САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ “ФІЗІОЛОГІЯ” В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ

  • І. М. Лучко
  • І. В. Ємельяненко
  • Н. М. Воронич-Семченко
  • О. О. Шляховенко
  • Ю. В. Бортник

Анотація

У статті проаналізовано особливості проведення самостійної та індивідуальної роботи студентів при вивченні фізіо-
логії в умовах кредитно-модульної системи навчання. Показано, що така форма навчання, при її правильній організації,
сприяє підвищенню ефективності навчального процесу та кращому засвоєнню навчальної дисципліни. Відзначено роль
викладача, який спрямовує роботу студента і допомагає подолати труднощі в процесі її виконання. Звертається увага на те,
що такі види навчальної діяльності сприятимуть розкриттю і розвитку індивідуальних здібностей та якостей студента як
майбутнього фахівця високої кваліфікації.
Опубліковано
2013-07-27
Як цитувати
Лучко, І. М., Ємельяненко, І. В., Воронич-Семченко, Н. М., Шляховенко, О. О., & Бортник, Ю. В. (2013). САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ “ФІЗІОЛОГІЯ” В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ. Медична освіта, (4). https://doi.org/10.11603/me.v0i4.1072
Номер
Розділ
Статті