ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Автор(и)

  • Я. М. Нахаєва Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-6556-0725
  • І. Р. Гуменна Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-2830-7878
  • В. В. Шацький Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0001-6439-9733

DOI:

https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2021.3.12602

Ключові слова:

професійна компетентність, компетенція, продуктивна освіта, стандартизація, інновації

Анотація

Структура системи стандартів вищої освіти являє собою ієрархічну сукупність взаємопов’язаних стандартів, що встановлюють вимоги до змісту, обсягу та рівня якості вищої освіти. Сучасні працівники медичної галузі повинні мати міцні знання й уміння, навички, професійні якості та психолого-педагогічні здібності, що дають змогу знаходити оптимальні, самостійні рішення в нестандартних ситуаціях. У таких умовах лише професійно підготовлений лікар може вийти за межі незапланованого, наднормативного й ухвалити правильне, обґрунтоване рішення, а також нести за нього відповідальність. У статті розглянуто педагогічну проблему формування професійної компетентності майбутніх лікарів у медичних закладах вищої освіти. Окреслено термінологічну компетентність майбутніх лікарів як сформовану здатність доцільно використовувати фахові терміни під час професійної діяльності, розуміти й використовувати професійні висловлювання у різноманітних ситуаціях професійного спілкування з обов’язковим використанням фахової лексики, спираючись на досвід, отриманий під час навчання в університеті, та мотивуючи себе особистісною відповідністю обраному фаху і високими результатами у професійній діяльності. Термінологічна компетентність необхідна для професійної діяльності фахівця, вона міцно прив’язана до професії кожної галузі, визначаючи інваріантну частину базової компетентності фахівця.

Зроблено наголос на тому, що сучасні навчальні програми, які впроваджені внаслідок реформи медичної освіти, побудовані не лише за принципом здобуття знань та умінь, а й набуття компетенцій. З’ясовано, що якість вищої медичної освіти встановлюється на основі професійної компетентності. Окреслено також теоретичні аспекти цієї проблеми.

Дослідження довело необхідність розробки методичних матеріалів для цілеспрямованого формування професійної підготовки майбутніх лікарів.

Біографії авторів

Я. М. Нахаєва, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID Q-6247-2016

І. Р. Гуменна, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID Q-5206-2016

Посилання

Aleksiuk, A.M. (2000). Pedahohika vyshchoi osvity Ukrainy. Istoriia. Teoriia [Pedagogy of higher education in Ukraine. History. Theory]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Bilovus, L.I., Homotiuk, O.Ie., & Fedchyshyn, N.O. (2020). Piznavalni vlastyvosti pedahohichnoi komunikatsii [Gognitive features of pedagogical communication]. Medychna osvita – Medical Education, 3 (88), 126-130 [in Ukrainian].

Bondar, V.I. (2004). Dydaktyko-psykholohichna kontseptsiia realizatsii osvitno-profesiinykh prohram pidhotovky vchytelia [Didactic and psychological concept of implementation of educational and professional teacher training programs]. Vyshcha osvita Ukrainy – Higher Education in Ukraine, 1, 66-68 [in Ukrainian].

Melnychuk, I.M. (2019). Profesiina pidhotovka maibutnikh lohopediv yak medychna i pedahohichna problema v istorychnomu konteksti [Professional training of future speech therapists as a medical and pedagogical problem in a historical context]. Medychna osvita – Medical Education, 3 (83), 108-112 [in Ukrainian].

Sadova, M.A. (2010). Dukhovno-moralni tsinnosti ta osoblyvosti protsesu yikh zasvoiennia osobystistiu [Spiritual and moral values and features of the process of their assimilation by the individual]. Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii – Problems of General and Pedagogical Psychology, 7 (12), 91-98 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-16

Як цитувати

Нахаєва, Я. М., Гуменна, І. Р., & Шацький, В. В. (2021). ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Медична освіта, (3), 92–96. https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2021.3.12602

Номер

Розділ

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ