ПОТЕНЦІАЛ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ» У ФОРМУВАННІ В МЕДИЧНИХ СЕСТЕР-МАГІСТРІВ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО БЕЗПЕКИ ПАЦІЄНТІВ У ПРОЦЕСІ НАДАННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.11961

Ключові слова:

магістр, медсестринство, навчання, інфекційний контроль, безпечна лікарня

Анотація

У статті проаналізовано значення та важливість навчальної дисципліни «Інфекційний контроль» у підготовці магістрів медсестринства. Вказано, що медична сестра-магістр – головний організатор та виконавець заходів, пов’язаних зі створенням безпечного лікарняного середовища, а правильність та повнота дій на робочому місці залежать від глибини теоретичних знань і досконалості практичних навичок. У роботі перераховано загальні та фахові компетентності, форми і методи проведення лекційних та практичних занять, описано очікувані результати навчання, вказано міждисциплінарну інтеграцію, звернено увагу на проблеми доброчесності при виконанні здобувачами вищої освіти індивідуально-дослідної самостійної роботи. Зазначено, що практичній охороні здоров’я необхідна така медична сестра-магістр, яка не лише володіє ґрунтовними фаховими знаннями, але й здатна чітко та оперативно діяти в критичних ситуаціях, бездоганно володіти найсучаснішими методами профілактики, зокрема, внутрішньолікарняної інфекції на основі розвиненого клінічного мислення. Саме компетентнісний потенціал навчальної дисципліни «Інфекційний контроль» дозволяє реалізувати вказані завдання. Пріоритетним напрямком удосконалення навчального процесу стає його практична орієнтованість та значущість.

Посилання

Hordiichuk, S.V. (2018). Obgruntuvannia vnutrish¬noho zabezpechennia yakosti osvitnoi diialnosti ta yakosti vyshchoi osvity u KVNZ «Zhytomyrskyi medychnyi instytut» v umovakh yevropeiskoi vyshchoi shkoly [Substantiation of the internal quality assurance of the educational activities and higher education in the Municipal Higher Educational Establishment «Zhytomyr Medical Institute» under conditions of the European higher school]. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu im. T. Shevchenko. Pedahohichni nauky – Bulletin of T. Shevchenko Luhansk National University. Pedagogical sciences, 6(320), 103-109 [in Ukrainian].

Hordiichuk, S.V. (2019). Udoskonalennia praktychnoi pidhotovky medychnykh kadriv yak element systemy zabezpechennia yakosti osvitnoi diialnosti [Improvement of medical staff practical training as a part of system of the educational quality assurance]. Innovatsiina pedahohika – Innovative Pedagogy, 2(15), 41-46 [in Ukrainian].

Hordiichuk, S.V. (2016). Yakist formuvannia profesio¬nalizmu maibutnikh fakhivtsiv v umovakh mahistratury shliakhom standartyzatsii medychnoi osvity [The quality of professional development of the future specialists in magistracy by standardization of medical education]. Novi tekhnolohii navchannia – New Learning Technologies, 1(89), 98-103 [in Ukrainian].

Kichula, M. (2019). Otsinka profesiinykh yakostei studentiv-medykiv [Medical students’ competency assess¬ment]. Noveysheye obrazovaniye – Advanced Education, 13, 44-53 [in Ukrainian].

Makhnovska, I.R. (2015). Profesiina pidhotovka mahistriv sestrynskoi spravy v umovakh stupenevoi osvity [Professional training of masters in nursing under the conditions of staged education]. Extended abstract of dissertation of Candidate of Pedagogic Sciences. Zhytomyr [in Ukrainian].

Nikohosian, L.R. (2017). Aksiolohichnyi pidkhid u systemi profesiino-pedahohichnoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv medychnoi haluzi [Axiological approach in the system of vocational teaching training of future specialists in the healthcare industry]. Nauka i osvita – Science and Education, 4, 33-38 [in Ukrainian].

Oleskova, H. (2017). Akademichna osvita sestrynskoho personalu Nimechchyny: realii sohodennia i perspektyvy [Academic education of nursing staff in Germany: today’s realities and prospects]. Medychna osvita – Medical Education, 4, 42-47 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro vyshchu osvitu vid 01.07.2014 r. № 1556-VII [Law of Ukraine On the Higher Education dated 01.07.2014 No. 1556-VII]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [in Ukrainian].

Shatylo, V.Y. (2015). Zabezpechennia yakosti osvitnoi diialnosti yak shliakh realizatsii Zakonu Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Ensuring the quality of educational activities as a way of implementing the Law of Ukraine “On the Higher Education”]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 94-98 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-05

Як цитувати

Косенко, В. М. (2021). ПОТЕНЦІАЛ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ» У ФОРМУВАННІ В МЕДИЧНИХ СЕСТЕР-МАГІСТРІВ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО БЕЗПЕКИ ПАЦІЄНТІВ У ПРОЦЕСІ НАДАННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ . Медична освіта, (2), 138–142. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.11961

Номер

Розділ

РЕФОРМУВАННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ