ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Автор(и)

  • І. Я. Заліпська Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-3651-3081

DOI:

https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2022.4.13347

Ключові слова:

українська мова, внутрішньо переміщені особи, мовнокомунікативна компетенція, комунікативний підхід, алгоритм вивчення української мови

Анотація

Анотація. У статті подано алгоритм вивчення української мови внутрішньо переміщеними особами, який складається зі вступної, основної та завершальної частин. Детально репрезентовано методику проведення викладачем кожного структурного етапу навчання. Розроблено і проаналізовано типи завдань для швидкого та ефективного формування комунікативних навичок внутрішньо переміщеними особами, зокрема комплекс вправ, спрямований на вивчення лексики, правильну вимову українських слів і правильне їх наголошування, уміння будувати монологічні та діалогічні висловлювання, розвиток навички комунікувати з невідомою людиною, запам’ятовування найчастіше вживаних у побуті словосполучень, речень та питань, побудову граматично правильних конструкцій. Запропонована система завдань сприятиме оволодінню вміннями та навичками спілкуватися в усній і письмовій формах відповідно до цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки в типових сферах і ситуаціях. У науковій розвідці подано ряд порад для самостійного опанування української мови, таких, як п’ятнадцятихвилинне щоденне читання, слухання аудіокниг, встановлення української мови за замовчуванням у власних ґаджетах, використання української мови при покупках в Інтернеті. Запропоновано інтернет-портали для підвищення мовної культури і багатства власного словника. Зважаючи на різні методи та форми роботи, виокремлено такі завдання, за допомогою яких вдалося зацікавити внутрішньо переміщених осіб, створити комфортні умови навчання і забезпечити активну участь кожного учасника на занятті.

Матеріали, описані у статті, призначені для викладачів, які працюють із внутрішньо переміщеними особами, для людей, які хочуть покращити і підвищити свій рівень української мовнокомунікативної компетенції. Завдання створено на основі чотирьох основних видів мовленнєвої діяльності, таких, як: слухання, говоріння, читання, письмо.

Біографія автора

І. Я. Заліпська, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID AAM-1910-2021

Посилання

Zalipska, I.Ya. (2022). Osoblyvosti vyvchennia ukrainskoi movy vnutrishno peremishchenymy osobamy: praktychni rekomendatsii [Peculiarities of Ukrainian language learning by internally displaced persons: practical recommendations]. Profesiina linhvodydaktyka v konteksti osobystisnoi paradyhmy: materialy naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu – Professional linguadidactics in the context of the personal paradigm: materials of a scientific and practical conference with international participation. Ternopil: ТNMU [in Ukrainian].

(2013). Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]. Kyiv: КМ [in Ukrainian].

Ponomariv, O. (2001). Kultura slova: movnostylistychni porady [Word culture: linguastylistic advises]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro zabezpechennia funktsionuvannia ukrainskoi movy yak derzhavnoi [Law of Ukraine On ensuring the functioning of the Ukrainian language as a state]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text [in Ukrainian].

Fedchyshyn, N.O., Shulhai, A.-M.A., & Krytskyi, T.I. (2022). Digitization in education: present and prospects. Medychna osvita – Medical Education, 2, 5-11. DOI 10.11603/m.2414-5998.2022.2.13263.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-10

Як цитувати

Zalipska, I. Y. (2023). ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ . Медична освіта, (4), 112–116. https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2022.4.13347

Номер

Розділ

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ