ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ – ВИМУШЕНИЙ ЗАХІД ЧИ ВИМОГА ЧАСУ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ)?

Автор(и)

  • М. М. Корда Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-6066-5165
  • А. Г. Шульгай Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • А. І. Машталір Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-4508-3650
  • А. В. Чорномидз Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0001-5479-8298

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.12268

Ключові слова:

дистанційне навчання, освітній процес, карантин, студентоцентроване навчання

Анотація

Реформування освітньої галузі, зміна парадигми навчання в сторону забезпечення якості та студентоцентризму, а також карантинні обмеження, пов’язані із пандемією коронавірусної хвороби (COVID-19), посилили потребу в нових підходах до навчання, до широкомасштабного впровадження онлайн-технологій, ґрунтовних змін у методичних підходах, що забезпечили б ефективне поєднання безпосередньої та опосередкованої форм взаємодії студентів і викладачів. Це стало викликом для багатьох закладів вищої медичної освіти, зокрема і для Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. У статті описано, як впроваджувалися методики дистанційного навчання та як змінювалась організація освітнього процесу в університеті, враховуючі сучасні виклики, пов’язані із карантинними обмеженнями. Впроваджені технології, як було встановлено, є не лише вимушеним заходом у відповідь на тимчасові обмеження, а й можуть слугувати поштовхом до подальшого вдосконалення освітньої діяльності. Дистанційне навчання в університеті має яскраво виражений системний характер, де кожен із його елементів взаємодіє з іншим та направлений на якісну підготовку здобувачів вищої освіти, які вільно орієнтуються у світовому інформаційному просторі, мають знання та навички щодо пошуку, обробки інформації, використовуючи сучасні комп’ютерні технології.

Дистанційне навчання є важливим допоміжним елементом у глобальному освітньому просторі, воно виступає як ефективне доповнення традиційних форм освіти, як засіб часткового вирішення її нагальних проблем, особливо в період пандемії. Технології дистанційного навчання є могутнім засобом пізнання. Вимушений перехід на дистанційне навчання сприяв активізації використання нових інформаційних технологій, переосмисленню ролі викладача, дав зрозуміти, що навіть після його згортання елементи дистанційної освіти будуть активно використовуватися в посткарантинному освітньому процесі.

Біографії авторів

М. М. Корда, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID S-4793-2018
Scopus Author ID 6603826839

А. Г. Шульгай, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID G-7460-2019
Scopus Author ID 6506445523

А. В. Чорномидз, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID B-5341-2016
Scopus Author ID 57190744443

Посилання

Adamova, I., & Hololvachuk, T. (2012). Dystantsiine navchannia: suchasnyi pohliad na perevahy ta problemy [Distance studies: modern attitude at advantages and problems]. Vytoky pedahohichnoi maisternosti: zb. nauk. prats – Origins of pedagogical skill: coll. science works. Poltava: V.G. Korolenko Poltava National Pedagogical University [in Ukrainian].

Oleshchuk, O.М., Chornomydz, A.V., Malanchuk, S.L., Drapak, O.Ya., & Ivankiv, Ya.I. (2018). Vykorystannia keis-metodu u vykladanni farmakolohii dlia studentiv medychnoho fakultetu [Case-study method in teaching pharmacology for students of medicalfaculty]. Art of medicine, 2, 123-129 [in Ukrainian].

Korda, M.M., Chornomydz, A.V., Shulhai, A.H., & Mashtalir, A.I. (2021). Osoblyvosti funktsionuvannia systemy vnutrishnoho zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity v Ternopilskomu natsionalnomu medychnomu universyteti imeni I. Ya. Horbachevskoho MOZ Ukrainy [Features of functioning of the system of internal quality assurance of higher education at I. Horbachevsky Ternopil National Medical University Ministry of Health of Ukraine]. Medychna osvita – Medical Education, 4, 32-37 [in Ukrainian].

Polozhennia pro dystantsiine navchannia u Ternopilskomu natsionalnomu medychnomu universyteti imeni I. Ya. Horba¬chevskoho Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy. Protokol rishennia vchenoi rady vid 31.08.2020 r. № 9. Nakaz vid 31.08.2020 r. № 331 – Regulations on distance learning at I. Horbachevsky Ternopil National Medical University. Minutes of the decision of the Academic Council from 31.08.2020 No. 9. Order dated 31.08.2020 No. 331 [in Ukrainian].

Polozhennia pro orhanizatsiiu osvitnoho protsesu v Ternopilskomu natsionalnomu medychnomu universyteti ime¬ni I. Ya. Horbachevskoho Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy. Protokol rishennia vchenoi rady vid 24.11.2020 r. № 15. Nakaz vid 24.11.2020 r. № 575 – Regulations on the organization of the educational process at I. Horbachevsky Ternopil National Medical University. Minutes of the decision of the Academic Council dated 24.11.2020 No. 15. Order of 24.11.2020 No. 575 [in Ukrainian].

Prybylova, V.M. (2013). Problemy ta perevahy dystantsiinoho navchannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy [Problems and advantages of distance learning in higher educational institutions of Ukraine]. Problemy suchasnoi osvity: zb. nauk.-metod. prats – Problems of modern education: coll. scientific method. works. Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University [in Ukrainian].

Tatarchuk, H.M. (2000). Institutcionalizatciia distantcionnogo obucheniia: sotciologicheskii aspekt [Institutionalization of Distance Learning: Sociological Aspect]. Obrazovanie – Education, 1, 63-72 [in Russian].

Tymchasove polozhennia pro orhanizatsiiu ta poriadok provedennia atestatsii vypusknykiv u dystantsiinomu rezhymi v Ternopilskomu natsionalnomu medychnomu universyteti imeni I. Ya. Horbachevskoho Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy. Protokol rishennia vchenoi rady vid 14.05.2020 r. № 4. Nakaz vid 15.05.2020 r. № 191 – Temporary regulations on the organization and procedure for attestation of graduates in remote mode at I. Horbachevsky Ternopil National Medical University. Minutes of the decision of the Academic Council dated 14.05.2020 No. 4. Order of 15.05.2020 No. 191 [in Ukrainian].

Tryndade, A.R. (2000). Informatcionnie i komunika¬tcionnie tekhnologii i razvitie chelovecheskikh resursov [Information and Communication Technologies and Human Resource Development]. Destantcionnoe obrazovanie – Distance Education, 2, 5-9 [in Russian].

Shtykhno, L.V. (2016). Dystantsiine navchannia yak perspektyvnyi napriam rozvytku suchasnoi osvity [Distance learning as a promising area of modern education]. Molodyi vchenyi – Young Scientist, 6 (33), 489-495 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-05

Як цитувати

Корда, М. М., Шульгай, А. Г., Машталір, . А. І., & Чорномидз, А. В. (2021). ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ – ВИМУШЕНИЙ ЗАХІД ЧИ ВИМОГА ЧАСУ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ)?. Медична освіта, (2), 35–40. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.12268

Номер

Розділ

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ