ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ХІРУРГІЇ У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО

  • A. D. Bedenyuk ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • A. Ye. Burak ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • S. Y. Grytsenko ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Ключові слова: студентська олімпіада, екстрена медицина, відбір, хірургія

Анотація

У статті розглянуто особливості проведення олімпіади у медичному ВНЗ, аналіз здобутих результатів та перспективи подальшого розвитку. Показано особливості організації та проведення Всеукраїнської студентської олімпіади в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського на прикладі кафедри хірургії. Доведено необхідність застосування комплексного підходу у підготовці студентів. Зокрема, особливу увагу викладачам кафедр необхідно звертати не лише на теоретичну підготовку студентів, а насамперед на вміння розв’язувати конкретні клінічні випадки біля ліжка хворого та під час операційних втручань, добру орієнтацію в топографічній анатомії та оперативній хірургії. Одним із пріоритетних завдань перед учасниками відбору до 2 етапу є відмінна теоретична та практична база для виконання навичок із надання екстре­ної медичної допомоги, оскільки більшість Всеукраїнських олімпіад клінічного спрямування включає в себе вищенаведену ланку невід’ємного багажу знань студента-медика.

Проведення відбору студентів для участі у Всеукраїнській олімпіаді з клінічних дисциплін повинно бути багатогранним, а не лише зводитися до відповідей на теоретичні запитання. Вищенаведена підготовка дозволить краще підготувати студентів для майбутньої олімпіади та виховати фахівця високого рівня кваліфікації.

Посилання

Moroz, V.M., Huminskyi, Yu.Y., & Fomina, L.V. (2015). Problemy ta perspektyvy vyshchoi medychnoi osvity u reali­zatsii Natsionalnoi stratehii reformuvannia systemy okhorony zdorovia Ukrainy [Problems and prospects of higher medical education in the implementation of the National Strategy for Health Care System Reform]. Problemy ta perspektyvy vyshchoi medychnoi shkoly u rozrobtsi ta reali­zatsii natsionalnoi stratehii pobudovy novoi systemy okhorony zdorovia v Ukraini na period 2015–2025 rr.: tezy dop. navch.-metod. konf. – Problems and Prospects of a Higher Medical School in the Development and Implementation of a National Strategy for Building a New Health Care System in Ukraine for the Period 2015-2025. Vinnytsia [in Ukrainian].

Polozhennia pro pidhotovku ta provedennia Vseukrains­koi studentskoi olimpiady v DVNZ „Ternopilskyi derzhavnyi medychnyi universytet imeni I.Ya. Horbachevskoho MOZ Ukrainy” vid 18.09.2015 r. № 409 [Regulations on the trai­ning and holding of the All-Ukrainian Student Olympiad in I. Horbachevsky Ternopil State Medical University Ministry of Health of Ukraine]. [in Ukrainian].

Polozhennia pro provedennia Vseukrainskoi studentskoi olimpiady: Nakaz Ministerstva osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy vid 13 hrudnia 2012 roku №1410 [Regulations on the All-Ukrainian Student Olympiad: Order of the Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine]. Retrieved from: https: // zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2207-12 [in Ukrainian].

Pro vyshchu osvitu: Zakon vid 01.07.2014 r. No 1556-VII [Law on Higher Education of 01.07.2014 No. 1556-VII]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [in Ukrainian].

Skrobach, N.V., Havryk, I.T., & Delva, Yu.V. (2014). Samostiina robota studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv yak vazhlyvyi element suchasnoi pidhotovky fakhiv­tsiv [Independent work of students of higher educational institutions as an important element of modern training of specialists]. Halytskyi likarskyi visnyk – Galician Medicinal Herald, 2, 110-111 [in Ukrainian].

Linchevskyi, O.V., Chernenko, V.M., Piatnytskyi, Yu.S., & Bulakh, I.Ye. (2017). Shliakhy reformuvannia systemy vyshchoi medychnoi osvity v Ukraini v suchasnykh umovakh [Ways of reforming the system of higher medical education in Ukraine in modern conditions]. Medychna osvi­ta – Medical Education, 3, 6-9 [in Ukrainian].

Опубліковано
2019-08-15
Як цитувати
Bedenyuk, A. D., Burak, A. Y., & Grytsenko, S. Y. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ХІРУРГІЇ У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО. Медична освіта, (2), 11-14. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.2.10337
Номер
Розділ
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ