АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ У СТУДЕНТІВ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

  • V. O. Korobchanskyi Харківський національний медичний університет
  • Yu. K. Rezunenko Харківський національний медичний університет
  • O. I. Herasymenko Харківський національний медичний університет
  • N. M. Katelevska Харківський національний медичний університет
  • O. S. Bohachova Харківський національний медичний університет
Ключові слова: пізнавальна мотивація, навчання, студенти, медична освіта, вища школа

Анотація

Мета роботи – провести аналіз умов формування мотивації до навчання студентів Харківського національного медичного університету (далі – ХНМУ) з вивченням методичних підходів до її формування. Визначити особливості формування мотивації до навчальної діяльності студентів, які засвоюють дисципліну “Гігієна та екологія”. Окрему увагу  приділити питанню факторів ризику формування навчальної мотивації іноземних студентів, які навчаються в ХНМУ.

Основна частина. Експериментальна перевірка умов формування мотивації до пізнавальної діяльності в студентів показала низький рівень сформованості мотивації до пізнавальної діяльності в іноземних студентів, які навчаються російською мовою під час оволодіння знаннями з дисципліни “Гігієна та екологія”. Наслідком цього є нижчий бал поточної успішності студентів, що свідчить про гірший рівень засвоєння знань з дисципліни. Відповідне становище обумовлене недостатнім рівнем усвідомлення значущості набутих знань у подальшій професійній діяльності, а також недостатнім рівнем володіння мовою навчання.

Висновки. Умови формування мотивації до пізнавальної діяльності у студентів-іноземців ХНМУ, які навчаються російською мовою, потребують удосконалення традиційних методів формування мотивації до навчання та впровадження новітніх педагогічних методик при вивченні дисципліни “Гігієна та екологія”, що сприятиме зростанню рівня засвоєння навчального матеріалу. Слід зазначити, що окремої уваги потребує загальна специфіка студентів-іноземців, яка вимагає більшої уваги викладачів до навчальних та виховних заходів.

Біографія автора

V. O. Korobchanskyi, Харківський національний медичний університет
 

Посилання

Hyliun, O.V. (2012). Osvitni motyvatsii studentskoi molodi [Educational motivation of student youth]. Hrani: nauk.-teoret. i hromad.-polit. almanakh – Borders: Scientific Theoretical and Public Political Almanac, 1 (81), 102-104 [in Ukrainian].

Dusavitskyy, A.K. (2012). Razvitiye lichnosti v studencheskom kollektive v zavisimosti ot sformirovannosti uchebno-metodicheskoye posobiye [Development of the personality in the student collective, depending on the formation of educational and professional interests: Educational and methodical manual]. Kharkiv: KhNU named after V.N. Karazin [in Russian].

Makarevych, O. (2006). Motyvatsiia yak pidhruntia dii osobystosti [Motivation as the basis for the actions of the individual]. Sotsialna psykholohiia – Journal of Social Psychology, 2 (16), 134-141 [in Ukranian].

Podoliak, L.H., & Yurchenko, V.I. (2008). Psykholohiia vyshchoi shkoly [Psychology of higher education]. Kyiv: Karavela [in Ukrainian].

Semichenko, V.A. (2004). Problemy motivatsii povedeniya i deyatelnosti cheloveka [Problems of motivation of human behavior and activities]. Modular course in psycholo­gy. Module “Directionality”. Kyiv: Millenium [in Russian].

Slepkan, Z.I. (2005). Naukovi zasady pedahohichnoho protsesu u vyshchii shkoli [Scientific principles of pedagogical process in high school]. Ministry of Health of Ukraine. National Pedagogical University by M.P. Drahomanov. Kyiv: NPU [in Ukrainian].

Fitsula, M.M., & Stepanov, O.M. (2003). Osnovy psykholohii i pedahohiky: Posibnyk [Fundamentals of psychology and pedagogy. Textbook]. Kyiv: Akademvydannia [in Ukrainian].

Опубліковано
2018-10-05
Як цитувати
Korobchanskyi, V. O., Rezunenko, Y. K., Herasymenko, O. I., Katelevska, N. M., & Bohachova, O. S. (2018). АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ У СТУДЕНТІВ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Медична освіта, (4), 141-144. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.4.9397
Номер
Розділ
Досвід з організації навчальної роботи