ВМОТИВОВАНІСТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ВНЗ

  • A. A. Rastvorov Запорізький державний медичний університет
  • I. A. Rastvorov КВНЗ “Запорізький медичний коледж” ЗОР
Ключові слова: вмотивованість, професійна спрямованість, студенти, медичний ВНЗ

Анотація

Мета роботи – визначення існуючого ступеня мотивації та її компонент (досягнення, професійної орієнтації та афіляції), їх розвитку в процесі навчання студентів медичного ВНЗ І–ІІ рівня акредитації.

Основна частина. Було проведено анкетування серед 95 студентів медичного ВНЗ на різних етапах навчання з урахуванням наявності досвіду роботи. За результатами оцінювання, було визначено низький, середній та високий рівні сформованості мотивації. При вступі до ВНЗ вмотивовані на отримання саме медичної спеціальності 50–60 % абітурієнтів, які не мають попереднього досвіду роботи. Проте майже всі студенти, що мали досвід практичної роботи, були вмотивовані на отримання саме медичної спеціальності. У процесі навчання відбувається розвиток як мотиваційної компоненти в цілому, так і її складових. За період навчання рівень мотивації у студентів зростає в 1,35–1,6 раза, і має залежність від наявності професійного досвіду. Мотивація до медичної діяльності на середньому та високому рівнях на період завершення ВНЗ сформована у 75 % студентів із обмеженим фаховим досвідом і в 90 % – за умови його наявності.

Висновок. При відборі абітурієнтів до вступу до медичного ВНЗ необхідно враховувати не лише наявний рівень їх знань за загальноосвітніми предметами, але враховувати їх мотивацію до отримання медичної освіти.

Біографія автора

A. A. Rastvorov, Запорізький державний медичний університет
 

Посилання

Kremen, V.H. (Ed.), Andrushchenko, V.P., Ziaziun, I.A., Kremen, V.H., Maksymenko, S.D., Nychkalo, N.H., Sysoieva, S.O., Tsekhmister, Ya.V., & Chalyi, O.V. (2003). Neperervna profesiina osvita: filosofiia, pedahohichni paradyhmy, prohnoz: monohrafiia [Continuous professional education: philosophy, pedagogical paradigms, prediction: monograph]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Nelovkina-Bernal, O.A. (2010). Formuvannia profesiinoi spriamovanosti studentiv medychnykh spetsialnostei na pochatkovomu etapi navchannia [Formation of professional orientation of students of medical specialties at the initial stage of training]. Candidate’s Extended abstract. Luhansk [in Ukrainian].

Tsekhmister, Ya.V. (2001). Vidbir uchniv na profesii medychnoho profiliu: analiz zarubizhnoho dosvidu [Selection of students in the medical profession: analysis of foreign experience]. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka – Continuing Professional Education: Theory and Practice, 2, 163-171.

Ohai, M., & Romanchuk, M. (2014). Osvitni traiektorii naselennia ta yikh vplyv na profesiinu mobilnist [Educational trajectories of the population and their impact on professional mobility]. Ukraina: aspekty pratsi – Ukraine: aspects of work, 5, 20-27 [in Ukrainian].

Tarasova, I.V. (2009). Motivatsiya sestrinskogo persona­la [Motivation of nursing staff]. Sestrinskoye delo – Nur­sing Work, 2, 13-15 [in Russian].

Tykholaz, S.I. (2011). Pedahohichni umovy rozvytku profesiinoi spriamovanosti studentiv vyshchykh medychnykh navchalnykh zakladiv [Pedagogical conditions for the development of the professional orientation of students of higher medical schools]. Candidate’s Extended abstract. Vinnytsia [in Ukrainian].

Khabusieva, M.S. (2013). Stanovlennia motyvatsiinoi sfery maibutnikh medychnykh pratsivnykiv: psykholoho-pedahohichni peredumovy [Formation of the motivational sphere of future medical workers: psychological and peda­gogical premises]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy – Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine, 3. – Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2013_3_39. [in Ukrainian].

Опубліковано
2018-10-02
Як цитувати
Rastvorov, A. A., & Rastvorov, I. A. (2018). ВМОТИВОВАНІСТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ВНЗ. Медична освіта, (4), 161-165. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.4.9387
Номер
Розділ
Досвід з організації навчальної роботи