ОЦІНКА СТУДЕНТАМИ ЕФЕКТИВНОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ВИВЧЕННІ ГІГІЄНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

  • N. I. Rublevska ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, м. Дніпро
  • O. A. Shevchenko ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, м. Дніпро
  • G. S. Kaniuka ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, м. Дніпро
  • Yu. S. Kramareva ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, м. Дніпро
  • L. V. Hrihorenko ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, м. Дніпро
  • O. O. Kulahin ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, м. Дніпро
  • V. V. Zaytsev ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, м. Дніпро
Ключові слова: медична освіта, самостійна робота, ставлення студентів, анкетування

Анотація

Мета роботи – проаналізувати ставлення студентів закладу вищої медичної освіти до самостійного вивчення певної частини навчального матеріалу на кафедрі гігієни та екології.

Основна частина. Останні реформи вищої медичної освіти, що започаткували кардинальне збільшення годин для самостійної підготовки студентів закладів вищої освіти, починають потроху усвідомлюватися студентською громадою. Розглянуто результати анкетування студентів вищого медичного закладу – другокурсників та випускників. Отримані дані свідчать про поступову зміну ставлення сучасних студентів до необхідності самостійного опанування частини професійних знань як традиційної складової навчального процесу. Більшість опитаних студентів-другокурсників, як вітчизняних, так і іноземних англомовних, ­готові займа­тися самостійно не менше 50 % та 40 % часу відповідно.

Висновки. Самостійна робота студентів у медичних закладах вищої освіти є не тільки способом отримання специфічних професійних знань, але й, більшою мірою, індикатором готовності майбутнього лікаря до безперервного професійного зростання, відчуття соціальної та корпоративної відповідальності, вміння самостійно приймати рішення у складних життєвих та виробничих випадках. Аналіз даних анкетування студентів різних курсів про їх ставлення до самостійної позааудиторної роботи показав, що ці риси більш притаманні новій генерації як вітчизняних, так і іноземних англомовних студентів.

Посилання

Internet. Retrieved from: http://pidruchniki.com/70160/pedagogika/suchasni_tehnologiyi_navchannya_vischomu_navchalnomu_zakladi.

Bystrova, Yu.V. (2015). Pravo ta innovatsiine suspilstvo [Law and innovative society]. Retrieved from: http://apir.org.ua/ wp-content/uploads/2015/04/Bystrova.pdf [in Ukrainian].

Babak, O.Ya., Tarasov, H.Yu., Klimenko, M.I., Maslyaeva, L.V., Romaniuk, Is.Yu., Zaichenko, A.Is., & Nesterova, I.A. (2014). Suchasni metodu testuvannia u pidhotovtsi likariv-interniv [Modern methods of testing in the training of doctors-interns]. Innovatsiini tekhnolohii v systemi profesiinoi pidhotovky studentiv KhNMU: mater. XLVIII navch.-metod. konf. – Innovative technologies in the system of professional training of students in KhNMU: Proceedings of the XLVIII scientific conference. Kharkiv. (pp. 23-26) [in Ukrainian].

Опубліковано
2018-10-08
Як цитувати
Rublevska, N. I., Shevchenko, O. A., Kaniuka, G. S., Kramareva, Y. S., Hrihorenko, L. V., Kulahin, O. O., & Zaytsev, V. V. (2018). ОЦІНКА СТУДЕНТАМИ ЕФЕКТИВНОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ВИВЧЕННІ ГІГІЄНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Медична освіта, (4), 166-168. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.4.9401
Номер
Розділ
Досвід з організації навчальної роботи