ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ-ПЕДІАТРІВ У МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • В. А. Дігтяр Дніпровський державний медичний університет, Дніпро https://orcid.org/0000-0002-3182-2512
  • О. Г. Садовенко Дніпровський державний медичний університет, Дніпро
  • М. О. Камінська Дніпровський державний медичний університет, Дніпро https://orcid.org/0000-0001-5895-9562

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.12271

Ключові слова:

лікар-спеціаліст, дитячий хірург, студентський науковий гурток

Анотація

Лікар-спеціаліст, закінчуючи вищий навчальний заклад, повинен мати високу конкурентоспроможність. Науково-дослідна робота (НДР) студентів є однією з форм підвищення рівня освіти у вищих медичних навчальних закладах. НДР студентів – це основна складова частина професійної підготовки майбутнього лікаря, що передбачає навчання студентів методик та методології наукового дослідження. Самостійна робота студентів поділяється на навчально-дослідницьку, яка включається в навчальний процес з дисципліни і проводиться в робочий час, і науково-дослідницьку, яка виконується у позанавчальний час. Найефективніше НДР реалізується в студентських наукових гуртках. Форми організації роботи гуртківців – це дебати, практикум, індивідуальна робота в клініці тощо. Особлива увага приділяється відпрацюванню практичних навичок студентами в кімнаті практичних навичок на кафедрі. Під керівництвом викладача або інтернів, старшокурсників є можливість студентів молодших курсів оволодіти виконанням основних практичних навичок, що не завжди доступно під час практичного заняття. Велику ефективність показала організація хірургічної школи на кафедрі, де одночасно мали можливість працювати інтерни, старшокурсники та студенти молодших курсів під керівництвом викладачів. Новою формою проведення студентського наукового гуртка є майстер-класи. За власним бажанням студенти виконують власні НДР під керівництвом викладача, результати яких доповідаються на секції «Хірургія» академії та інших конференціях, конгресах тощо. Багаторічний досвід кафедри свідчить про те, що студенти-гуртківці краще оволодівають теоретичними знаннями, практичними навичками та професійними вміннями, ніж ті, що не беруть участі у студентських наукових гуртках.

Посилання

Rublevska, N.I., Shevchenko, O.A., Kaniu¬ka, H.S., Kramarova, Yu.S., Shchudro, S.A., Zaitsev, V.V., ...

Dziak, M.V. (2017). Analiz stavlennia studentiv vyshchoho medychnoho navchalnoho zakladu do samostiinoi roboty yak vydu navchalnoi diialnosti [Analysis of the attitude of students of higher medical education to independent work as a type of educational activity]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 64-67 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro vyshchu osvitu vid 01.07.2014 r. № 1556-VII [Law of Ukraine On Higher Education dated 01.07.2014 No. 1556-VII]. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro natsionalnu prohramu informatyzatsii vid 13.04.2020 r. № 554-IX [Law of Ukraine On the National Informatization Program dated 13.04.2020 No. 554-IX]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр#Text [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-05

Як цитувати

Дігтяр, В. А., Садовенко, О. Г., & Камінська, М. О. (2021). ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ-ПЕДІАТРІВ У МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Медична освіта, (2), 112–116. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.12271

Номер

Розділ

РЕФОРМУВАННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ