МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ВІТЧИЗНЯНИМ СТУДЕНТАМ

Автор(и)

  • N. O. Zarivna ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • O. B. Polyak ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • L. S. Logoyda ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • L. S. Logoyda ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • N. V. Horlachuk ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • B. O. Palasiuk ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.1.10085

Ключові слова:

АФІ, готовий лікарський засіб, якісний аналіз, кількісне визначення, контроль якості

Анотація

Мета роботи – вивчення методичних аспектів викладання дисципліни “Фізичні методи аналізу” для студентів 1 курсу фармацевтичного факультету ТДМУ імені І. Я. Горбачевського (денної форми навчання).

Основна частина. Навчальна дисципліна “Фізичні методи аналізу” забезпечить студентів знаннями і вміннями щодо якісного та кількісного аналізу речовин, які в майбутньому дозволять компетентно виконувати свої професійні обов’язки у сфері контро­лю якості як субстанцій лікарських речовин (ЛР), так і готових лікарських засобів (ГЛЗ). Також студенти вивчають теоретичні основи вищевказаних методів та їх застосування у фармацевтичній галузі.

На практичних заняттях вони знайомляться з Державною Фармакопеєю України [1] – конституцією лікарських засобів, у якій наведені монографії на конкретні субстанції ЛР, на ГЛЗ та описані відповідні методи аналізу, в результаті проведення яких оцінюють якість відповідного АФІ (активного фармацевтичного інгредієнта) тощо.

При проведенні випробування “Тотожність” і “Кількісне визначення” субстанцій ЛР студенти визначають їх якісний склад та кількісний вміст, застосовують при цьому підхожі фармакопейні методи. Детальне і ґрунтовне вивчення теоретичних основ фізичних методів аналізу дає можливість більш повно засвоїти матеріал, що вивчається, а також реалізувати науково-творчий потенціал студентів, який збагачує їх знаннями і практичними навичками, що безпосередньо будуть використані у майбутній фармацевтичній практиці.

Висновки. Таким чином, для підготовки майбутніх магістрів фармації важливе місце займає вивчення фізичних методів аналізу. Інтегруючи закони і методи багатьох наук, ця дисципліна стоїть на сторожі якості лікарських засобів, а значить, і здоров’я людини. Аналіз і введення у педагогічну діяльність сучасних положень, інноваційних прийомів та методів дозволить студентам систематизувати отримані знання та вміння їх використання у професійній діяльності, а також забезпечить їх конкурентоспроможність на міжнародному ринку праці.

Посилання

Derzhavna Farmakopeia Ukrainy: v 3 t. [State Pharmacopoeia of Ukraine: in 3 vol.]. State Enterprise “Ukrainian Research Center expert pharmacopoeia quality medicines”. 2nd ed. Kharkiv State Enterprise “Ukrainian Research Center Expert Pharmacopoeia Quality Medicines [in Ukrainian].

Lazoryshynets, V.V., Banchuk, M.V., & Volosovets, O.P. (2008). Vyshcha medychna osvita Ukrainy na suchasnomu etapi [Higher medical education of Ukraine at the present stage]. Problemy suchasnoi medychnoi nauky i osvity – Problems of Modern Medical Science and Education, 4, 5-10 [in Ukrainian].

Karpets, M.V. (2014). Rol medychnoi khimii u formuvanni studenta-medyka [The role of medical chemistry in the formation of a medical student]. Medychna osvita – Medical Education, 3, 72-75 [in Ukrainian].

Lohoida, L., Zarivna, N., & Korobko, D. (2018). Methodological aspects of teaching of standardization of medicines for foreign students. Medychna osvita – Medical Education, 1, 129-133.

Shapovalov, V.A., Chernykh, V.P., & Kovalenko, S.N. (2006). Fizyko-khimichni metody analizu preparativ: posibnyk dlia studentiv universytety [Physico-chemical methods of drug analysis: a manual for students of university]. Kharkiv: Izv-vo NFaU; Original [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-03

Як цитувати

Zarivna, N. O., Polyak, O. B., Logoyda, L. S., Logoyda, L. S., Horlachuk, N. V., & Palasiuk, B. O. (2019). МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ВІТЧИЗНЯНИМ СТУДЕНТАМ. Медична освіта, (1), 71–73. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.1.10085

Номер

Розділ

Досвід з організації навчальної роботи