКІВ У КОНТЕКСТІ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО ПІДХОДУ

Автор(и)

  • V. M. Lisovyi
  • V. A. Kapustnyk
  • V. D. Markovskyi
  • I. V. Zavhorodnii
  • V. M. Sinayko
  • K. V. Dmytriyenko
  • O. A. Myronchuk

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.v0i2.6222

Анотація

У статті представлені результати дослідження особливостей реалізації студентоцентрованого підходу у процесі професійної підготовки лікарів. Проаналізовано комунікативні стилі викладачів дисциплін різних навчальних блоків. Додаються рекомендації для поліпшення навчального процесу при студентоцентрованому підході у медичному ВНЗ.

Посилання

Bekh I. D. Kontseptualna model ya-tsentrovanosti u vykhovanni ta dukhovnomu rozvytku osobystosti / I. D. Bekh //

Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka. – 2015. – № 1 (64). – C. 4–27.

Psykholohycheskye testы. T. 1 / A. A. Karelyn (red.). – M. : Humanyt. yzd. tsentr VLADOS, 2002. –

T. 1. – 312 s.

Kysh O. M. Studento-tsentrovane navchannia yak skladova novoi paradyhmy osvity / O. M. Kysh // Naukovi poshuky: zbirnyk naukovykh prats molodykh uchenykh. Vyp. 9 / za red. prof. A. A. Sbruievoi. – Sumy : Vyd-vo SumDPU imeni A. S. Makarenka, 2013. – C. 34−40.

Kipen V. P. Nova filosofiia osvity ta modeli diialnosti vykladachiv vuziv [elektronnyi resurs] / V. P. Kipen.

Nosko Y. V. Studentotsentryrovannoe obrazovanye / Y. V. Nosko // Vektor nauky THU. – Vladyvostok, 2011. – № 1(4). – C. 126–138.

Sbruieva A. A. Teoretychni ta metodychni zasady studento-tsentrovanoi paradyhmy navchannia u konteksti realizatsii bolonskykh reform / A. A. Sbruieva // Rozvytok intelektualnykh umin tvorchykh zdibnostei uchniv ta studentiv u protsesi navchannia dystsyplin pryrodnycho-matematychnoho tsyklu “ITM*plius – 2014” : materialy mizhnar. dystantsiinoi nauk.-metod. konf. : u 3-kh ch. – Sumy : Mriia, 2014. – Ch. 1. – S. 68–70.

Fomynova A. N. Pedahohycheskaia psykholohyia : uchebnoe posobye / A. N. Fomynova, T. L. Shabanova. – M. : FLYNTA, 2016. – 380 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-05

Як цитувати

Lisovyi, V. M., Kapustnyk, V. A., Markovskyi, V. D., Zavhorodnii, I. V., Sinayko, V. M., Dmytriyenko, K. V., & Myronchuk, O. A. (2016). ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОГО СТИЛЮ ВИКЛАДАЧІВ ДИСЦИПЛІН РІЗНИХ НАВЧАЛЬНИХ БЛОКІВ У КОНТЕКСТІ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО ПІДХОДУ. Медична освіта, (2). https://doi.org/10.11603/me.v0i2.6222

Номер

Розділ

Матеріали конференції