СИМУЛЯЦІЙНІ ТРЕНІНГИ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ В ЗАПОРІЗЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

  • O. A. Lovkin Запорізький державний медичний університет, Запоріжжя
  • V. S. Skoba Запорізький державний медичний університет, Запоріжжя
  • O. I. Pototska Запорізький державний медичний університет, Запоріжжя
Ключові слова: симуляційне навчання, екстрена медична допомога, домедична допомога, практичні навички

Анотація

Реформування медичної галузі висуває проблему вдосконалення медичної освіти. Актуальним залишається підвищення рівня володіння практичними навичками під час навчання студентів, особливо з надання екстреної медичної допомоги. Мета роботи – провести аналіз ефективності симуляційних тренінгів як методу навчання в Запорізькому державному медичному університеті.

Було проведено оцінювання ефективності опанування практичних навичок студентів старших курсів за темою «Серцево-легенева реанімація» та співробітників Національної поліції з надання домедичної допомоги. Cтуденти старших курсів мали достатній початковий рівень практичних навичок первинного огляду постраждалого ((89,2±1,4) %) та проведення компресії грудної клітки ((88,2±1,2) %). Однак вони мали недостатній початковий рівень володіння практичними навичками, який статистично достовірно зростав після тижневого симуляційного тренінгу, з відновлення прохідності дихальних шляхів сучасними повітроводами (з (32,8±2,2) % до (76,4 ±2,2) %), роботи з дефібрилятором (з (18,5±2,0) % до (79,8±2,4) %), здійснення внутрішньовенного або внутрішньокісткового доступу (з (17,3±2,0) % до (62,8±2,4) %), узгодженості та чіткого розподілу обов’язків роботи в команді (з (42,6±2,2) % до (89,4±2,0) % та з (39,3±1,2) % до (90,4±1,3) % відповідно); використовування свідків як помічників (з (32,6±1,7) % до (92,0±1,8) %). Також виявлено достатньо низький базовий рівень практичних навичок співробітників Національної поліції, який статистично достовірно зростав після тижневого симуляційного тренінгу, з первинного огляду постраждалого (з (12,2±0,19) % до (84,4±0,16) %), проведення штучної вентиляції легень (з (8,2±0,16) % до (72,4±0,20) %),  зупинки зовнішньої кровотечі (з (56,8±0,16) % до (90,4±0,15) %), проведення базової СЛР (з (8,2±0,14) % до (71,4±0,16) %), евакуації постраждалих з автомобіля (з (16,8±0,16) % до (76,4±0,15) %), фіксації шийного відділу хребта (з (12,3±0,15) % до (72,4±0,14) %), проведення первинного медичного сортування (з (15,8±0,16) % до (74,4±0,16) %), прийняття фізіологічних пологів (з (6,2±0,14) % до (70,4±0,14) %).

Таким чином, проходження тижневого симуляційного тренінгу дало змогу статистично достовірно підвищити рівень оволодіння практичними навичками як студентів старших курсів, так і співробітників поліції.

Біографії авторів

O. A. Lovkin, Запорізький державний медичний університет, Запоріжжя

ORCID 0000-0001-5644-0855

V. S. Skoba, Запорізький державний медичний університет, Запоріжжя

ORCID 0000-0002-1843-729Х

O. I. Pototska, Запорізький державний медичний університет, Запоріжжя

ORCID 0000-0002-7635-5129

Посилання

Boichuk, T.M., Herush, I.V., Hodorovskyi, V.M., Koloskova, O.K., & Marusik, U.I. (2018). Efektivnist symu­liatsiinykh stsenariiv v optimizatsii praktychnoi pidhotovky studentiv u zakladi vyshchoi medychnoi osvity Ukrainy [The effectiveness of simulation scenarios in optimizing the practical training of students in the institution of higher medical education in Ukraine]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 50-54 [in Ukrainian].

Markov, Yu.I., & Orel, V.V. (2014). Symuliatsiini tekhnolohii vidpratsiuvannia praktychnykh navykiv sertsevo-lehenevoi reanimatsii v medytsyni nevidkladnykh staniv [Simulation technology of cardio-pulmonary resuscitation training in emergency care medicine]. Meditsina neotlozhnykh sostoyaniy – Emergency Medicine, 7 (62), 157-158 [in Ukrainian].

Pertsov, V.I., Lovkіn, О.А., & Telushko, Ya.V. (2017). Vykorystannia symuliatsiіnykh tekhnolohii pry navchanni studentiv z nadannia ekstrenoi medychnoi dopomohy [Use of simulation technology in teaching students to provide emergency medical care]. Medychna osvita – Medical Education, 1, 27-29 [in Ukrainian].

Korda, M.M., Hudyma, A.A., Shulhai, A.H., & Zaporozhan, S.Y. (2018). Filosofiia symuliatsiinoho navchannia v medytsyni [Philosophy of simulation study in medicine]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 41-46 [in Ukrainian].

Опубліковано
2019-08-16
Як цитувати
Lovkin, O. A., Skoba, V. S., & Pototska, O. I. (2019). СИМУЛЯЦІЙНІ ТРЕНІНГИ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ В ЗАПОРІЗЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ. Медична освіта, (2), 103-106. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.2.10349
Номер
Розділ
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ