No 2 (2016)

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/ijmmr.2413-6077.2016.2

Table of Contents

Internal Medicine

V. I. Denesyuk, O. V. Denesyuk, N. O. Muzyka
PDF
N. V. Pasyechko, V. M. Kulchinska, L. V. Radetska, L. V. Naumova, I. V. Smachylo, A. O. Bob, I. P. Savchenko, N. I. Yarema, M. Y. Havryliuk, A. I. Balaban, O. O. Bob, M. A. Dzhula, T. I. Krytskyi
PDF

Pediatrics

O. R. Boyarchuk, L. A. Volyanska, O. M. Dyvonyak
PDF

Surgical Diseases

V. V. Koptiukh, I. Y. Galaychuk
PDF

Anesthesiology and Critital Care

O. V. Oliynyk, B. O. Pereviznyk, A. Shlifirchyk
PDF

Dentistry

N. V. Hasiuk
PDF
N. G. Gadzhula
PDF

Public Health and Epidemiology

V. V. Franchuk
PDF
D. V. Popovych, J. Bergier, O. M. Sopel, L. S. Tsybulska, M. M. Korda
PDF

Biomedical Sciences

I. R. Bekus, M. V. Kyryliv, I. B. Ivanusa, O. B. Furka, I. Ya. Krynytska, M. I. Marushchak
PDF
P. H. Lyhatskyy, O. B. Rytsyk, L. S. Fira, O. Z. Yaremchuk
PDF
M. I. Marushchak, M. M. Khudobiak, I. Ya. Krynytska, I. V. Antonyshyn
PDF
Iu. M. Ordynskyi, O. V. Denefil
PDF
S. R. Pidruchna, H. M. Stepanova, B. O. Pereviznyk, N. A. Vasylyshyn, A. A. Hudyma
PDF