ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ СТУДЕНТАМ-МЕДИКАМ

Автор(и)

  • Н. І. Єлагіна Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-5423-8327
  • Н. О. Федчишин Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-0909-4424

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.12269

Ключові слова:

метод, англійська мова за професійним спрямуванням, мультимедійні засоби, навчання з комп’ютерною підтримкою, метод симуляцій, он-лайн інструмент навчання під назвою Quizlet

Анотація

Дана стаття спрямована на ґрунтовний аналіз інноваційних методів викладання англійської мови за професійним спрямуванням, які почали активно та стрімко розвиватися у зв’язку зі зростаючою потребою в оволодінні іноземною мовою. Ситуація із Сovid-19 внесла свої корективи в цей процес, а саме йдеться про переведення всіх вузів на дистанційне навчання, що спонукало до пошуку нових методів та форм роботи зі студентами. У статті розглядаються особливості застосування інноваційних методів навчання на заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням, наводяться їх приклади та аналізуються способи їх проведення. Особлива увага приділяється застосуванню цих технологій під час іншомовної мовленнєвої діяльності студентів (діалог/монолог/полілог, словникова робота, читання іншомовного тексту, переклад і його обговорення, вивчення лексико-граматичних явищ англійської мови за професійним спрямуванням).

Біографії авторів

Н. І. Єлагіна, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID Q-4615-2016
Scopus Author ID 57217651019

Н. О. Федчишин, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID Q-5422-2016
Scopus Author ID 57202833382

Посилання

Yelahina, N.I. (2015). Kompyuterni tekhnolohiyi pry vyvchenni inozemnoyi movy u vyshchykh medychnykh navchalnykh zakladakh [Computer technologies in studying a foreign language in higher medical educational institutions]. Molod i rynok – Youth and the market, 2, 75-79 [in Ukrainian].

Yelahina, N.I. (2014). Rolova hra yak aspekt motyvaciyi u vykladanni inozemnykh mov studentam-medykam [Role-playing as an aspect of motivation in teaching foreign languages to medical students]. Naukovi zapysky Nacionalnoho universytetu «Ostrozka akademiya». Seriya «Psyxolohiya i pedahohika» – Scientific Notes of the National University “Ostroh Academy”. Series “Psychology and Pedagogy”, 26, 66-69 [in Ukrainian].

Yelahina, N.I. (2015). Sutnisna xarakterystyka komunikatyvnoho aspektu u vyvchenni inozemnoyi movy studentamy-medykamy [Essential characteristics of the communicative aspect in learning a foreign language by medical students]. Medychna osvita – Medical Education, 1, 43-48 [in Ukrainian].

Kytajhorodskaya, H. (1986). Metodika intensivnogo obucheniya inostrannym yazykam [Methods of intensive teaching of foreign languages]. Moscow: Vysshaya shkola [in Russian].

Pometun, O. (2002). Interaktyvni texnolohiyi navchannya: teoriya, praktyka, dosvid [Interactive learning technologies: theory, practice, experience]. Kyiv: A.P.N. [in Ukrainian].

Fedchyshyn, N.O. (2014). Vykorystannya dydaktychnoyi hry pry vyvchenni nimeckoyi movy v umovax universytetu [Using a didactic game when learning German at a university]. Naukovi zapysky Nacionalnoho universytetu «Ostrozka akademiya». Seriya «Psyxolohiya i pedahohika» – Scientific Notes of the National University “Ostroh Academy”. Series “Psychology and Pedagogy”, 26, 132-135 [in Ukrainian].

Yelagina, N., Fedchyshyn, N., Klishch, H., & Horpinich, T. (2019). Effective Methods in Foreign Language Teaching of Medical Students. Medychna osvita – Medical Education, 1 (81), 48-54.

Kitura, H.Ya., & Vorona, I.I. (2020). Communicative exercises as a component of foreign language professional competence of future doctors. Medychna osvita – Medical Education, 4, 85–91.

Levi, М. CALL: Context and Conceptualisation. Retrieved from: http://www.llas.ac.uk/resources/.

Savaryn, T.V., & Prokop, I.A. (2020). The use of game elements in the study of medical terminology in higher educational establishments. Medychna osvita – Medical Education, 1, 21-26.

Vykhrushch, A. (2020). Methodology and Methods: Current Issues of Theory. Medychna osvita – Medical Education, 2 (87), 153-160.

Warschauer, M. Computer Assisted Language Lear¬ning: an Introduction. Retrieved from : http://www.education.uci.edu/person/warschauer_m/docs/future-of-CALL.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-05

Як цитувати

Єлагіна, Н. І., & Федчишин, Н. О. (2021). ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ СТУДЕНТАМ-МЕДИКАМ. Медична освіта, (2), 100–106. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.12269

Номер

Розділ

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ