ЯКІСТЬ ОСВІТИ – ПОКАЗНИК ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД СУСПІЛЬСТВОМ

  • Ю. М. Колесник
  • Ю. М. Нерянов
  • В. М. Компанієць

Анотація

Серед ключових питань медичної освіти її якість займає фундаментальне місце. Вона вимагає балансу між нововведен-
нями і традиціями, академічними перевагами і соціальною необхідністю, зв’язністю програм і свободою вибору студентів.
Шлях у майбутнє може полягати тільки в розробці на європейському рівні механізмів для взаємного прийняття резуль-
татів забезпечення якості.
Головним завданням, метою навчання є не копіювання, репродукція, відтворення матеріалу, а навчання навичкам
самостійної творчої роботи.
Не слід сліпо копіювати методику і стандарти, пропоновані Болонською декларацією. У будь-якій ситуації треба вихо-
дити з національних інтересів і не втрачати здатність до критичної оцінки.
Опубліковано
2013-08-26
Як цитувати
Колесник, Ю. М., Нерянов, Ю. М., & Компанієць, В. М. (2013). ЯКІСТЬ ОСВІТИ – ПОКАЗНИК ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД СУСПІЛЬСТВОМ. Медична освіта, (2). https://doi.org/10.11603/me.v0i2.1279
Номер
Розділ
Статті