ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ США З ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

  • T. I. Horpinich ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Ключові слова: медична освіта, США, Україна, Стратегія розвитку медичної освіти в Україні, університет, автономія

Анотація

У статті обґрунтовано напрями врахування досвіду професійної підготовки лікарів США в медичній освіті Украї­ни. На основі порівняльного аналізу програмних документів, які регулюють українську й американську систему підготовки майбутніх лікарів, виокремлено такі рекомендації: послідовне впровадження принципу автономії навчальних закладів, стимулювання наукової діяльності в межах університетів через створення науково-дослідних центрів, впровадження обов’язкової дослідницької складової до навчальних планів медичних університетів, створення системи державного освітнього кредитування, субсидування громадян з малозабезпечених сімей для отримання ними професійної освіти; стимулювання співзасновництва і багатоканального фінансування закладів професійної освіти, впровадження чітких правил відбору та зарахування абітурієнтів, започаткування вступних іспитів для вищих медичних навчальних закладів, що включають тести для оцінки психологічних особли­востей та здібностей кандидатів, необхідних для майбутньої професійної діяльності, сприяння кооперації між навчальними і лікувально-діагностичними установами на всіх етапах професійної підготовки лікарів, утвердження концепції безперервного професійного розвитку та контроль за реальним її втіленням.

Біографія автора

T. I. Horpinich, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

ORCID 0000-0003-2160-4535

ResearcherID B–2428–2016

Scopus Author ID 57202830426

Посилання

Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy [On higher education: Law of Ukraine]. Official portal of the Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Stratehiia rozvytku medychnoi osvity v Ukraini [Strategy of the Development of Medical Education in Ukraine]. Ministry of Health of Ukraine. 41. Retrieved from: http://moz.gov.ua/uploads/1/7113-medical_education_analytics.pdf.

Health Research and Quality Act (1999). Washington.

Medical education. Encyclopaedia Britannica. Retrieved from: https://www.britannica.com/science/medical-education.

Опубліковано
2019-08-20
Як цитувати
Horpinich, T. I. (2019). ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ США З ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ. Медична освіта, (2), 156-161. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.2.10358
Номер
Розділ
РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ