АМБУЛАТОРНА ЛІКАРСЬКА ПРАКТИКА ЯК КЛЮЧОВА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

  • L. S. Babinets ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • N. Ye. Botsiuk ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • I. O. Borovyk ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Ключові слова: амбулаторна лікарська практика, навчальний процес, сімейний лікар, професійна мотивація

Анотація

Стаття присвячена проблемі підвищення якості підготовки фахівців первинної медичної допомоги. Навчання сімейного лікаря є надзвичайно актуальною проблемою, визначається суспільним запитом і передбачає засвоєння необхідних компетенцій. Амбулаторна лікарська практика є однією з основних частин навчання студента. Тільки наполегливе відпрацювання практичних навичок може стати основою для якісного виконання професійних обов’язків. Вільне володіння сучасними інноваційними методиками спрощує роботу лікаря первинної медичної допомоги. Проведено добровільне анонімне анкетування серед студентів п’ятого курсу медичного факультету після завершення амбулаторної практики. Анкета була складена та узгоджена викладачами нашої кафедри і включала 11 питань. Оцінювався рівень достатності як базової теоретичної і практичної підготовки, комунікативних навичок, так і особливостей роботи сімейного лікаря. Проаналізовано проблемні питання, запропоновано нові підходи до проведення виробничої практики студентів. Для забезпечення ефективного проходження амбулаторної виробничої практики студентів V курсу необхідно укріпляти матеріально-технічно і кадрами вже існуючі клінічні бази і створювати нові на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги, особливо в сільській місцевості. Включення до програми амбулаторної виробничої практики питань економіки закладів охорони здоров’я первинної медичної допомоги, медичного права, менеджменту і маркетингу, а також стажування студентів поряд з сімейними лікарями, що практикують приватно, є необхідними кроками, які дозволять адаптувати випускників до нових соціально-економічних вимог за умов реформування системи охорони здоров’я на засадах пріоритету первинної медичної допомоги. В перспективі подальших досліджень доцільно включити питання, що стосуються впровадження нових технологій у практику сімейного лікаря.

Біографії авторів

L. S. Babinets, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

ORCID 0000-0002-0560-1943

ResearcherID  Q-5749-2016

Scopus Author ID 56561149600

N. Ye. Botsiuk, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

ORCID 0000-0002-2959-1866

ResearcherID  Q-5224-2016

I. O. Borovyk, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

ORCID 0000-0003-0114-2935

ResearcherID Q-7091-2016

Посилання

Babinets, L.S. (2018). Aktualni aspekty yevropeiskykh klinichnykh protokoliv (Finliandiia) u vykladanni simeinoi medytsyny na dodyplomnomu rivni: zahalni polozhennia pro arterialnu hipertenziiu, diahnostyka, nemedykamentozni zakhody [Actual aspects of European clinical protocols (Finland) in family medicine teaching at the postgraduate level: general provisions on arterial hypertension, diagnosis, non-drug actions]. Simeina medytsyna – Family Medicine, 4 (78), 24-28 [in Ukrainian].

Voronenko, Yu.V., Shekera, O.H., Tkachenko, V.I., Medvedovska, N.V., & Krasnov, V.V. (2014). Pidkhody do pidhotovky simeinikh likariv v Ukraini ta krainakh Yevropy [Approaches to the family doctors’ training in Ukraine and European countries]. Ukrainskyi medychnyi chasopys – Ukrainian Medical Journal 3, 101-103 [in Ukrainian].

Babinets, L.S., Borovyk, I.O., & Korylchuk, N.I. (2016). Simeina medytsyna: u 3 kn.: pidruchnyk. Kn. 2. Symptomy i syndromy u klinitsi vnutrishnikh khvorob [Family medicine: 3 books: textbook. Book 2. Symptoms and syndromes in the clinic of internal diseases]. Hyrinа, O.M., & Pasiieshvili, L.M. (Eds.). Kyiv: VSV “Medytsyna” [in Ukrainian].

Shafranskyi, V.V. (2017). Shchorichna dopovid pro stan zdorovia naselennia, sanitarno-epidemichnu sytuatsiiu ta rezultaty diialnosti systemy okhorony zdorovia Ukrainy. 2016 rik [Annual report on the health status of the population, the sanitary and epidemiological situation and the results of the Ukrainian health care system, 2016]. Kyiv: Ministry of Health of Ukraine, State Enterprise “UISD of the Ministry of Health of Ukraine” [in Ukrainian].

Опубліковано
2019-08-16
Як цитувати
Babinets, L. S., Botsiuk, N. Y., & Borovyk, I. O. (2019). АМБУЛАТОРНА ЛІКАРСЬКА ПРАКТИКА ЯК КЛЮЧОВА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ. Медична освіта, (2), 152-155. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.2.10357
Номер
Розділ
РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ