ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО ВИВЧЕННЯ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ У МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • І. Р. Гуменна Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-2830-7878
  • Н. І. Гантімурова Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0001-8587-7570

DOI:

https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2022.4.13631

Ключові слова:

мотивація, мотиви, іноземні студенти, латинська мова, медичні заклади вищої освіти

Анотація

Анотація. Стаття присвячена дослідженню домінуючих мотивів у вивченні латинської мови студентами-іноземцями. У статті представлено теоретичні та практичні аспекти формування позитивної мотивації іноземних студентів до вивчення латинської мови у медичних закладах вищої освіти. Обґрунтовано поняття «мотивація» та розглянуто основні мотиваційні критерії. Окреслено провідні мотиви іноземних студентів до вивчення латинської мови. Запропоновано методи мотивації під час вивчення латинської мови та медичної термінології іноземними студентами. Досліджено найбільш мотивуючі фактори, які спонукають до вивчення мови. Подано поради для студентів, щоб залишатися вмотивованими та підтримувати мотивацію до вивчення латинської мови. Визначено, що основними критеріями формування мотивації у студентів до вивчення латинської мови є: наявність пізнавальних мотивів, досягнення цілей при вивченні дисципліни, емоції, які виникають у процесі навчання, вміння вчитися та вміння використовувати отримані знання на практиці. Виявлено, що ефективність навчального процесу безпосередньо пов’язана з мотивацією і стимулом до опанування майбутньої професії лікаря. Основним фактором, що впливає на мотивацію до навчання іноземних студентів, є оволодіння знаннями, уміннями та навичками, які в подальшому сформують фундамент професійної діяльності. Підвищенню мотивації навчальної діяльності сприяють: спосіб засвоєння навчального матеріалу, його зміст, методи навчання; використання на кожному занятті з латинської мови проблемних мотивацій та завдань; застосування інтерактивних технологій. Охарактеризовано вплив внутрішніх мотивів іноземних студентів на вивчення дисципліни. Зроблено висновок про те, що забезпечення високого рівня мотивації іноземних студентів до вивчення латинської мови потребує розробки дидактичної моделі формування такої мотивації, що забезпечить перспективні напрямки і тенденції вивчення латинської мови у медичних закладах вищої освіти.

Біографія автора

І. Р. Гуменна, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID Q-5206-2016

Посилання

Aristova, N.O. (2015). Formuvannia motyvatsii vyvchennia inozemnoi movy u studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Formation of motivation for learning a foreign language among students of higher educational institutions]. Kyiv: TOV «HLIFMEDIYA» [in Ukrainian].

Balycheva, L.V., & Dobrunova, L.E (2020). Spetsyfika vykladannya fakhovykh dystsyplin inozemnym zdobuvacham osvity [The specifics of teaching professional disciplines to foreign students]. Problemy i perspektyvy movnoyi pidhotovky inozemnykh studentiv – Problems and prospects of language training of foreign students: a collection of scientific articles based on the materials of the XIV International Scientific and Practical Conference. Kharkiv: KHNADU [in Ukrainian].

Bihan, O.L. (2007). Deiaki aspekty motyvatsii vyvchennia inozemnoi movy [Some aspects of motivation for learning a foreign language]. Modeliuvannia inshomovnoi movlennievoi diyalnosti v konteksti mizhkulturnoi komunikatsii – Modeling foreign language speech activity in the context of intercultural communication: interuniversity science and practice Sem. Luhansk [in Ukrainian].

Honcharenko, S.U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Pobirchenko, N.A. (Ed.). (2007). Psykholohichnyyi slovnyk [Psychological dictionary]. Kyiv: Naukovyyi svit [in Ukrainian].

Shapran, O.I. (Ed.). (2016). Suchasnyyi psykholoho-pedahohichnyyi slovnyk [Modern psychological and pedagogical dictionary]. Pereyaslav-Khmelnytskyi: Dombrovska Ya.M. [in Ukrainian].

Kharytonova, N.V. (2018). Problemy vykladannya latynskoyi movy studentam inozemtsiam u farmatsevtychnomu universyteti [Problems of teaching Latin to foreign students at the pharmaceutical university]. O.Yu. Vysotskyi (Ed.). Osvita i nauka v umovakh hlobalnykh transformatsiy – Education and science in the conditions of global transformations: Materials of the II All-Ukrainian Scientific Conference. Dnipro: SPD «OKHOTNIK» [in Ukrainian].

Humenna, I.R. (2021). Latin language and medical terminology. Robocha programa [Educational programme in Latin language and medical terminology]. Ternopil: ТNMU [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-10

Як цитувати

Гуменна, І. Р., & Гантімурова, Н. І. (2023). ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО ВИВЧЕННЯ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ У МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Медична освіта, (4), 52–56. https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2022.4.13631

Номер

Розділ

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ