ІНШОМОВНА ГРАМАТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ У КОНТЕКСТІ ВІРТУАЛЬНО-НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

  • N. O. Fedchyshyn ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • H. I. Klishch ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • N. I. Yelahina ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • T. I. Horpinich ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Ключові слова: віртуальна навчальна програма, формування граматичних навичок, вивчення німецької мови професійного спрямування, ІКТ-технології, сценарій віртуальної програми, студент-медик

Анотація

У статті узагальнено досвід використання віртуальної навчальної програми на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням у студентів-медиків. Розкрито практичний аспект формування граматичних навичок та вмінь (граматичної компетентності, повторення вивченого матеріалу) шляхом використання на заняттях з іноземної мови віртуальних програм. Розглянуто загальні науково-методичні підходи до використання віртуальних веб-орієнтованих освітніх середовищ для вивчення іноземної мови професійного спрямування студентами-медиками у вищих медичних навчальних закладах. Представлено віртуальну інформаційну модель з німецької мови за професійним спрямуванням «Augenerkrankungen» та доведено ефективність використання віртуальних навчальних програм загалом.

Розвиток граматичної компетентності студентів-медиків шляхом використання віртуальної програми сприяє не лише якісному урізноманітненню та інтенсифікації освітнього процесу, але й значному підвищенню рівня знань та іншомовно-комунікативної компетентності студентів. Тому впровадження ІТ-технологій у навчальний процес вимагає розробки відповідної науково-методичної бази, інструментальних засобів і систем комп’ютерного навчання та контролю знань, системної та раціональної інтеграції цих технологій в існуючі навчальні програми.

Біографії авторів

N. O. Fedchyshyn, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

ORCID 0000–0002–0909–4424

ResearcherID Q–5422–2016

Scopus Author ID 57202833382

H. I. Klishch, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

ORCID 0000–0002–1074–1772

 

N. I. Yelahina, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

ORCID 0000–0002–5423–8327

ResearcherID Q–4615–2016

 

T. I. Horpinich, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

ORCID 0000–0003–2160–4535

ResearcherID B–2428–2016

Scopus Author ID 57202830426

Посилання

Cherednichenko, H.A., Shapran, L.Yu., & Kunytsia, L.I. (2011). Multymediini tekhnolohii u protsesi vykladannia dystsypliny “Inozemna mova” u vyshchykh tekhnichnykh navchalnykh zakladakh [Multimedia technologies in teaching foreign language in higher technical educational institutions]. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohika. Ternopilskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet im. V. Hnatiuka – Scientific Notes. Series” Pedagogy. V. Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University, 4, 134-138 [in Ukrainian].

Yatsenko, Yu.S. (2007). Integratsiya informatsionno-kommunikatsionnykh tekhnologiy v protsess obucheniya inostrannym yazykam [Integration of information and communication technologies in studying foreign languages]. Prepodavatel vysshey shkoly v XXI veke. Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya Internet-konferentsiya – High School Teacher in the XXI Century. International Scientific and Practical Internet Conference. March, 30. Retrieved from: http://www.t21.rgups.ru/doc/5/21.doc [in Russian].

Árkossy, K. (2005). Didaktik-Methodik des Deutschunterrichts. Retrieved from: chrome-extension: //oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Germanisztika/113Szab%F3/04%20Kapitel.pdf.

Fritzsche, J. (1999). Zur Didaktik und Methodik des Deutschunterrichts. Verlag: Klett.

Tschekan, K. (2011). Methoden im Unterricht Schleswig-Holstein. Anregungen für Schule und Lehrerbildung. Verl. Der echte Norden. Retrieved from: www.iqsh.de.

Опубліковано
2019-08-16
Як цитувати
Fedchyshyn, N. O., Klishch, H. I., Yelahina, N. I., & Horpinich, T. I. (2019). ІНШОМОВНА ГРАМАТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ У КОНТЕКСТІ ВІРТУАЛЬНО-НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА . Медична освіта, (2), 114-121. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.2.10351
Номер
Розділ
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ