ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ АНГЛОМОВНИХ СТУДЕНТІВ МОЛОДШИХ І СТАРШИХ КУРСІВ НА КАФЕДРАХ ГІГІЄНІЧНОГО ПРОФІЛЮ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  • S. V. Abramov Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини
  • V. M. Baibakov Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини https://orcid.org/0000-0001-8632-103X
  • L. V. Hryhorenko ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» https://orcid.org/0000-0003-1955-0814
Ключові слова: семінар, гігієнічний профіль, самостійна робота, англомовні студенти, навколишнє середовище

Анотація

У статті показано особливості підготовки англомовних студентів молодших і старших курсів на кафедрах гігієнічного профілю у вищих медичних навчальних закладах. Встановлено, що для англомовних студентів молодших курсів більш актуальним є проведення семінарів з обговореннями доповідей учасників, а для студентів старших курсів – розв'язання ситуаційних завдань із розбором нормативних документів за темою практичного заняття, оцінка факторів навколишнього середовища за допомогою приладів, ведення протокольних зошитів з тем практичних занять і СРС, проміжний і підсумковий контроль за тестами з бази «Крок 2», що обумовлено особливостями навчальної програми з гігієни для іноземних студентів 3 і 6 курсів за спеціальністю «Лікувальна справа». Анкетування, проведене серед англомовних студентів молодших курсів (40 респондентів) за розробленою нами власною анкетою, показало, що іноземні студенти на підготовку до практичного заняття з теоретичних дисциплін витрачають: менше 1 год – 6 респондентів (16,6 %); 1–2 год – 16 (44,4 %); 2–3 год – 9 (25 %); більше ніж 3 год – 5 (13,8 %). При підготовці до заняття з клінічних дисциплін англомовні студенти витрачають: менше 1 год – 3 (8,3 %); 1–2 год – 11 (30,5 %); більше ніж 3 год – 3 (8,3 %). Зокрема, 25 % респондентів (69,4 %) позитивно ставляться до проведення СРС, чверть опитаних – негативно (14 %). Відповіді на контрольні питання до тем СРС більшість студентів знаходить у матеріалах із мережі «Інтернет» (36 %) і в навчально-методичному посібнику (33,3 %), меншість користується підручниками (28 %), що зумовлено зниженням зацікавленості студентів до навчання.

Біографія автора

L. V. Hryhorenko, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Scopus Author ID 57201492622

Посилання

Asherov, A.T., Shekhovtseva, V.I., & Poliakova, Yu.M. (2010). Profesiini yakosti spetsialista – yak komponent kultury osvity [Professional qualities of a specialist – as a component of the culture of education]. Biuleten NTUU “KPI”: filosofiia, psykholohiia, osvita – Bulletin of the NTUU “Kyiv Polytechnic Institute”: Phylosophy, Psycho­logy, Education, 2 (29), 127-132 [in Ukrainian].

Puzyriov, Ye.V. (2015). Systema osvity studentiv tekhnichnykh universytetiv [Education system of students of technical universities]. Molodyi vchenyi – Young Scientist, 2 (17), 299-302 [in Ukrainian].

Byrjak, L.I., Belitskaya, E.N., Shchudro, S.A., & Gryhorenko, L.V. (2012). Alimentary obesity as hygienic problem. Dnepropetrovsk: “Porogy”.

Hryhorenko, L.V., & Shevchenko, A.A. (2016). Effects of poor potable water quality on the health of peasants – inhabitants of Dnepropetrovsk rural settlements (by the sociological survey and results of own research. Saarbrücken “LAP LAMBERT Academic Publishing”. Retrieved from: http://dnb.d-nb.de.

Kramar, S.B., Nasarova, D.I., Zharikov, M.Yu., Lukia­nenko, D.M., Hryhorenko, L.V., Shevchenko, I.N., Baibakov, V.M., & Stepanskyi, D.O. (2015). Role of lecture in the modern education system. European Applied Sciences, 4, 22-24.

Kramar, S.B., Nazarova, D.I., Silkina, Yu.V., Baibakov, V.M., Lukianenko, D.M., & Hryhorenko, L.V. (2016). Student scientific society: Key role in the professional training of medical specialists in the higher medical schools. European Applied Sciences, 11, 17-20.

Опубліковано
2019-08-15
Як цитувати
Abramov, S. V., Baibakov, V. M., & Hryhorenko, L. V. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ АНГЛОМОВНИХ СТУДЕНТІВ МОЛОДШИХ І СТАРШИХ КУРСІВ НА КАФЕДРАХ ГІГІЄНІЧНОГО ПРОФІЛЮ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ . Медична освіта, (2), 6-10. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.2.10336
Номер
Розділ
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ