НАВЧАЛЬНІ МУЗЕЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ ТА ЇХ РОЛЬ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ МЕДСЕСТРИНСТВА

Автор(и)

  • Л. Я. Федонюк Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0003-4910-6888
  • С. О. Ястремська Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • О. М. Ярема Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-6839-2253
  • Т. О. Рекун Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова https://orcid.org/0000-0003-1183-7028

DOI:

https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2021.3.12613

Ключові слова:

навчальні музеї, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, музейна педагогіка

Анотація

Значне місце серед нових підходів до організації навчальної діяльності посідає музейна педагогіка, що має важливе значення в системі освіти, сприяючи всебічному розвитку особистості студента. Важливе значення для навчання мають натуральні об’єкти і їх зображення, які створюють найповніше уявлення будови організму людини. З огляду на це, певне місце в навчально-виховному процесі займають музеї. Метою навчальних музеїв є створення найповнішої уяви змісту оточуючої нас живої природи, морфології людини, тварин, рослин, а також як осередку освіти й виховання. У Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України є ряд музеїв навчального профілю: музей кафедри анатомії людини, музей кафедри патологічної анатомії з секційним курсом і судової медицини, навчально-біологічний музей імені І. І. Яременка. Музей кафедри анатомії містить унікальну колекцію анатомічних препаратів, які відображають форму органів, їх топографічні взаємовідносини, проекції судин і нервів, що служать невід’ємною теоретичною базою для студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів, а також для студентів Навчально-наукового інституту медсестринства. Досягти високого практичного рівня професійної підготовки неможливо і без вивчення музейних макропрепаратів кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини. Навчально-біологічний музей імені І. І. Яременка представляє натуральні об’єкти і їх зображення, які створюють найповніше уявлення взаємозв’язку людини з оточуючим навколишнім природним середовищем. Отже, музеї ТНМУ займають вагоме місце в навчально-виховному процесі, завдяки їм теорія і практика дають високий позитивний результат у формуванні професіоналізму лікаря.

Біографії авторів

Л. Я. Федонюк, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID B-7985-2016
Scopus Author ID 57213188859

О. М. Ярема, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID Q-5680-2016

Т. О. Рекун, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

ResearcherID ABA-6530-2021

Посилання

Verbytska, P.V., & Pasichnyk, R.E. (2017). Muzey yak komunikatyvnyy ta osvitniy prostir: navch. posib. [Museum as a communicative and educational space: textbook. way]. Lviv : Vyd-vo Lviv. politekhniky [in Ukrainian].

Korda, M.M., Fedonyuk, L.Ya., Palamarchuk, A.I., Mysula, I.R., Avdeev, O.V., Andreychyn, M.А., … Ya¬shan, О.I. (2017). Kriz pryzmu mynuloho do sohodennya [Through the prism of the past to the present]. Ternopil: TDMU [in Ukrainian].

Andreychyn, M.A., Andreychyn, S.M., Babinets, L.S., Banadyha, N.V., Bedenyuk, A.D., Bodnar, Ya.Ya., … Yashan, O.I. (2012). Maybutnye tvorytsya sohodni (2007–2012) [The future is created today (2007–2012)]. Ternopil: TDMU [in Ukrainian].

Fedonyuk, L.Ya., Palamarchiuk, A.I., Fajfura, V.V., Lototska, O.V., Bondarenko, Ju.I., & Palasiuk, B.O. (2019). Muzeyi Ternopilskoho derzhavnoho medychnoho universytetu imeni I. Ya. Horbachevskoho – bahatstvo istorychnoyi spadshchyny navchalnoho zakladu [Museums of Ternopil State Medical University named after I. Horbachevsky – the richness of the historical heritage of the educational institution]. Medychna osvita – Medical Education, 1, 176-180 [in Ukrainian].

Dovhyy, S.O. (Eds.). (2020). Muzeyna pedahohika v naukoviy osviti: zbirnyk tez dopovidey uchasnykiv II Vse-ukrayinskoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Museum pedagogy in scientific education: a collection of abstracts of participants of the II All-Ukrainian scientific-practical conference]. Kyiv: Natsionalnyy tsentr «Mala akademiya nauk Ukrayiny» [in Ukrainian].

Vahennik, O.M. (Eds.). (2020). Muzeyna sprava u zakla¬dakh osvity. Metodychni rekomendatsiyi [Museum business in educational institutions. Methodical recommendations]. Zaporizhzhya [in Ukrainian].

Fedonyuk, L.Ya., Rybitska, L.N., Tusyk, O.T. (2013). Pedahoh i doslidnyk biolohichnoho tsyklu [Educator and researcher of the biological cycle]. Ternopil: TDMU [in Ukrainian].

Prozhoha, V.M. (2018). Muzeyna pedahohika: zaluchennya molodi do vyvchennya ta zberezhennya istorychnoyi spadshchyny [Museum pedagogy: involving young people in the study and preservation of historical heritage]. Pedahohichna maysternya – Pedagogical Workshop, 2, 23-27 [in Ukrainian].

Udovychenko, I.V. (2017). Muzeyna pedahohika: teoriya i praktyka: naukovo-metodychnyy posibnyk [Museum pedagogy: theory and practice: scientific and methodical manual]. Kyiv: Lotos, Natsionalnyy muzey istoriyi Ukrainy [in Ukrainian].

Udovychenko, I. (2019). Pryntsypy muzeynoyi pedahohiky v period pereosmyslennya roli muzeyu v suspilʹstvi [Principles of museum pedagogy in the period of rethinking the role of the museum in society]. Muzeyna pedahohika v naukoviy osviti: zbirnyk tez dopovidey uchasnykiv I Vseukrayinskoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi – Museum pedagogy in scientific education: a collection of abstracts of the participants of the I All-Ukrainian scientific-practical conference. (рр. 99-102). Kyiv; Bila Tserkva: Vydavnytstvo «Avtorytet» FOP Kurbanova Yu. [in Ukrainian].

Fedonyuk, L.Ya. (2018). Zhyttya dlya nauky: mono¬hrafiya [Life for science: monograph]. Ternopil: TDMU [in Ukrainian].

Fedonyuk, L.Ya. (2021). Muzey TNMU – tsennoe nasledye y hordostʹ unyversyteta [Museums of TNMU – a valuable heritage and pride of the university]. Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-metodycheskoy konferentsyy «Ékolohycheskoe obrazovanye y ustoychyvoe razvytye. Sostoyanye, tsely, problemy y perspektyvy» – Materials of the International scientific-methodical conference “Environmental education and sustainable development. Status, goals, problems and prospects”. (рр. 351-353). Minsk, Respublika Belarus [in Russian].

Fedonyuk, L.Ya. (2018). Navchalno-biolohichnyy muzey kafedry medychnoyi biolohiyi – tsinnyy skarb i hordist universytetu [Educational and Biological Museum of the Department of Medical Biology – a valuable treasure and pride of the university]. Medychna osvita – Medical Education, 1 141-145 [in Ukrainian].

Fedonyuk, L.Ya., & Byts, Y.D. (2016). Éstetyka zhyvoy pryrody – tsennost uchebno-byolohycheskoho muzeya kafedry medytsynskoy byolohyy [Aesthetics of living nature – the value of the educational biological museum of the department of medical biology]. Materialy naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Stav, problémy a perspektívy pedagogického štúdia a sociálnej práce» – Materials of the scientific-practical conference «Stav, problémy a perspek¬tívy pedagogického štúdia a sociálnej práce». (рр. 67-71). Slovatska res¬publika, Sládkovičovo [in Russian].

Filipchuk, N.O. (2017). Muzeyna pedahohika v optymizatsiyi kulturno-osvitnoho protsesu [Museum pedagogy in the optimization of the cultural and educational process]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiya, teoriya i praktyka – Spirituality of Personality: Methodology, Theory and Practice, 2, 256-265 [in Ukrainian].

Fedonyuk, L.Ya., & Pryvrotska, I.B. (2018). Biological Educational Museum Collection Value of I. Horbachevsky Ternopil State Medical University for Learning About Wildlife. Biolohichni systemy – Biological Systems, 9(2), 29-36.

Milovanov, K. (2017). The creative potential of museum pedagogy within the modern society. Education, 38(40), 11.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-16

Як цитувати

Федонюк, Л. Я., Ястремська, С. О., Ярема, О. М., & Рекун, Т. О. (2021). НАВЧАЛЬНІ МУЗЕЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ ТА ЇХ РОЛЬ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ МЕДСЕСТРИНСТВА. Медична освіта, (3), 134–141. https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2021.3.12613

Номер

Розділ

РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ