ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ У КОНТЕКСТІ УСПІШНОГО ВИВЧЕННЯ ДРУГОЇ МОВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2023.3.14062

Ключові слова:

мотивація, інтелект, ставлення, тривожність, ідентичність, іноземний студент, друга мова

Анотація

Актуальність обраної теми полягає у необхідності виокремити й описати фактори, що впливають на становлення позитивної ідентичності майбутніх іноземних фахівців-медиків. Проблема становлення ідентичності розглядається авторами через призму засвоєння іноземними здобувачами освіти мови як іноземної. У статті розглянуто взаємозв’язок та відмінності в процесах вивчення першої та другої мов індивідами. Автори висвітлили й проаналізували етапи (бар’єри), які необхідно подолати студентам – іноземним громадянам під час освоєння ними мови як іноземної. Доведено, що успіх у вивченні другої мови безпосередньо впливає на успішне становлення позитивної ідентичності іноземного студента. У статті охарактеризовано фактори, що впливають на успішність вивчення другої мови, що так само впливають на становлення позитивної ідентичності іноземців. Дослідники виділили 4 основні фактори, що впливають на ефективне засвоєння мови як іноземної: інтелект, ставлення, мотивацію і тривожність. Автори статті довели роль когнітивного компонента в процесі вивчення другої мови. Наголошено на залежності інтелекту та мотивації від виду завдань та поставлених цілей перед іноземними здобувачами вищої освіти. Розглянуто поняття мотивації та описано її роль у процесі вивчення іноземної мови в закладах вищої освіти. Охарактеризовано поняття мотиваційних орієнтацій, розглянуто типи орієнтацій. Проаналізовано мотиваційний процес, що ґрунтується на афективному ставленні особистості до іншомовної спільноти. Описано антагоністичні компоненти мотиваційного процесу. Виокремлено й описано фактор ставлення, що визначає успішність у засвоєнні мови як іноземної. Наголошено, що на становлення позитивної ідентичності іноземного студента впливає почуття самоідентифікації, описано етнолінгвістичну теорію. Описано фактор тривожності як один із корелятів успішного освоєння другої мови. Наголошено на ролі викладача в процесі становлення позитивної ідентичності майбутнього іноземного фахівця. Запропоновано ефективні педагогічні та психологічні методи, що сприятимуть становленню позитивної ідентичності іноземного студента.

Посилання

Honcharenko, S. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Burstall, C. (1978). Factors affecting foreign language learning: a consideration of some recent research findings. Language Teaching and Linguistics Abstracts, 8(1), 5-25.

Carroll, J.B. (1965). The Prediction of Success in Foreign Language Training. R. Glaser (Ed.). Training, Research and Education. New York: Wiley.

Clement, R. (1978). Motivational Characteristics of Francophones Learning English. Quebec City: International Center for Research on Bilingualism, Laval University.

Clément, R., & Kruidenier B. (1985). Aptitude, Attitude and Motivation in Second Language Proficiency: A Test of Journal of Language and Social Psychology 4(1), 21-37.

Gardner, R., & Lambert, W. (1959). Motivational variables in second language acquisition. Canadian Journal of Psychology, 1, 266-272.

Giles, H., Bourhis, R., & Taylor, D. (1979). Towards a theory of language in ethnic group relations. H. Giles (Ed.). Language, Ethnicity and Intergroup Relations. London: Academic Pres.

Horowitz, E., Horowitz, M., & Cope, J. (1989). Fo­reign Language classroom anxiety. The Modern Language Journal, 70(2), 125-132.

Lambert, W. (1967). A social psychology of bilingualism. Journal of Social Issues, 23(2), 91-109.

Lambert, W. (1974). Culture and Language as Factors in Learning and Education. Current Themes in Linguistics: Bilingualism, Experimental Linguistics and Language. Bellingham.

Lambert, W. (1955). Measurement of the Linguistic Dominance of Bilinguals. Journal of Abnormal and Social Psychology, 50, 197-200.

McDonough, S. (1981). Psychology in Foreign Language Teaching. London: George Allen & Unwin.

Mower, H. (1950). Learning Theory and Personality Dynamics. New York: Ronald.

Pride, J. (1979). Sociolinguistic Aspects of Language Learning and Teaching. Oxford: Open University Press.

Scovel, T. (1978). The effect of affect on foreign language learning: a review of the anxiety research. Language Learning, 28(1), 129-143.

Torrey, J. (1971). Second language learning. C. Reed (Ed.). The Learning of Language. New York: NCTE Appleton Century Crofts.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-05

Як цитувати

Авраменко, М. О., Рагріна, Ж. М., & Репетун, А. К. (2023). ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ У КОНТЕКСТІ УСПІШНОГО ВИВЧЕННЯ ДРУГОЇ МОВИ. Медична освіта, (3), 92–97. https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2023.3.14062

Номер

Розділ

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ