ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ В ДЕРЖАВАХ ЗАКОРДОННЯ КРІЗЬ ВИМІР НАУКОВОГО ДИСКУРСУ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАРАТИВІСТІВ (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2021.3.12587

Ключові слова:

іншомовна освіта, українська компаративістика, зарубіжний досвід, іншомовна компетентність, європейські держави

Анотація

У статті проаналізовано стан дослідженості питання щодо розвитку іншомовної освіти в державах закордоння крізь вимір наукового дискурсу українських компаративістів (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). Зазначено, що українські компаративісти, досліджуючи іншомовну освіту в державах закордоння (зазвичай у вимірі аналізу освітніх систем тих чи інших країн), роблять акцент на творчому використанні європейського та світового досвіду, зокрема на актуалізації вивчення іноземних мов у закладах середньої та вищої освіти України. Сучасні вчені доходять висновку, що для здобувача української іншомовної освіти важливі не тільки такі показники, як володіння лексикою і граматикою мови, що вивчається, а й соціокультурна та комунікативна компетентність. Українська компаративістика має серйозні напрацювання щодо дослідження іншомовної освіти держав закордоння, започатковані ще у 90-х рр. ХХ ст. І досі важливими для сьогодення є творчі здобутки лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки АПН України (Г. Єгоров, Л. Волинець, О. Локшина, Б. Мельниченко, О. Першукова та ін.). Сучасні компаративісти активно розробляють питання формування іншомовної компетенції здобувачів освіти.

Біографія автора

Г. І. Кліщ, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID Q-5497-2016
Scopus Author ID 57202834170

Посилання

Harapko, L.I. (2019). Inshomovna osvita u zarubizhnykh krainakh: holovni vektory ukrainskoi pedahohichnoi istoriohrafii [Foreign language education in foreign countries: themain vectors of Ukrainian pedagogical historiography]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Pedahohika ta psykholohiia» – Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Pedagogy and Psychology”, 2(10) (1), 204-208 [in Ukrainian].

Hulpa, L.Iu. (2007). Tendentsii a rozvytku inshomovnoi osvity u serednikh navchalnykh zakladakh Uhorskoi Respubliky [Tendency of development of foreign language education in secondary schools of the Republic of Hungary]. Candidate thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Zabolotna, O. (2014). Innovatsiini tekhnolohii vykladannia inozemnykh mov v umovakh internatsionalizatsii osvitnoho prostoru [Innovative technologies of teaching foreign languages in the internationalization of educational space]. Porivnialno-pedahohichni studii – Comparative and Pedagogical Studies, 4, 117-122 [in Ukrainian].

Nikolaieva, S.Yu. (2003). Zahalnoi evropeiski reko¬mendatsii z movnoiosvity: vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia [Pan-European Recommendations for language education: study, teaching, assessment]. Kyiv: Lenvit [in Ukrainian].

Kalinina, L.V., & Samoiliukevych, I.V. (2014). Profesiina pidhotovka maibutnoho vchytelia inozemnykh mov u konteksti yevropeiskykh vymoh [Professional training of future teachers of foreign languages in the contex tof European requirements]. Retrieved from: http://eprints.zu.edu.ua/481/1/04klvkev.pdf [in Ukrainian].

Mukan, N., & Shyika, Yu. (2012). Osoblyvosti bilin¬hvalnoho navchannia v kanadskykh zahalnoosvitnikh shkolakh [Features of bilingual education in Canadian secondary schools]. Porivnialna profesiina pedahohika – Comparativ end Professional Pedagogy, 2, 91-97 [in Ukrainian].

Nikolaieva, S.Yu., & Sherstiuk, O.M. (2000). Rivni volodinnia inozemnym movlenniam [Levels of foreign language proficiency]. Inozemni movy – Foreign Languages, 2, 69-72 [in Ukrainian].

Nikolaieva, S.Yu. (2010). Tsili navchannia inozemnykh mov v aspekti kompetentnisnoho pidkhodu [Thegoals of teaching foreignl anguages in terms of competency approach]. Inozemni movy – Foreign Languages, 2, 11-17 [in Ukrainian].

Pershukova, O. (2002). Rozvytok sotsialno-kulturnoho komponenta zmistu navchannia inozemnoi movy v yevropeiskii shkilnii osviti [Development of the socio-cultural component of the content of foreign language teaching in European school education]. Candidate thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Popiuk, M. (2010). Ukrainski komparatyvisty pro rozvytok osvity v krainakh Vyshehradskoi chetvirky [Ukrainian comparativists on the development of education in the Visegrad Four]. Osvitni i prostir. Hlobalni, rehionalni ta informatsiini aspekty – Educational space. Global, Regional and Informational Aspects: Scientific and Pethodical Journal. Chernivtsi: Cheremosh [in Ukrainian].

Rozman, I., & Harapko, L. (2019). Dzherelna baza doslidzhen ukrainskykh naukovtsiv pro zarubizhnu inshomovnu osvitu [Source base of research of Ukrainian scientists on foreign language education]. Molod i rynok – Youth and Market, 12(179), 106-111 [in Ukrainian].

Tadeieva, M.I. (2010). Rozvytok suchasnoi shkilnoi inshomovnoi osvity v krainakh-chlenakh Rady Yevropy [The Development of Modern School Foreign Language Education in the Council of Europe Member States]. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan [in Ukrainian].

Hymes, D.H. (1981). On Communicative competence. The Communicative Approach to Language Teaching. Oxford.

Savchuk, B.P., Harapko, L.I., & Fedchyshyn, N.O. (2020). Content and thematic orientation of ukrainian scientific studios on the development of foreign language education abroad. Medychna osvita – Medical Education, 3 (88), 69-73.

The European Indicator of Language Competence. Report from the Educational Council to the European Council. Barcelona, March 2002. Retrieved from: http://www.edu.language learning.com.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-16

Як цитувати

Білавич, Г. В., Височан, Л. М., Савчук, Б. П., & Кліщ, Г. І. (2021). ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ В ДЕРЖАВАХ ЗАКОРДОННЯ КРІЗЬ ВИМІР НАУКОВОГО ДИСКУРСУ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАРАТИВІСТІВ (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.). Медична освіта, (3), 5–10. https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2021.3.12587

Номер

Розділ

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ