СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ОСВІТИ В АВСТРІЇ

  • H. B. Palasyuk ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • B. M. Palasyuk ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
Ключові слова: медсестринська освіта, Австрія, професійна підготовка, педагогічний персонал

Анотація

Мета роботи – висвітлення австрійського досвіду професійної підготовки педагогічного персоналу для медсестринської освіти.

Основна частина. З 2003 року в Австрії відкрита університетська програма підготовки викладачів з медсестринства, розрахована на 5 семестрів навчання без відриву від професійної діяльності з отриманням після закінчення ступеня магістра наук. Запровадження університетської магістерської програми підготовки викладачів з медсестринства зумовлене розширенням кола функціональних обов’язків медичних сестер, підвищенням рівня складності їх професійної діяльності в сучасних умовах і, відповідно, підвищенням вимог до якості їх підготовки. Зміст професійної підготовки австрійських викладачів медсестринства характеризується міждисциплінарним характером освіти, значним обсягом практичного навчання, орієнтацією на компетентнісний підхід та розробкою ефективних механізмів його впровадження, розвитком дослідницьких умінь. Метою курсу є освітня діяльність, що забезпечує формування фахової і педагогічної компетенцій викладача медсестринства для здійснення науково-педагогічної діяльності в умовах підвищених вимог до професійної підготовки медичної сестри, готового до професійного росту, здатного до самоосвіти та самовдосконалення.  До підготовки викладачів медсестринства висуваються такі вимоги: володіння системою знань про принципи та закономірності освітнього процесу і вміння використовувати їх у своїй професійній діяльності; знання форм і методів наукового пізнання; володіння сучасними методами пошуку, обробки і використання інформації; опанування організаційних навичок і вмінь, необхідних для розвитку своїх творчих здібностей і підвищення кваліфікації; знання законодавчої бази, правових та етичних норм, які регулюють людські стосунки, питання охорони здоров’я й освіти тощо.

Висновок. Вивчення і творче використання досвіду підготовки австрійських медичних сестер з одночасним збереженням цінних напрацювань вітчизняної освіти дозволить вітчизняній медсестринській освіті успішно влитись до європейського освітнього простору.

Біографія автора

H. B. Palasyuk, ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
 

Посилання

Kee, С.С., & Rice, M. (1995). Nursing research and nursing practice – teaching the inseparable duo. West – Journal Nursing Research, 17 (2), 27-231.

Lowry, L.M., & Echevarria, K.H. (1995). Innovative teaching of developmental themes of the olderly and the young. Nursing Education, 20 (4), 35-39.

(2006). Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich. Gesundheits- und Krankenpflegegesetz – GuKG, BGBI., Teil I, 1108 / 1997 in der gültigen Fassung, 90.

(2002). Bundesgesetz über die Organisation der Universitäten und ihre Studien (Univesitätgesetz 2002 – UG). StF : BGBI. 1 N.120 / 2002 (Nr: GP XXI RV 1134 AB 1224). Wien: Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung.

(2009). Curriculum des Universitätslehrganges für Lehrer und Lehrerinnen der Gesundheits- und Krankenpflege in Kooperation mit dem Land Steiermark / Mitteilungsblatt der Karl-Franzens Universität Graz (ausg. am 08.07.09). Karl- Franzens- Universität Graz.

Опубліковано
2018-09-11
Як цитувати
Palasyuk, H. B., & Palasyuk, B. M. (2018). СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ОСВІТИ В АВСТРІЇ. Медична освіта, (4), 145-152. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.3.9331
Номер
Розділ
Досвід з організації навчальної роботи