СКЛАДОВІ НОВОЇ АКАДЕМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Академічна культура

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2021.3.12324

Ключові слова:

академічна культура, викладання, вища школа

Анотація

У статті висвітлено особливості складових нової академічної культури науково-педагогічних працівників. Доведено, що поняття академічної культури багатогранне і поєднує психолого-педагогічну та навчально-методичну культуру в університеті, цінності, традиції, норми, правила проведення наукового дослідження, і про наукову мовленнєву культуру, культуру високої духовності й моралі, спілкування зі студентами, культуру наукової праці і соціальної, моральної відповідальності за результати, культуру толерантності та педагогічного оптимізму, що формується в культурно-освітньому просторі закладу вищої освіти. Академічна культура – сукупність способів і методів діяльності університетської спільноти, її системна інтегрована якість, що відбиває досягнутий рівень розвитку. Вона виступає як сукупність соціальних норм і цінностей, що генетично не успадковуються, а сформувалися історично і притаманні конкретній суспільній системі. Академічна культура включає певні явища, процеси, відносини, що якісно відрізняють науково-педагогічних працівників, студентів та адміністративно-господарський персонал ЗВО від інших спільнот та соціальних груп суспільства і є результатом соціальної взаємодії. Основними елементами академічної культури виступають знання і переконання, якими керуються члени академічної спільноти у своїй повсякденній діяльності і які визначають їх духовне становище. Переконання характеризуються нероздільністю інтелектуально-раціонального, чуттєво-емоційного і вольового компонентів. Переконання охоплюють всю структуру певних відомостей про явища суспільного життя, зміст і значення норм, принципів поведінки, тобто знання. В структуру переконань обов’язковим компонентом входять певні особисто значущі знання. Зростання ролі закладів вищої освіти як центрів культури, знань та досліджень у культурному, соціальному і науково-технічному розвитку свідчить, що майбутнє людства все більше залежить від сучасних університетів. Академічна культура є складною композицією важливих цінностей і принципів, норм, традицій, способів діяльності, які приймаються академічною спільнотою, а формування та відтворення основних її принципів пов’язані не тільки з університетським середовищем, а й інститутом вищої освіти в цілому.

Посилання

Kostyshyn, A.B. (2020). Zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity v umovakh siohodennia [Ensuring the quality of higher education in todays conditions]. Arkhiv klinichnoi medytsyny – Archive of Clinical Medicine, 2, 38-42 [in Ukrainian].

Marazha, I.O., & Zhulkevych, I.V. (2021). Rol pedahohiky v klinichnii praktytsi likaria [The role of pedagogy in the clinical practice of the doctor]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 94-99. DOI https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.12058 [in Ukrainian].

Melnyk, O.Ya. (2019). Osnovni chynnyky uspishnoi roboty vykladacha vyshchoho medychnoho navchalnoho zakladu [The main factors of successful work of a teacher of a higher medical educational institution]. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference: Aktualni pytannia pidvyshchennia yakosti osvitnoho protsesu – Topical issues of improving the quality of the educational process. (pp. 181-182). Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Vyshyvaniuk, V.Yu., Skrobach, N.V., Petryna, V.O., Shapoval, O.A., & Solomchak, D.B. (2019). Modul hotovnosti vykladacha do vykhovnoyi roboty zi studentskoiu moloddiu u vyshchomu navchalnomu zakladi [The module of readiness of the teacher for educational work with students youth in higher educational institution]. Halytskyy likarskyi visnyk – Halician Medical Herald, 1, 50-51 [in Ukrainian].

Podoliak, L.H., & Yurchenko, V.I. (2014). Psykholohiia vyshchoi shkoly: Pidruchnyk [Psychology of higher school: Textbook]. 4th ed., Ed. and ext. Kyiv [in Ukrainian].

Nakaz Prezydenta Ukrainy Pro Natsionalnu stratehiiu rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku [Order of the President of Ukraine On the National Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021]. Retrieved from: zakon.rada.gov.ua/go/344/2013 [in Ukrainian].

Rozhko, M.M., Ersteniuk, A.M., & Popovych, Y.I. (2017). Maister-klasy ta vidkryti praktychni zaniattia v umovakh zabezpechennia kompetentnisnoho pidkhodu u pidhotovtsi suchasnoho fakhivtsia [Master classes and open practical classes practical classes in terms of providing a competenistic approach in the training of modern specialists]. Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Rozhko, M.M., Ersteniuk, G.M., Kapechuk, V.V., & Ivantsiv, M.O. (2017). Systema upravlinnia yakistiu v osvitnomu protsesi Ivano-Frankivskoho medychnoho universytetu [Quality management system in the educational process of Ivano-Frankivsk Medical University]. Proceedings of the International Scientific and Methodical Conference: Kompetentisnyi pidkhid u pidhotovtsi suchasnoho fakhivtsia – Competent approach in the training of a modern specialist. (pp. 201-203). Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Khorunzhyi, G.F. (2012). Akdemichna kultura: tsinnosti ta pryntsypy vyshchoi osvity [Academic culture: values and principles of higher educationї]. Ternopil: Navchalna knyha [in Ukrainian].

Chornomydz, A.B. (2019). Bariery pedahohichnoho spilkuvannia vykladacha i studenta u medychnomu universyteti [Barriers of pedagogical communication between a teacher and a student at a medical university]. Medychna osvita – Medical Education, 4, 62-66 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-16

Як цитувати

Моцюк, Ю. Б. (2021). СКЛАДОВІ НОВОЇ АКАДЕМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: Академічна культура. Медична освіта, (3), 123–128. https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2021.3.12324

Номер

Розділ

РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ