ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ

Автор(и)

  • І. І. Ворона Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-9118-9456
  • І. А. Прокоп Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0001-6683-5922

DOI:

https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2022.4.13641

Ключові слова:

іноземна мова, професійна підготовка фахівців, іншомовна комунікативна компетентність, структура іншомовної комунікативної компетентності, міжкультурна комунікація, фахівці сфери медицини

Анотація

Анотація. У статті проаналізовано погляди вчених на особливості та структуру іншомовної комунікативної компетентності студентів медичних закладів вищої освіти. Встановлено, що дослідники по-різному тлумачать це поняття та його компонентний склад, що вміщує від трьох до шести складників, за даними різних учених. У статті схарактеризовано поняття «іншомовна комунікативна компетентність». Зазначено, що сьогодні, в умовах реформ, які відбуваються в суспільстві, виникає необхідність у формуванні різнобічно розвинених компетентних лікарів, які володіють високим рівнем професійного мовлення, здатних виявляти професіоналізм у ділових ситуаціях спілкування. У зв’язку з цим потрібні зміни у підходах до іншомовної підготовки майбутніх лікарів. Тому надзвичайно важливим є вирішення проблеми розвитку мовної особистості студента-медика, формування у нього іншомовної комунікативної компетентності. Іншомовна комунікативна компетентність є важливим компонентом підготовки сучасних фахівців для подальшого застосування набутих знань, умінь, навичок та особистісних якостей в іншомовному середовищі, здійснення міжмовної, міжкультурної та міжособистісної комунікації. З’ясовано, що формування іншомовної комунікативної компетентності полягає в такому опануванні іноземної мови, яке дозволяє використовувати її для задоволення професійних потреб, реалізації особистих ділових контактів і подальшої професійної самоосвіти й самовдосконалення. Визначено, що іншомовна комунікативна компетентність складається з таких елементів: дискурсивного, стратегічного та рефлекторного, що взаємодіють і доповнюють один одного та функціонують як єдина система.

Біографії авторів

І. І. Ворона, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID Q-4691-2016

І. А. Прокоп, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID Q-5670-2016

Посилання

Viakhk, I.A. (2013). Pedahohichni umovy formuvannia inshomovnoi komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv u haluzi informatsiinykh tekhnolohii [Pedagogical conditions for the formation of foreign language communicative competence of future specialists in the field of information technologies]. Candidate’s thesis. Vinnytsia [in Ukrainian].

Halytska, M.M. (2006). Formuvannia u studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv sfery turyzmu hotovnosti do inshomovnoho spilkuvannia [Formation of readiness for foreign language communication among students of higher educational institutions in the field of tourism]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

(2003). Zahalnoievropeiski rekomendatsii z movnoi osvity: vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia [Pan-European recommendations on language education: study, teaching, evaluation]. Kyiv [in Ukrainian].

Ziaziun, I.A. (2004). Pedahohichna maisternist [Pedagogical skill]. Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].

Kulbashna, Ya., & Zakharova, V. (2018). Struktura inshomovnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv iz stomatolohii [The structure of foreign language competence of future specialists in dentistry]. Osvitolohiia – Education, 7, 157-163 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.157163

Onufriieva, L.A. (2011). Psykholohichni osoblyvosti formuvannia inshomovnoi komunikatyvnoi kompetentsii u studentiv-maibutnikh vypusknykiv nemovnykh spetsialnostei VNZ [Psychological features of the formation of foreign language communicative competence in students-future graduates of non-linguistic specialties of universities]. Problemy suchasnoi psykholohii – Problems of modern psychology: a collection of scientific works of Ivan Ohienko Kamianets-Podilskyi National University, Institute of Psychology named after H.S. Kostiuk NAPS of Ukraine. (Issue 12), (pp. 727-773). Kamianets-Podilskyi: Aksioma [in Ukrainian].

Rudina, M. (2013). Inshomovna komunikatyvna kompetentnist yak skladova profesionalizmu maibutnikh uchyteliv [Foreign language communicative competence as a component of the professionalism of future teachers]. Osvita na luhanshchyni – Education in Luhansk region, 2, 153-158 [in Ukrainian].

Tkachenko, L. (2003). Komunikatyvna kompetentsiia studentiv – zaporuka profesiinoho uspikhu [Communicative competence of students is the key to professional success]. Linhvometodychni kontseptsii vykladannia inozemnykh mov u nemovnykh vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy – Linguistic concepts of teaching foreign languages in non-linguistic higher educational institutions of Ukraine. Kyiv [in Ukrainian].

Yahupov, V.V. (2003). Pedahohika [Pedagogy]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Bachman, L. (1990). Fundamental considerations in language testing. Oxford.

Van Ek, J.A., & Trim, J.L.M. (1991). Threshold. Strasbourg: Council of Europe Press.

Vorona, I.I., & Kitura, H.Y. (2021). Terminological vocabulary of communicative culture in the paradigm of foreign language competence. Medychna osvita – Medical Education, 1, 98-104. DOI: https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.1.11975

Yelahina, N.I., & Fedchyshyn, N.O. (2021). Innovative methods of teaching professional English to medical students. Medychna osvita – Medical Education, 2, 100-106. DOI: https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.12269

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-10

Як цитувати

Ворона, І. І., & Прокоп, І. А. (2023). ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ. Медична освіта, (4), 105–111. https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2022.4.13641

Номер

Розділ

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ