ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДО ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІНТЕГРОВАНОГО ІСПИТУ «КРОК М» У ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ

Автор(и)

  • І. Д. Бойчук Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж Житомирської обласної ради
  • В. А. Болух Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж Житомирської обласної ради https://orcid.org/0000-0002-8167-1732
  • І. О. Першко Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж Житомирської обласної ради https://orcid.org/0000-0002-4281-2037

DOI:

https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2021.3.12588

Ключові слова:

ліцензійний інтегрований іспит «Крок М», атестація

Анотація

У роботі представлено аналіз результатів ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок М. Лабораторна діагностика» (ЛІІ), які демонстрували студенти, що здобували освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» за освітньо-професійною програмою «Лабораторна діагностика» спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» у Житомирському базовому фармацевтичному фаховому коледжі (ЖБФФК) за 2015–2020 рр. Тестові завдання ЛІІ містять питання професійно-орієнтованих дисциплін і є критерієм професійної відповідності випускників. У ЖБФФК здійснюється системна робота з підготовки студентів до складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок М. Лабораторна діагностика», а саме: індивідуальні та групові консультації, тренувальні тестування у комп’ютерному класі та на платформі LMS Moodle тощо. За результатами складання студентами коледжу ЛІІ, найвищі показники було зафіксовано у 2015–2016 н. р., коли іспит склали усі екзаменовані, а загальна успішність становила 75,8 %. У подальші роки результати проходження ЛІІ «Крок М» були дещо нижчими, а з деяких навчальних дисциплін – критично низькими. У 2019–2020 н. р., коли підготовка до тестування здійснювалася дистанційно через запровадження в країні карантинних обмежень, загальний показник правильних відповідей студентів, за підсумками ЛІІ «Крок М. Лабораторна діагностика», становив 60,9 %, не подолали поріг «склав» 27 % студентів. Серед факторів, які впливають на якісний показник успішності при проходженні ЛІІ «Крок М. Лабораторна діагностика», в першу чергу, слід відмітити заходи з організації підготовки студентів з боку адміністрації, а також роботу викладачів окремих дисциплін, тестові завдання з яких включено в перелік завдань ЛІІ. Важливою умовою успішного проходження атестації у вигляді ЛІІ «Крок М. Лабораторна діагностика» вважаємо вмотивованість студентів до здійснення навчальної діяльності та систематичну роботу з теоретичним матеріалом і базами тестів.

Біографія автора

І. О. Першко, Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж Житомирської обласної ради

ResearcherID B-7581-2016
Scopus Author ID 6506965767

Посилання

Karataieva, S.Iu., Khomko, O.I., Sydorchuk, R.I., Hrodetskyi, V.K., & Dudka, I.I. (2015). Analiz profesiinoi maisternosti vypusknykiv za napriamom pidhotovky «Laboratorna diahnostyka» OKR – «Bakalavr» [Analysis professional skills graduates in the direction of “Laboratory diagnosis” EQL “Bachelor”]. THE UNITY OF SCIENCE. Retrieved from: http://dspace.bsmu.edu.ua/bitstream/123456789/10448/1/Science_November_2015_117-120.PDF [in Ukrainian].

Datsishyn, P.T., Zaika, S.V., Fedorchenko, O.V., & Stelmashchuk, P.О. (2016). Analiz rezultativ skladannia litsenziinoho intehrovanoho ispytu «Krok-1» i «Krok-2» inozemnymy studentamy za 5 rokiv [Analysis of licensing integrat ed examination “Krok-І” and “Krok-2” passing by foreign students in recent five years]. Visnyk Vinnytskoho natsionalnoho medychnoho universytetu – Bulletin of Vinnytsia National Medical University, 20(1), 107-110. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvnmu_2016_20_1%281%29_30 [in Ukrainian].

Biliy, A.K., Voskoboynik, O.Yu., & Kovalenko, S.I. (2018). Onlain-pidhotovka studentiv do litsenziinoho ispytu «KROK 1. Farmatsiia” z orhanichnoi khimii: potochnyi stan, perspektyvy vprovadzhennia [Online training of students for the Krok 1. pharmacy licensed exam on organic chemistry: current status, prospects for implementation]. Medychna osvita – Medical Education, 4, 26-30. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mosv_2018_4_6 [in Ukrainian].

Gordiichuk, S.V. (2016). Litsenziinyi intehrovanyi testovyi ispyt «Krok M» yak zasib diahnostyky yakosti osvitnoi diialnosti pidhotovky fakhivtsiv u medychnomu koledzhi [Integrated licensing test “Krok M” as a diagnostic means of educational activities which training specialists in the medical college]. European Humanities Studies: Education and Training, І, 190-203 [in Ukrainian].

Demydenko, V.I. (2019). Pytannia pidhotovky ta provedennia litsenziinoho ispytu «Krok M. Sestrynska sprava» [The questions of the preparation and conducting of the licensed examination “Krok M. Nursing”]. Medsestrynstvo – Nursing, 3, 22-23 [in Ukrainian].

Kamyshny, A.M., Topol, I.A., & Polishchuk, N.N. (2016). Osoblyvosti pidhotovky studentiv do skladannia litsenziinoho ispytu «Krok-1» na kafedri mikrobiolohii virusolohii ta imunolohii [Features of training students to pass license exams “Krok-1” on the department of microbiology, virology and immunology]. Vyshcha medychna osvita: suchasni vyklyky ta perspektyvy: zb. nauk. pr. nauk.-prakt. konf. z mizhnar. uchastiu – Higher medical education: current challenges and prospects: collection Science. work scientific-practical. conf. with international participation. Retrieved from: http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream_85-88.pdf [in Ukrainian].

Kravchenko, H.B., Krasilnikova, O.A., & Fylymonenko, V.P. (2017). Analiz rezultativ litsenziinoho ispytu «Krok-1. Farmatsiia» z dystsypliny «Biolohichna khimiia» sered inozemnykh studentiv Natsionalnoho Farmatsevtychnoho universytetu [The license exam “Krok 1. Phapmacy” on “Biological chemistry” for foreign students of the National University of Pharmacy results evaluation]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 130-133. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mosv_2017_2_31 [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro zapobihannia poshyrenniu na terytorii Ukrainy koronavirusu COVID-19 vid 11 bereznia 2020 r. № 211 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On prevention of the spread of coronavirus COVID-19 on the territory of Ukraine of March 11, 2020 No. 211] [in Ukrainian].

Dubrovina, O.V., Sherstiuk, O.O., Tarasenko, Ya.A., Hryn, V.H., Horbachenko, O.B., & Toropova, A.A. (2015). Shliakhy pidvyshchennia yakosti vyshchoi medychnoi osvity pry pidhotovtsi studentiv stomatolohichnoho fakultetu do litsenziinoho intehrovanoho ispytu [Ways to improve the quality of higher medical education in preparing students of the Faculty of Dentistry for the licensed integrated exam]. Ukrainska medychna stomatolohichna akademiia – Ukrainian Medical Stomatological Academy. Retrieved from: http://elib.umsa.edu.ua/bitstream/umsa/9827/1/2019_DShTGGT_konf.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-16

Як цитувати

Бойчук, І. Д., Болух, В. А., & Першко, І. О. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДО ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІНТЕГРОВАНОГО ІСПИТУ «КРОК М» У ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ. Медична освіта, (3), 11–16. https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2021.3.12588

Номер

Розділ

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ