ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ АНГЛОМОВНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ НА КАФЕДРІ ГІСТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О. О. БОГОМОЛЬЦЯ

Автор(и)

  • N. O. Melnyk Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ
  • H. Yu. Kondaurova Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.1.10090

Ключові слова:

тестовий контроль, англомовна форма навчання, кафедра гістології

Анотація

Мета роботи – аналіз досвіду використання тестових завдань в іноземних англомовних студентів на кафедрі гістології та ембріології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Основна частина. З метою стандартизації оцінки знань студентів на кафедрі для студентів англомовної форми навчання використовуються тестові завдання, складені за типом ліцензійного іспиту “Крок 1”. Тести розподілені за такими розділами, як: цитологія, ембріологія, загальна гістологія та спеціальна гістологія, а в кожному розділі – згідно з темами календарно-­тематичного плану. На кожному занятті студент повинен відповісти на десять питань, тим самим всі тестові завдання уніфіковані за ваговою складовою при розрахунку результатів оцінювання за конкретну тему. Тестування дає можливість не тільки урізноманітнити процес діагностики рівня підготовки студентів, а й об’єктивно отримати реальну картину засвоєння знань та навичок. Тестовий контроль забезпечує одночасну перевірку знань студентів і формує мотивацію регулярно готуватися до кожного заняття, дисциплінує їх. До вагомих переваг тестового контролю потрібно віднести об’єктивність та справедливість оцінки знань, які зменшують емоційні перевантаження студентів, забезпечують прозорість і відкритість результатів контролю, розвивають індивідуально-диференційований підхід до навчання та самостійної роботи студентів.

Висновки. Система тестів дозволяє швидко оцінити рівень знань студентів на занятті за короткий термін часу, перейти до виконання практичної роботи. Тестова перевірка знань – вдала форма закріплення, осмислення, систематизації матеріалу.

Посилання

Bilyk, Ya.S., & Hulevych, A.M. (2018). Psykholohiia motyvatsii ta hotovnosti studentiv do profesiinoi diialnosti v innovatsiinomu seredovyshchi [Psychology of motivation and readiness of students for professional activity in an innovative environment]. Abstracts of the methodological conference of Vinnytsia: “Suchasni metodychni tekhnolohii keruvannia navchalnym procesom u vyshchykh medychnykh navchalnykh zakladakh” – “Modern methodical technologies of management of educational process in higher medical educational institutions” (pp. 10-11) [in Ukrainian].

Humenna, A.V., Blinder, O.O., & Rotar, D.V. (2016). Osoblyvosti vykladannia mikrobiolohii inozemnym studentam ukrainskoiu movoiu [Features of teaching microbiology to foreign students in Ukrainian]. Aktualnaya infektologiya – Actual Infectology, 3 (12) [in Ukrainian].

Trigub, G.Ya. (2017). Testirovanie kak metod obuche­niya i kontrolya znaniy v vuze [Testing as a method of training and knowledge control in high school]. Nauchno-metodicheskiy elektronnyy zhurnal “Kontsept” – Scientific and Methodical Electronic Journal “Concept”, S3, 66-68. Retrieved from: http://e-koncept.ru/2017/470051.htm [in Russian].

Grigoreva, A.I., & Kolodin, M.Yu. (2011). Perspektyvnyy podhod k testirovaniyu znaniy i testov [Perspective approach to testing knowledge and tests]. Distantsionnoye i virtualnoye obuchenie – Distance and Virtual Learning, 10, 84-91 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-03

Як цитувати

Melnyk, N. O., & Kondaurova, H. Y. (2019). ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ АНГЛОМОВНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ НА КАФЕДРІ ГІСТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О. О. БОГОМОЛЬЦЯ. Медична освіта, (1), 92–95. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.1.10090

Номер

Розділ

Досвід з організації навчальної роботи