МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО АНАЛІЗУ В КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ

  • L. S. Logoyda ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • N. O. Zarivna ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Ключові слова: фармацевтичний аналіз, фармацевтична хімія, Фармакопея

Анотація

У статті висвітлено шляхи вирішення основних проблем, з якими стикаються викладачі, що працюють зі студентами-іноземцями при викладанні фармацевтичного аналізу в контексті вивчення дисципліни «Фармацевтична хімія». Проаналізовано основні проблеми, які можуть впливати на результативність навчання студентів-іноземців.

Дослідження базується на вивченні матеріалів, отриманих із відкритих джерел інформації та власного досвіду авторів. У статті наведені сучасні технології викладання та тестування іноземних студентів з фармацевтичної хімії, впроваджені на кафедрі фармацевтичної хімії.

Оскільки якість препарату закладається ще на етапі фармацевтичної розробки, студент чітко повинен знати елементи фармацевтичної розробки та фармацевтичного аналізу. Ціллю фармацевтичного аналізу є: засвоїти загальні методи аналізу субстанцій лікарських речовин та підтвердження їх доброякісності за зовнішнім виглядом, розчинністю та реакцією середовища згідно з вимогами ДФУ; вивчити і пояснювати фізичні та фізико-хімічні методи аналізу органічних лікарських засобів; вміти проводити реакції ідентифікації субстанцій лікарських речовин за катіонним і аніонним складом згідно з вимогами ДФУ; використовувати хімічні методи для ідентифікації лікарських засобів органічної структури за аналітико-функціональними групами; визначати фізичні константи органічних речовин для ідентифікації та встановлення чистоти лікарських засобів; використовувати визначення показника заломлення і питомого обертання розчинів лікарських засобів для їх ідентифікації і встановлення чистоти; практикувати загальні вимоги ДФУ щодо випробувань на граничний вміст домішок; вміти проводити кількісне визначення вмісту лікарських речовин у субстанції різними методами; вміти проводити якісний та кількісний експрес-аналіз діючих речовин в екстемпоральних лікарських засобах. Детальне і ґрунтовне ознайомлення з основами фармацевтичного аналізу в контексті вивчення дисципліни «Фармацевтична хімія» дає можливість більш повно засвоїти матеріал, що вивчається, реалізувати науково-творчий потенціал студентів, збагачує їх знаннями, які безпосередньо будуть використані в їхній практичній діяльності.

Запропонований метод дозволяє викладачеві успішніше будувати освітній процес, що, в кінцевому підсумку, позитивно позначається на загальному засвоєнні курсу.

Біографії авторів

L. S. Logoyda, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

ORCID 0000-0002-5252-8806

ResearcherID P-2227-2016

Scopus author id 57188934291

N. O. Zarivna, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

ORCID 0000-0002-8522-4024

ResearcherID Q-5610-2016

Scopus author id 57202011083

Посилання

(2015). Derzhavna Farmakopeia Ukrainy: v 3 t. Derzhavne pidpryiemstvo “Ukrainskyi naukovyi farmakopeinyi tsentr yakosti likarskykh zasobiv”. 2-e vyd. [State Pharmacopoeia of Ukraine: in 3 vol. State Enterprise “Ukrainian Scientific Pharmacopoeia Center for the Quality of Medicines”. 2nd edition]. Kharkiv: Derzhavne pidpryiemstvo “Ukrainskyi naukovyi farmakopeinyi tsentr yakosti likarskykh zasobiv” [in Ukrainian].

(2014). Derzhavna Farmakopeia Ukrainy: v 3 t. Derzhavne pidpryiemstvo “Ukrainskyi naukovyi farmakopeinyi tsentr yakosti likarskykh zasobiv”. 2-e vyd. [State Pharmacopoeia of Ukraine: in 3 vol. State Enterprise “Ukrainian Scientific Pharmacopoeia Center for the Quality of Medicines”. 2nd edition]. Kharkiv: Derzhavne pidpryiemstvo “Ukrainskyi naukovyi farmakopeinyi tsentr yakosti likarskykh zasobiv” [in Ukrainian].

(2014). Derzhavna Farmakopeia Ukrainy: v 3 t. Derzhavne pidpryiemstvo “Ukrainskyi naukovyi farmakopeinyi tsentr yakosti likarskykh zasobiv”. 2-e vyd. [State Pharmacopoeia of Ukraine: in 3 vol. State Enterprise “Ukrainian Scientific Pharmacopoeia Center for the Quality of Medicines”. 2nd edition]. Kharkiv: Derzhavne pidpryiemstvo “Ukrainskyi naukovyi farmakopeinyi tsentr yakosti likarskykh zasobiv” [in Ukrainian].

Bezuhlyi, P.O., Heorhiiants, V.A., & Hrytsenko, I.S. (2013). Farmatsevtychnyi analiz: navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakl. [Pharmaceutical analysis: teaching. manual for the stud higher teach shut up]. Heorhiiants, V.A. (Ed.). Kharkiv: NFaU “Zoloti storinky” [in Ukrainian].

(2009). Absorption spectrophotometry, ultraviolet and visible. European Pharmacopoeia. 7th edition. European Directorate for the Quality of Medicines (EDQM). Council of Europe, 67075 Strasbourg Cedex, France.

Rahman, M.S., Babar, A., Patel, N.K., & Plakogiannis, F.M. (1990). Drug Development and Industrial Pharmacy, 16 (4), 651-672.

Panagopoulou, A., & Georgarakis, M. (1990). Drug development, 16 (4), 637-649.

(2009). WHO Good Practices for Pharmaceutical Quality Control Laboratories. Working document QAS/09.296, 34.

Опубліковано
2019-08-16
Як цитувати
Logoyda, L. S., & Zarivna, N. O. (2019). МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО АНАЛІЗУ В КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ. Медична освіта, (2), 131-136. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.2.10354
Номер
Розділ
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ