ОНТОЛОГО-КЕРОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛІКАРІВ ТА ПРОВІЗОРІВ

  • O. P. Mintser Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
  • M. A. Popova Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
Ключові слова: онтологія, медична інформаційна система, безперервний професійний розвиток, інтероперабельність

Анотація

Стаття присвячена питанню забезпечення якості медичної освіти, підвищення кваліфікації медичних кадрів і безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Визна­чені переваги застосування онтологічного підходу до представлення знань у процесі створення і використання медичних інформаційних систем з метою надання доступу до максимально повного обсягу інформації шляхом інтероперабельної інтеграції та агрегації знання-орієнтованих ресурсів та інформаційних джерел. Наведений короткий аналіз існуючих онтологій медичного призначення (від колекцій вузькоспеціалізованих тематичних онтологій до національних термінологічних систем охорони здоров’я), що виявив низку недоліків та перешкод їх використання в системі сучасної медичної освіти в Україні. Визначена необхідність створення єдиного середовища інтероперабельної взаємодії з існуючими онтологічними рішеннями засобами уніфікованого інтерфейсу користувача для підвищення ефективності безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів. Викладені основні аспекти розробки онтолого-керованих інформаційних систем, що можуть бути використані не лише при проектуванні і розробці структури, функціоналу та інтерфейсів медичних інформаційних систем, а й у процесі їх використання для вирішення практичних завдань. Представлений досвід застосування ІТ-ТОДОС, когнітивні програмно-інформаційні засоби якої забезпечують інтерактивну інтероперабельну темпоральну та семантичну синхронізацію інформаційних ресурсів незалежно від формату, стандартів і технологій їх створення, для розробки та використання онтолого-керованих медичних інформаційних систем, наведений її функціонал та переваги використання в процесі забезпечення безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів.

Біографії авторів

O. P. Mintser, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України

ORCID 0000-0002-7224-4886

ResearcherІD K-4636-2015

Scopus Author ID 35865993800

M. A. Popova, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

ORCID 0000-0002-0258-1713

ResearcherІD C-8433-2019

Посилання

Pro skhvalennia Stratehii rozvytku medychnoi osvity v Ukraini: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27 liutoho 2019 r. № 95-r [On Approval of the Strategy for the Development of Medical Education in Ukraine: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated February 27, 2019]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95-2019-р.

Popova, M.A., Nosko, N.O., & Sukhanova, O.O. (2019). Tematychni ontolohii – funktsionalne yadro medychnykh informatsiinykh system [Thematic ontologies – the functional core of medical information systems]. Innovatsii u vyshchii medychnii ta farmatsevtychnii osviti Ukrainy – Innovations in Higher Medical and Pharmaceutical Education of Ukraine.

Velychko, V.Yu., Popova, M.A., & Prykhodniuk, V.V. (2017). TODOS – IT-platforma formuvannia trans­dyscyplinarnykh informatsiinykh seredovyshch [TODOS – IT-platform for the formation of Transdisciplinary Information Environments]. Systemy ozbroiennia i viiskova tekhnika – Systems of Arms and Military Equipment, 1, 10-19 [in Ukrainian].

Basic Formal Ontology Electronic resource. Retrieved from: https://basic-formal-ontology.org/.

Bioportal Electronic resource. Retrieved from: http://bioportal.bioontology.org.

Borgo, S. A., Mizoguchi, R. (2014). First-order Formalization of еvent, оbject, рrocess and role in YAMATO. Formal Ontology in Information Systems Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. 79-92.

Kozaki, K., Yamagata, Y., Mizoguchi, R. (2017). Disease Compass – a navigation system for disease knowledge based on ontology and linked data techniques. J. Biomed. Semantics. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5477351/.

Foundational Model of Anatomy Ontology Electronic resource. Retrieved from: https://bioportal.bioontology.org/ontologies/FMA.

Gene Ontology Electronic resource. Retrieved from: http://geneontology.org/.

Genetics Ontology Electronic resource. Retrieved from: https://ja.brc.riken.jp/lab/bpmp/ontology/ontology_gxo.html.

Hammond, E. W., Cimino, J. J. (2000). Standards in Biomedical Informatics. Medical Informatics: Computer Applications in health-care and Biomedicine, 212-256.

Human Disease Ontology Electronic resource. Retrieved from: https://bioportal.bioontology.org/ontologies/DOID.

Infectious Disease Ontology Electronic resource. Retrieved from: https://bioportal.bioontology.org/ontologies/IDO.

Ontology for General Medical Science Electronic resource. Retrieved from: https://bioportal.bioontology.org/ontologies/OGMS.

Open Biological and Biomedical Ontologies Foundry Electronic resource. Retrieved from: http://www.obofoundry.org.

Protege Electronic resource. Retrieved from: http://protegewiki.stanford.edu.

River Flow Model Electronic resource. Retrieved from: http://rfm.hozo.jp.

Systematized Nomenclature of Medicine-Clinical Terms Electronic resource. Retrieved from: http://www.nlm.nih.gov/research/umls/Snomed /snomed_main.html.

Valls, A., Gibert, K., Sánchez, D. (2010). Using ontologies for structuring organizational knowledge in Home Care assistance. I. J. Medical Informatics, 79, 370-387.

Опубліковано
2019-08-20
Як цитувати
Mintser, O. P., & Popova, M. A. (2019). ОНТОЛОГО-КЕРОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛІКАРІВ ТА ПРОВІЗОРІВ. Медична освіта, (2), 171-177. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.2.10360
Номер
Розділ
РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ