МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ І РОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ТА МЕДИЧНЕ ТОВАРОЗНАВСТВО» В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2021.3.12431

Ключові слова:

вибіркова дисципліна, фармацевт, асортимент товарів, товарознавчі функції

Анотація

У статті представлений досвід викладання вибіркової дисципліни «Фармацевтичне та медичне товарознавство» для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» першого (бакалаврського) рівня в Житомирському базовому фармацевтичному фаховому коледжі денної форми навчання.

Вивчення дисципліни спрямоване на підготовку майбутніх фахівців фармації до виконання професійних товарознавчих функцій, пов’язаних із забезпеченням аптечних та лікувально-профілактичних закладів, населення лікарськими препаратами, медичними виробами та парафармацевтичними засобами, використовуючи законодавчу та нормативну базу України й дотримуючись вимог належних практик у процесі професійної діяльності.

У статті висвітлені та обґрунтовані питання актуальності вивчення студентами дисципліни, її значення для формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів та показана міждисциплінарна інтеграція.

Сучасний фармацевтичний ринок вимагає від фармацевта глибоких знань, товарознавчого мислення і практичної майстерності, що, у свою чергу, потребує застосування в навчальному процесі більш прогресивних методів навчання. Використання інтерактивних методів оптимізує навчальний процес і потребує особливої уваги.

У статті розглянуті питання особливості організації дистанційного навчання, що здійснюються в умовах пандемії COVID-19, переваги застосування сучасних мобільних технологій з метою стимулювати студентів до самоосвіти, спонукати до самостійного оволодіння знаннями, сприяти професійному визначенню.

Окреслюються питання організації самостійної роботи та її значення в засвоєнні студентами курсу дисципліни.

Окрема увага приділяється ролі особистості викладача, який має створювати сприятливі умови для розкриття творчого потенціалу студента та сприяти майбутній професійній самореалізації.

Посилання

Dubinina, O. (2009). Otsinyuvannya znan studentiv z anhliyskoyi movy dlya profesiynoho spilkuvannya [Eva¬luation of students' knowledge of English for professional communication]. Tovaroznavstvo i torhovelne pidpryemstvo: fakhova profesionalizatsiya, doslidzhennya, inovatsiyi: materialy Mizhnarodnoyi naukovopraktuchnoyi konferentsiyi – Commodity science and trade enterprise: professional professionalization, research, innovations: materials of international scientific-practical conference. A. A. Mazaraki (Ed.). Kyiv: Kyiv. Natsionalnyi torhovo-ekonomichnyi universytet [in Ukrainian].

Kosachova, L. (2017). Formuvannya komunikatyvnykh zdibnostey maybutnikh fakhivtsiv [Formation of communicative abilities of future specialists]. Osvita. Tekhnikumy. Koledzhi – Education. Technical. Colleges, 3, 56-59 [in Ukrainian].

Kulazhenko, O. & Klimenko, T. (2009). Zastosuvannya interaktyvnykh tekhnolohiy vykladannya inozemnykh mov za profesiynym spryamuvannyam na tovaroznavchomu fakulteti [Application of interactive technologies of teaching foreign languages by professional orientation at the faculty of commodity]. Tovaroznavstvo i torhovelne pidpryyemstvo: fakhova profesionalizatsiya, doslidzhennya, inovatsiyi: materialy Mizhnarodnoyi naukovopraktuchnoyi konferentsiyi – Commodity science and trade enterprise: professional professionalization, research, innovations: materials of international scientific-practical conference. A. A. Mazaraki (Ed.). Kyiv: Kyiv. Natsionalnyi torhovo-ekonomichnyi universytet [in Ukrainian].

Malygina, V. (2009). «Tekstotsеntryzm» u modeli pidhotovky fakhivtsya z tovaroznavstva» [“Textocentrismus” in the model of training a specialist in commodity]. Tovaroznavstvo i torhovelne pidpryyemstvo: fakhova profesionalizatsiya, doslidzhennya, inovatsiyi: materialy Mizhnarodnoyi naukovopraktuchnoyi konferentsiyi – Commodity science and trade enterprise: professional professionalization, research, innovations: materials of international scientific-practical conference. A. A. Mazaraki (Ed.). Kyiv: Kyiv Natsionalnyi torhovo-ekonomichnyi universytet [in Ukrainian].

Demyanenko, V.H., Afanasyeva, V.A., Proskochylo, A.V., & Breusova, S.V. (2010). Medychne ta farmatsevtychne tovaroznavstvo: praktykum [Medical and pharmaceutical commodity science: workshop]. Kyiv: Medytsyna [in Ukrainian].

Annyenkova, N.B., & Bidash, V.I. (Ed.). (2012). Metodyka vykladannya tovaroznavchykh dystsyplin u vyshchiy shkoli. Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Methods of teaching commodity disciplines in tertiary education: educational manual for students of higher education] [in Ukrainian].

Pugachevskyi, G.F. (2009). Metodolohiya tovaroznavstva: strukturni transformatsiyi na zasadakh konverhentsiyi [Methodology of commodity science: structural transformations on the basis of convergence]. Tovaroznavstvo i torhovelne pidpryyemstvo: fakhova profesionalizatsiya, doslidzhennya, inovatsiyi: materialy Mizhnarodnoyi naukovopraktuchnoyi konferentsiyi – Commodity science and trade enterprise: professional professionalization, research, innovations: materials of international scientific-practical conference. A.A. Mazaraki (Ed.). Kyiv: Kyiv. Natsionalnyi torhovo-ekonomichnyi universytet [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-16

Як цитувати

Свірчевська, Л. М., Мороз, О. Г., & Осінська, Ж. В. (2021). МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ І РОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ТА МЕДИЧНЕ ТОВАРОЗНАВСТВО» В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦІЇ. Медична освіта, (3), 101–105. https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2021.3.12431

Номер

Розділ

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ