ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ І ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ОНКОЛОГІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2021.3.12424

Ключові слова:

лікар-онколог, онкологічний хворий, взаємодія, емоційне вигорання, професійні відносини, професійна і особиста позиції, професійна психологічна підготовка лікаря

Анотація

На сьогодні феномен «емоційне вигорання» є характерним для різних професій, повʼязаних із роботою з людьми, і, перш за все, стосується лікарів. У статті наводяться ознаки феномену емоційного вигорання і представлені особливості емоційного вигорання лікарів-онкологів. Метою даної наукової роботи було показати особливості емоційного вигорання лікарів-онкологів у звʼязку з питаннями їх професійної психологічної підготовки. Для виконання цієї мети було досліджено 147 лікарів різних спеціалізацій онкології і слухачів кафедри променевої діагностики, терапії та онкології Одеського національного медичного університету. На підставі аналізу курсантів з циклів тематичного удосконалення та первинної спеціалізації, що займалися на кафедрі променевої діагностики, терапії та онкології Одеського національного медичного університету, показано, що для більшості лікарів-онкологів характерне вигорання у фазі резистенції. Резистенція (опір) є психологічним захистом, вироблена особистістю у відповідь на наростаюче напруження в процесі роботи, і виражається в тенденції обмеження емоційних контактів із хворими. Показано, що для ефективної взаємодії з хворим лікарю необхідно дотримуватися професійних кордонів, які дозволяють йому, з одного боку, не уникати контакту з онкологічним пацієнтом, а з іншого – не занурюватися надмірно в переживання хворого. Автори вказують на необхідність професійної психологічної підготовки лікарів-онкологів та переконані в тому, що така підготовка допоможе лікарям-онкологам більш ефективно взаємодіяти з пацієнтами та їх родичами, що, безсумнівно, відібʼється на самопочутті і якості життя як пацієнтів, так і самих лікарів.

Посилання

Vasilyeva, N.G. (2012). Emotsionalnyy intellekt i sindrom vygoraniya u meditsinskikh rabotnikov (literaturnyy obzor) [Emotional intelligence and burnout syndrome in medical workers (literary review)]. Sibirskiy vestnik psikhiatrii i narkologii – Siberian Bulletin of Psychiatry and Narcology, 6 (75), 47-51 [in Russian].

Virtts, V., & Tsobelya, I. (2012). Zhazhda smysla: Chelovek v ekstremalnykh situatsiyakh: Predely psikhoterapii [Thirst for meaning: Man in extreme situations: The limits of psychotherapy]. Moscow: Kogito-Tsentr [in Russian].

Vodopyanova, N.Ye., & Starchenkova, Ye.S. (2005). Sindrom vygoraniya: diagnostika i profilaktika [Burnout syndrome: diagnosis and prevention]. 2nd ed. Saint-Petersburg: Izd-vo Piter [in Russian].

Lukyanov, V.V., Leonova, А.B., Oboznov, A.A., Chernyshov, A.S., & Vodopyanova, N.E. (Eds.). (2013). Vygoraniye i professionalizatsiya: sb. nauch. tr. Kursk. gos. un-ta [Burnout and professionalization. Coll. Sci. Works Kursk. State University]. Kursk [in Russian].

Krivonis, T.G., & Zhulkevych, I.V. (2020). Henderni osoblyvosti proiavu kliniko-psykholohichnykh fenomeniv u onkolohichnykh patsiientiv [Gender features of clinical-psychological phenomena in cancer patients]. Zdobutky klinichnoi i eksperymentalnoi medytsyny – Achievements of Clinical and Experimental Medicine, 1, 115-119. DOI 10.11603/1811-2471.2020.v.i1.11078 [in Ukrainian].

Marazha, I.O., & Zhulkevych, I.V. (2021). Rol pedahohiky v klinichnii praktytsi likaria [The role of pedagogy in the clinical practice of the doctor]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 94-99. DOI https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.12058 [in Ukrainian].

Raygorodskyi, D.Ya. (Ed.). (1999). Metodika diagnostiki urovnya emotsionalnogo vygoraniya. Prakticheskaya psikhodiagnostika [Methods of diagnosing the level of emotional burnout. Practical psychodiagnostics]. Samara [in Russian].

Belyayev, A.M., Bernatsky, A.S., Vagaytseva, M.V., Demin, E.V., Donskikh, R.V., Karavaeva, T.A., ... Shcherbakov, A.M. (2017). Onkopsikhologiya dlya vrachey-onkologov i meditsinskikh psikhologov. Rukovodstvo [Oncopsychology for oncologists and medical psychologists. Tutorial]. Belyayev, A.M., Chulkova, V.A., Semiglazova, T.Yu., Rogachev, M.V., eds. Saint-Petersburg: Izd-vo ANO «Voprosy onkologii» [in Russian].

Chulkova, V.A., Pestereva, Ye.V., & Komyakov, I.P. (2014). Professionalnaya pozitsiya vracha-onkologa. Uchebnoye posobiye [Professional position of an oncologist. Study guide]. Saint-Petersburg: Izd-vo GBOU VPO SZGMU im. I. I. Mechnikova [in Russian].

(2008). Psikhologicheskiye aspekty kachestva zhizni pozhilykh lyudey. Metodicheskoye posobiye [Psychological aspects of the quality of life of the elderly. Toolkit]. Saint-Petersburg: Izd-vo Instituta psikhoterapii i konsultirovaniya «Garmoniya» [in Russian].

Fedorov, V.F. (2018). Mezhdistsiplinarnyye issle¬dovaniya v psikhologii lichnosti: ot kvantovoy fiziki do religiovedeniya i teologii [Interdisciplinary research in personality psychology: from quantum physics to religious studies and theology]. Materialy Mezhdunar. nauch. konf. «Ananyevskiye chteniya, 2018: Psikhologiya lichnosti: traditsii i sovremennost» – Proceedings of the International Scientific Conference “Ananievskie readings, 2018: Psychology of Personality: Traditions and Modernity”. Grishina, N.V., & Kostomina, S.N., eds. [in Russian].

Holland, J., & Watson, M. (2013). Novyy mezhdunarodnyy standart kachestva ukhoda za patsiyentami s onkologicheskimi zabolevaniyami Mezhdunarodnogo

obshchestva psikhoonkologii (IPOS): integratsiya psikhosotsialnogo aspekta v yezhednevnyy ukhod [New international standard for the quality of care of patients with cancer of the international society of psycho-oncology (IPOS): integrating the psychosocial aspect into daily care]. Materialy Mezhdunarodnoy shkoly psikhosotsialnoy onkologii «Psikhosotsialnyy podkhod v klinicheskoy onkologii: ot nauki k praktike» – Materials of the International School of Psycho-Social Oncology “Psycho-Social Approach in clinical oncology: from science to practice”. Moscow [in Russian].

Chulkova, V., Pestereva, E., Karpova, E., Khrustaleva, N., Semiglazova, T., Rogachev, M., & Belyaev, A. (2012). Emotsionalnoye vygoraniye vrachey-onkologov i meditsinskikh sester onkologicheskoy kliniki. Uchebnoye posobiye [Emotional burnout of oncologists and nurses of an oncology clinic. Tutorial]. Saint-Petersburg: Izd-vo GBOU VPO SZGMU im. I. I. Mechnikova [in Russian].

Retrieved from: https://www.who.int/ru/about/governance/world-healthassembly/seventy-second-world-health-assembly.

Venger, O., Zhulkevych, I., & Mysula, Yu. (2021). Psychological and psychopathological features of patients with skin cancer. Georgian Medical News, 315 (6), 29-33.

(2012). Wigglesworth, Cindy, SQ21: The 21 Skills of Spiritual Intelligence. New York: Select Books.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-16

Як цитувати

Рибін , А. І., Бондар, О. В., & Пацков, А. О. (2021). ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ І ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ОНКОЛОГІВ. Медична освіта, (3), 23–30. https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2021.3.12424

Номер

Розділ

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ