ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЛАТИНСЬКОГО І ГРЕЦЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ

  • O. D. Kolodnytska ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • I. I. Vorona ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Ключові слова: латинська та грецька медична термінологія, латинські та грецькі запозичення, метод проектів, студенти-медики

Анотація

У статті розкрито роль і значення проектного навчання при вивченні медичної термінології латинського і грецького походження; розроблено зразок проекту «Латинська та грецька медична термінологія і відповідні їм еквіваленти англійською мовою».

Основна термінологічна компетентність студентів-медиків формується на заняттях латинської мови, оскільки латинська лексика використовується в анатомії, гістології, хімії, біології, а також у клінічних дисциплінах. Таким чином, принцип тісної міждисциплінарної інтеграції допомагає студентам краще зрозуміти природу анатомічних, гістологічних, фармацевтичних і клінічних термінів.

З’ясовано, що використання проектного навчання у поєднанні з усіма необхідними елементами кооперативного навчання майбутніх медичних працівників значно полегшує їх творчу професійну підготовку, розвиток комунікативних навичок та сприяє самостійному прийняттю рішень.

Застосування проектного навчання при викладанні латинської та грецької медичної термінології сприяє підготовці логічного мислення, активізації когнітивних процесів, необхідних у галузі медицини, розвитку дослідницьких і творчих навичок студентів-медиків, здатності самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі та думати критично.

Ефективне використання проектного навчання при викладанні латинської та грецької медичної термінології у вищих медичних навчальних закладах у поєднанні з традиційним навчанням і технічною підтримкою забезпечує найвищу якість навчального процесу.

Біографії авторів

O. D. Kolodnytska, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

ORCID 0000-0002-7102-3870

ResearcherID Q-5936-2016

I. I. Vorona, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

ORCID 0000-0002-9118-9456

ResearcherID Q-4691-2016

Посилання

Voitkevych, N.I., & Synytsia, V.H. (2008). Problemni pytannia vykladannia latynskoi movy ta osnov medychnoi terminolohii anhlomovnym studentam [Problematic issues of teaching Latin and the basics of medical terminology for English-speaking students]. Aktualni problemy orhanizatsii ta metodychnoho zabezpechennia navchalno-vykhovnoho protsesu na shliakhu do intehratsii u Yevropeiskyi osvitnii prostir: Materialy 42-oi navchalno-metodychnoi konferentsii profesorsko-vykladatskoho skladu Bukovynskoho derzhavnoho medychnoho universytetu – Actual problems of the organization and methodical provision of the educational process on the way to integration into the European educational space: Materials of the 42nd Educational and Methodological Conference of the Teaching Staff of the Bukovyna State Medical University. Chernivtsi [in Ukrainian].

Henike, Ye. (1999). Kak prepodovat studentam, kotorye khotyat uchitsya? [How to teach students who want to study?]. Vestnik vysshey shkoly – Herald of High School, 10, 26-27 [in Russian].

Kolodnytska, O.D. (2010). Teoretychnyi analiz poniat “metod proektiv” i “proektuvannia” [Theoretical analysis of the concepts of “project method” and “projection”]. Ukraina naukova: zbirnyk tez dopovidei za materialamy somoi Vseukr. nauk.-prakt. internet-konf. – Scientific Ukraine: A collection of abstracts on the materials of the Seventh All-Ukrainian Scientific Practical Internet Conferen­ce. Kyiv, December, 20-22. Institute for Scientific Forecasting, Crimean Institute of Economics and Business Law (Sevastopol Branch), Association “Analyticum”, LLC “TC Mehanom”. Kyiv [in Ukrainian].

Titiievska, T.V., & Bikulova, M.T. (2007). Osoblyvosti vykladannia latynskoi klinichnoi terminolohii anhlomovnym studentam. Kontseptualni osnovy navchannia inozemnym movam u vyshchykh medychnykh navchalnykh zakladakh Ukrainy u konteksti Bolonskoi deklaratsii ta problemy navchannia latynskoi farmatsevtychnoi terminolohii u sviti Bolonskoho protsesu. [Peculiarities of the teaching of Latin clinical terminology to English-speaking students. Conceptual bases of teaching foreign languages in higher educational institutions of Ukraine in the context of the Bologna Declaration and the problem of teaching Latin pharmaceutical terminology in the world of the Bologna Process]. Donetsk [in Ukrainian].

Why Latin? Retrieved from: https://www.thelatinprogramme.co.uk/why-latin.

Опубліковано
2019-08-16
Як цитувати
Kolodnytska, O. D., & Vorona, I. I. (2019). ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЛАТИНСЬКОГО І ГРЕЦЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ. Медична освіта, (2), 126-130. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.2.10353
Номер
Розділ
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ