ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

  • I. Ya. Zalipska Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-3651-3081

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2020.2.11168

Ключові слова:

дистанційне навчання, українська мова (за професійним спрямуванням), вищий медичний заклад освіти, практичне завдання, фахова мова

Анотація

У статті висвітлено особливості та переваги використання дистанційного навчання в освітньому процесі. Репрезентовано зміст поняття «дистанційне навчання», представлено погляди науковців на його тлумачення. Розкрито досвід викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» засобами дистанційного навчання на кафедрі української мови Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. Запропоновано матеріали для перевірки рівня знань студентів медичних спеціальностей із вищезазначеної дисципліни до таких тем: «Мовна норма. Орфоепічні норми, норми наголосу», «Лексичний аспект медичної професійної мови. Фразеологізовані одиниці у фаховій мові», «Термінологія у професійному спілкуванні. Лексико-семантичні відношення в науковій термінології. Особливості української медичної термінології», «Словники в професійному спілкуванні. Типи словників, їх функція та роль у підвищенні мовної культури», «Морфологічний аспект медичної професійної мови», «Синтаксичний аспект медичної професійної мови», «Особливості українського мовного етикету. Комунікативні якості культури мови. Мовний етикет лікаря», «Публічний виступ та його жанри».

Наголошено на використанні детальної інструкції для виконання практичних завдань та поданні зразків до кожного завдання. Встановлено, що під час розроблення завдань для студента викладач повинен обов’язково враховувати поставлену мету, вік студентів, фахову спрямованість завдань. Зазначено, що наведені завдання мають практичне спрямування і не можуть комплексно оцінювати рівень знань студента із вивчення конкретної теми, проте вони мають на меті урізноманітнити дистанційне навчання, зробити його цікавим. Безперечно, використання дистанційного навчання за допомогою комп’ютерних технологій забезпечує процес навчання, тому його потрібно вдосконалювати і розвивати. Такий вид навчання спонукає фахівця до пошуку нових форм та методів викладання дисципліни, а студента до самостійної роботи, до роботи з різними джерелами інформації. Вважаємо розвиток дистанційного навчання у системі української освіти перспективним.

Посилання

Veremchuk, A. (2013). Problemy i perspectyvy dystantsiinoho navchannia u VNZ [Problems and perspectives of distance learning in universities]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia – Problems of Training of a Modern Teacher, 7, 319-325 [in Ukrainian].

Kademiia, M.Ya., & Umanets, V.O. (2016). Dystantsiine navchannia u virtualnomu universyteti yak sposib dostupu do yakisnoi osvity [Distance learning at a virtual university as a way to access quality education]. Vidkryte osvitnie e-seredovyshche suchasnoho universytetu – Open Educational E-Environment of Modern University, 2, 192-198 [in Ukrainian].

Prybylova, V.M. (2013). Problemy ta perevahy dystantsiinoho navchannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy [Problems and advantages of distance learning in higher educational establishments of Ukraine]. Problemy suchasnoi osvity – Problems of Modern Education, 4, 27-36 [in Ukrainian].

The Ministry of Education and Science of Ukraine “On Approval of distance learning” 25.04.2013 No. 466, registered in the Ministry of Justice of Ukraine on April 30, 2013 by No. 703/23235 [in Ukrainian].

Unhurian, L.M., Chernetska, H.V, & Naumenko, I.A. (2013). Dystantsiine navchannia studentiv-zaochnykiv farmatsevtychnoho fakultetu v medychnomu VNZ [Distance learning of part-time students of the Faculty of Pharmacy at a medical university]. Medychna osvita – Medical Education, 3, 95-97. Retrieved from: https://doi.org/10.11603/me.v0i3.2200 [in Ukrainian].

Khasson, V.G., & Woterman, E.K. (2004). Kryterii yakosti dystantsiinoi osvity [Quality criteria for distance education]. Vyshcha osvita – Higher Education, 1, 92-99 [in Ukrainian].

Shtykhno, L.V. (2016). Dystantsiine navchannia yak perspektyvnyi napriam rozvytku sychasnoi osvity [Distance learning as a perspective direction for the development of modern education]. Molodyi vchenyi – Young Scientist, 6, 489-493 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-03

Як цитувати

Zalipska, I. Y. (2020). ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ . Медична освіта, (2), 161–166. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2020.2.11168

Номер

Розділ

Матеріали конференції