УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ – СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПИТАНЬ АМБУЛАТОРНОЇ ПЕДІАТРІЇ

  • S. O. Mokiya-Serbina ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, м. Кривий Ріг
  • V. V. Chechel ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, м. Кривий Ріг
Ключові слова: амбулаторна педіатрія, удосконалення, лікарі загальної практики – сімейної медицини.

Анотація

Мета роботи – удосконалення підготовки лікарів загальної практики – сімейної медицини шляхом запровадження спеціальної навчальної програми з амбулаторної педіатрії.

Основна частина. Реформа охорони здоров’я, яка здійснюється в Україні, орієнтована на розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, що передбачає, в першу чергу, профілактичну та медико-соціальну спрямованість роботи лікарів первинної ланки. Проте типові програми інтернатури за спеціальністю “Загальна практика – сімейна медицина” наразі не забезпечують відповідну підготовку лікарів у частині профілактичної складової. Так, на питання профілактичної педіатрії припадає 32 год (12,5 % загального часу), а соціальної педіатрії – 2 год (1 %). Відсутність у лікарів загальної практики – сімейної медицини досвіду “нагляду” за дітьми, обмежена кількість навчальних матеріалів, відсутність тематичного удосконалення з питань амбулаторної педіатрії не дозволяють лікарям-практикам підвищити свій професійний рівень.

На кафедрі розроблена навчальна програма циклу тематичного удосконалення з питань амбулаторної педіатрії для лікарів загальної практики – сімейної медицини розрахована на 1 місяць (156 навчальних годин): програма налічує 15 модулів, з яких 8 (45 год – 30 %) стосуються основних напрямів профілактичної та соціальної педіатрії.

Висновок. Залучення висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів у лікувально-діагностичний процес амбулаторій буде забезпечувати зростання якості обслуговування дитячого населення та підвищувати підготовку лікарів загальної практики – сімейної медицини.

Біографія автора

S. O. Mokiya-Serbina, ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, м. Кривий Ріг
 

Посилання

Shafranskyi, V.V. (2017). Shchorichna dopovid pro stan zdorovia naselennia, sanitarno-epidemichnu sytuatsiiu ta rezultaty diialnosti systemy okhorony zdorovia Ukrainy. 2016 rik [Improving preparation doctors of general practice – family medicine on ambulatory pediatrics]. Kyiv: MOZ Ukrainy, DU “UISD MOZ Ukrainy” [in Ukrainian].

Опубліковано
2018-09-25
Як цитувати
Mokiya-Serbina, S. O., & Chechel, V. V. (2018). УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ – СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПИТАНЬ АМБУЛАТОРНОЇ ПЕДІАТРІЇ. Медична освіта, (4), 71-72. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.4.9364
Номер
Розділ
Вдосконалення вищої медичної освіти