ДОСВІД У ГАЛУЗІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ НА ПРИКЛАДІ КАФЕДРИ ФАРМАКОГНОЗІЇ З МЕДИЧНОЮ БОТАНІКОЮ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Н. Я. Олійник Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0001-7770-7176
  • Л. І. Будняк Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-4869-1344
  • Л. В. Слободянюк Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-0400-1305
  • Е. А. Паращук Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0003-0191-7956

DOI:

https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2022.4.13633

Ключові слова:

інтернаціоналізація, кафедра фармакогнозії з медичною ботанікою, заклади вищої освіти

Анотація

Анотація. Інтернаціоналізація вищої освіти є одним із ключових чинників ефективності та конкурентоспроможності закладу вищої освіти. Основними формами міжнародного співробітництва, за допомогою яких відбувається процес інтернаціоналізації освіти, є інституційне партнерство, інтеграція освітніх стандартів у навчальні програми, мобільність освітніх програм, професійна мобільність викладачів та академічна мобільність студентів.

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України на шляху до інтернаціоналізації докладає багато зусиль та ставить перед собою ряд стратегічних завдань.

Нашою метою було дослідження процесу інтернаціоналізації на практиці на прикладі діяльності кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. Співробітники кафедри беруть участь у міжнародних проєктах, доповідають на міжнародних конференціях, симпозіумах, конгресах та відвідують зарубіжні країни з метою підвищення кваліфікації. Результати своїх наукових досліджень, розробок вони публікують у рейтингових міжнародних виданнях. Ці статті індексуються у різних наукометричних базах даних, серед яких Web of Science Core Collection, Scopus, Index Copernicus та інші. На кафедрі навчаються іноземні студенти, яких підготовлюють для роботи за кордоном як висококваліфікованих фахівців. Працівники кафедри організовують всеукраїнські науково-практичні конференції з міжнародною участю «Хімія природних сполук». Також співробітники кафедри брали участь у 18th Hellenic Symposium on Medicinal Chemistry (Greece) та Міжнародній конференції “Contemporary Pharmacy: Issues Challenges and Expectations 2022”. Щороку на кафедрі переглядають і модернізують навчальні програми, завдання, додаючи до них інформацію, яку «черпнули» у рамках обміну досвідом із колегами з інших країн світу. Результатом цього є підготовка висококваліфікованих, конкуренто­здатних фахівців. 

Таким чином, інтернаціоналізація вищої медичної освіти є важливим питанням інтеграції українських закладів вищої освіти у світове освітньо-наукове середовище.

Біографії авторів

Н. Я. Олійник, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Scopus Author ID 57893080100

Л. І. Будняк, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID AAE-5521-2021
Scopus Author ID 57211323941

Л. В. Слободянюк, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID AAM-4248-2021
Scopus Author ID 57211311669

Е. А. Паращук, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID AAZ-7377-2021
Scopus Author ID 57223330864

Посилання

Anisimova, O.Yu. (2019). Internatsionalizatsiya vyshchoyi osvity: modeli ta mekhanizmy [Internationalization of higher education: models and mechanisms]. Mizhnarodnyy osvitniy prostir «Osvitnya analityka Ukrayiny» – International Educational Space “Educational Analytics of Ukraine”, 3(7), 97-110 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2019-3-97-110

Horbunova, L., Debych, M., Zinchenko, V., Sikorska, I., Stepanenko, I., & Shypko, O. (2016). Internatsiona¬lizatsiya vyshchoyi osvity v Ukrayini [Internationalization of higher education in Ukraine]. Kyiv: IVO NAPN Ukrayiny [in Ukrainian].

Kontseptsiya rozvytku DVNZ «Ternopilskyy derzhavnyy medychnyy universytet imeni I. Ya. Horbachevskoho MOZ Ukrayiny» na 2018–2023 roky : skhvaleno vchenoyu radoyu DVNZ «Ternopilskyy derzhavnyy medychnyy universytet imeni I. Ya. Horbachevskoho MOZ Ukrayiny» vid 25 veresnya 2018 r. Protokol № 11 [Development concept of I. Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ministry of Health of Ukraine for 2018–2023: approved by the academic council of I. Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ministry of Health of Ukraine, dated September 25, 2018. Protocol No. 11]. Retrieved from: https://www.tdmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/Kontseptsiya-rozvytku-universytetu-2018-2023.pdf [in Ukrainian].

Korzh-Usenko, L.V., & Rybalko, P.F. (2021). Normatyvno-pravovi zasady rozvytku vyshchoyi osvity v Ukrayini v umovakh yevrointehratsiyi [Normative and legal foundations of the development of higher education in Ukraine in the conditions of European integration]. Fizyko-matematychna osvita – Physical and Mathematical Education, 3(29), 74-80 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-188-9/74-91

Korylchuk, N.I. (2021). Vybirkova dystsyplina yak zaporuka pidvyshchennya profesiynoho rivnya [Selective discipline as a guarantee of raising the professional level]. Medychna osvita – Medical Education, 4, 32-36. DOI 10.11603/m.2414-5998.2021.4.12688 [in Ukrainian].

Lomeyko, O.P., Oleksiyenko, V.O., & Petrychenko, S.V. (2021). Mekhanizm realizatsiyi vybirkovoyi skladovoyi v osvitnomu protsesi universytetu [The mechanism of implementation of the selective component in the educational process of the university]. Udoskonalennya osvitno-vykhovnoho protsesu v zakladi vyshchoyi osvity – Improvement of the educational and educational process in the institution of higher education: coll. science and method works. (Issue 24), (pp. 35-39). Retrieved from: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13836 [in Ukrainian].

Mahrlamova, K.H. (2015). Akademichna mobilnist – nevidyemna skladova osvity vprodovzh zhyttya [Academic mobility – an integral component of lifelong education]. Naukovyy visnyk Melitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriya «Pedahohika» – Scientific Bulletin of the Melitopol State Pedagogical University. Series “Pedagogy”, 14, 230-234 [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny Pro vyshchu osvitu vid 01.07.2014 r. № 1556-VII [Law of Ukraine On higher education dated July 1, 2014 No. 1556-VII]. Verkhovna rada Ukrayiny. Zakonodavstvo Ukrayiny: baza danykh – Legislation of Ukraine: database. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text [in Ukrainian].

Romanynets, M.R. (2019). Akademichna mobilnist ukrayinskoho studentstva v umovakh hlobalizovanoho prostoru: filosofsko-pravovi aspekty [Academic mobility of Ukrainian students in the conditions of a globalized space: philosophical and legal aspects]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriya «Yurydychni nauky» – Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic”. Series “Legal sciences”, 21, 77-83. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2019_21_13 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.23939/law2019.911.077

Stratehiya rozvytku medychnoyi osvity v Ukrayini: skhvaleno rozporyadzhennyam Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 27 lyutoho 2019 r. № 95-r [Strategy for the development of medical education in Ukraine: approved by the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated February 27, 2019 No. 95]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95-2019-%D1%80#Text [in Ukrainian].

(2013). Funding of Education in Europe 2000–2012: The Impact of the Economic Crisis. Eurydice Report. Luxem-bourg : Publications Office of the European Union. European Commission/EACEA/Eurydice. DOI 10.2797/50340.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-10

Як цитувати

Олійник, Н. Я., Будняк, Л. І., Слободянюк, Л. В., & Паращук, Е. А. (2023). ДОСВІД У ГАЛУЗІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ НА ПРИКЛАДІ КАФЕДРИ ФАРМАКОГНОЗІЇ З МЕДИЧНОЮ БОТАНІКОЮ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ. Медична освіта, (4), 65–70. https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2022.4.13633

Номер

Розділ

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ