ПРИНЦИПОВІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ БІОХІМІЇ У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО З ОГЛЯДУ НА ВИМОГИ КОМПЕТЕНТНОСТІ

  • М. М. Кorda ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • H. H. Shershun ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • М. І. Кulitska ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • P. H. Lykhatskyi ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
Ключові слова: біохімія, компетентність, знання, уміння, комунікація, відповідальність.

Анотація

Мета роботи – спроба аналізу викладання фундаментальних теоретичних дисциплін у медичному виші, зокрема з огляду на такий елемент, як компетентність. Компетентнісний підхід потребує посилення самостійної і продуктивної діяльності студентів, розвитку їх особистісних якостей і творчих здібностей, що є важливим інструментом модернізації медичної освіти.

Основна частина. Сучасний фахівець медицини повинен мати не лише ґрунтовні знання, певний багаж професійних навичок й умінь, але і здатність творчо застосовувати набуті знання у різних життєвих ситуаціях, гнучко та оперативно адаптуватися в сучасному динамічному суспільстві з його інформативними та інноваційними викликами, не втрачати доленосний орієнтир. Компетентнісна освітня політика і є таким орієнтиром на шляху до міжнародних стандартів освіти. Акцент на виховання компетентності майбутнього клініциста, на наше переконання, повинен бути пріоритетним вже на етапі вивчення базових теоретичних дисциплін, зокрема біологічної хімії як основи клініко-лабораторної діагностики.

Висновок. У професійному розвитку фахівця медицини провідним фактором є реалізація принципів компетентнісного підходу на етапі вивчення базових теоретичних дисциплін.

Біографія автора

М. М. Кorda, ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
 

Посилання

Karpets, M.V. (2014). Rol medychnoi khimii u formuvanni studenta-medyka [The role of medical chemistry in the formation of a medical student]. Medychna osvita – Medical Education, 3, 72-75 [in Ukrainian].

Zaporozhan, V.M. (2014). Innovatsiini pidkhody do pidhotovky suchasnoho likaria [Innovative approaches to the training of a modern physician]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 38-40 [in Ukrainian].

Hluzman, O.V. (2009). Bazovi kompetentnosti: sutnist ta znachennia v zhyttievomu uspikhu osobystosti [Basic competencies: the essence and importance in the vital success of the individual]. Pedahohika i psykholohiia – Pedagogy and Psychology, 2, 51-61 [in Ukrainian].

Luhovyi, V.I. (2009). Yevropeiska kontseptsiia kompetentnisnoho pidkhodu u vyshchii shkoli ta problemy yii realizatsii v Ukraini [The European сoncept of сompetence approach in higher school and problems of its implementation in Ukraine]. Pedahohika i psykholohiia – Pedagogy and Psychology, 2, 13-26 [in Ukrainian].

Shinkaruk-Dykovytska, M.M., Poberezhna, H.M., Fedyk, T.V., & Kovalchuk, L.O. (2017). Kompetentnisnyi pidkhid ta formuvannia kliuchovykh kompetentnostei v pidhotovtsi studentiv vyshchykh navchalnykh medychnykh zakladiv [Competent approach and formation of key competencies in the training of students of higher educational institutions]. Visnyk Vinnytskoho natsionalnoho medychnoho universytetu – Bulletin of the Vinnytsia National Medical University, 21, 1 (2), 319-323 [in Ukrainian].

Опубліковано
2018-10-02
Як цитувати
КordaМ. М., Shershun, H. H., КulitskaМ. І., & Lykhatskyi, P. H. (2018). ПРИНЦИПОВІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ БІОХІМІЇ У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО З ОГЛЯДУ НА ВИМОГИ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Медична освіта, (4), 56-58. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.4.9389
Номер
Розділ
Вдосконалення вищої медичної освіти