ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ЗОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОМУНІКАТИВНИХ ВПРАВ

Автор(и)

  • І. А. Прокоп Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0001-6683-5922
  • Г. Я. Кітура Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0001-7271-6364

DOI:

https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2022.4.13640

Ключові слова:

англомовна професійно зорієнтована компетентність, комунікативні вправи, іншомовна фахова компетентність, система вправ

Анотація

Анотація. Стаття присвячена обґрунтуванню використання англомовних комунікативних вправ як складової формування фахової компетентності у студентів медичних ЗВО. З’ясовано суть іншомовної компетенції, що є важливим концептом фахової компетентності майбутнього працівника охорони здоров’я. Наголошується, що формування іншомовної фахової компетентності студента-медика є невід’ємним аспектом професійно орієнтованого навчання у медичному ЗВО і здійснюється шляхом опанування особливостей мовної компетенції на її фонетичному, лексичному та граматичному рівнях вивчення. Увага акцентується на необхідності аналізу навчальних комунікативних завдань як фундаментальної основи курсу іноземної мови за професійним спрямуванням (ІМПС). Розглядаються питання змістового наповнення курсу ІМПС, відбору навчального лексичного матеріалу, розвитку комунікативного компонента в процесі оволодіння студентом іншомовними фаховими вміннями. Охарактеризовано основні складові комунікативної компетенції студентів-медиків, розглянуто науково обґрунтовану класифікацію системи вправ для формування мовленнєвої компетенції; наголошено на необхідності засвоєння лексики для правильного оформлення висловлювання. Висвітлено теоретичні та методологічні аспекти діагностики іншомовної професійної компетентності студентів у процесі вивчення англійської мови за професійним спрямуванням. З’ясовано, що використання комунікативних завдань на заняттях англійської мови за професійним спрямуванням розвиває мовленнєві навички та вміння, які надають можливість давати оцінку, висловлювати власну думку і сприяють саморозвитку та самоактуалізації студентів-медиків.

Біографії авторів

І. А. Прокоп, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID Q-5670-2016

Г. Я. Кітура, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

pavlyshyn@tdmu.edu.ua

Посилання

Znanetska, O.M., & Railianova, V.E. (2012). Problemy motyvatsii navchannia inozemnoi movy u vyshchii shkoli [Problems of motivation of foreign language studing at higher school]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of the Zaporizhzhya National University, 2(18), 87-92 [in Ukrainian].

Kemin, H., & Voloshanska, I. (2014). Formuvannia u studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv komunikatyvnoi kompetentsii na zaniattiakh anhliiskoi movy [Formation of communicative competence in students of higher educational institutions in English classes]. Molod i rynok – Youth and market, 6(113), 48-50 [in Ukrainian].

Lukash, Yu.M. (2018). Osnovni aspekty formuvannia profesiino-komunikatyvnoi kompetentnosti studentiv-medykiv u protsesi vyvchennia sotsialno-humanitarnykh dystsyplin [Main aspects of formation of professional and communicative competence of medical students in the process of studying social and humanitarian disciplines]. Visnyk Universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia «Pedahohika i psykholohiia» – Bulletin of the Alfred Nobel University. Series “Pedagogy and Psychology”, 1 [in Ukrainian].

Allen, J.B., & Widdowson, H.G. (1974). English in physical science (English in Focus Series). Oxford: Oxford University Press.

Fedchyshyn, N.O., Yelahina, N.I., & Permiakova, O.H. (2020). Distance learning of future doctors in foreign language: challenges of time. Medychna osvita – Medical Education, 2(87), 33-39. DOI: https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2020.2.11144

Fiorito, L. (2005). Teaching English for specific purposes. Retrieved from : http://www.usingenglish.com/teachers/articles/teaching-english-for-specific-purposes-esp.html.

Hutchinson, T., & Waters, A. (1987). English for Specific Purposes: A learner-centered approach. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511733031

Kitura, H.Ya., Vorona, I.I., & Kovtun, N.Ya. (2020). Communicative exercises as a component of foreign language professional competence. Medychna osvita – Medical Education, 4(89), 85-90. DOI: https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2020.4.11667

Prokop, І.A., & Kitura, H.Ya. (2022). Formation of English professionally oriented communication in the context of future doctors’ functional competence. Medychna osvita – Medical Education, 3. DOI: https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2022.3.13421

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-10

Як цитувати

Прокоп, І. А., & Кітура, Г. Я. (2023). ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ЗОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОМУНІКАТИВНИХ ВПРАВ. Медична освіта, (4), 99–104. https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2022.4.13640

Номер

Розділ

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ