ДОСВІД РОБОТИ СИМУЛЯЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  • V. M. Moroz Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
  • J. I. Guminskyi Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
  • D. G. Konkov Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
  • L. V. Fomina Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
  • О. J. Guminskа Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
Ключові слова: симуляційна медицина, медична освіта, студенти, інтерни, курсанти, лікарі

Анотація

Мета роботи – висвітлити досвід Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова в галузі симуляційної медицини та проведенні об’єктивного структурованого клінічного іспиту.

Основна частина. Структуровані програми симуляційного навчання надзвичайно корисні в тих галузях медицини, де виконується багато дуже небезпечних маніпуляцій – в акушерстві, анестезіології, ургентній та інтенсивній терапії, хірургії або педіатрії, для навчання персоналу, роботи з удосконалення чинних клінічних протоколів та практичних алгоритмів та/або апробації організаційних чинників у веденні ургентних ситуацій. Провідні організації охорони здоров’я порекомендували такі стандарти медичної допомоги, які змушують запроваджувати симуляційне навчання.

Співробітники симуляційного центру ВНМУ ім. М. І. Пирогова  використовують для симуляційного навчання в медицині: проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ/OSCE’s), призначеного для перевірки компетенції та виконання практичних навичок, таких, як комунікація, клінічне обстеження, медичні маніпуляції/призначення, призначення вправ тощо. Його складають з реальними або «удаваними» пацієнтами (пацієнтами-акторами), проходячи через декілька пунктів, на кожному з яких є свій екзаменатор та виділено певний час. До та після проведення такого іспиту ми проводили брифінг та дебрифінг.

Висновки. Підготовка фахівців, які у майбутньому покликані відповідати за життя та здоров’я людей, зокрема у критичних ситуаціях, не можлива без відпрацювання навичок у симуляційних центрах.  Останнім часом зацікавленість щодо симуляційного медичного навчання в Україні значно зростає. З’являється обладнання, відкриваються нові навчальні центри. Щоб повною мірою використати потенціал симуляційного навчання, важливо дотримуватися ефективної методології, налагодити співпрацю між симуляційними центрами та належну підготовку викладачів, здатних організувати навчальний процес з урахуванням сучасного європейського досвіду.

Посилання

Saraiva, A. (2019). Impact of intrapartum simulation-based training on clinical knowledge, technical and non-technical skills. Retrieved from: http://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/75206.

James, J.T. (2013). J. Patient Saf., 9 (3), 122-128.

Society in Europe for Simulation Applied to Medicine. Retrieved from: http://www.sesam-web.org.

Gelbart, N. (1998). The king’s midwife. Berkeley, Calif.: Univ. of California Press.

Опубліковано
2019-05-13
Як цитувати
Moroz, V. M., Guminskyi, J. I., Konkov, D. G., Fomina, L. V., & GuminskаО. J. (2019). ДОСВІД РОБОТИ СИМУЛЯЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Медична освіта, (3), 78-82. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.3.10131
Розділ
Вдосконалення вищої медичної освіти